BFS Starting Grant

Bergen forskningsstiftelse (BFS) har lyst ut ny runde rekrutteringsstipendetmed endelig frist 15. mars. Siden det er en begrensning i antall nominerte kandidater hvert institutt kan fremme, ber vi interesserte søkere sende en skisse på cirka to sider som beskriver kandidaten, prosjektet, forskningsmiljøet og kandidatens CV (BFS ønsker en CV på inntil tre sider som inkluderer de viktigste og mest relevant publikasjoner).

Den interne fristen er 20. februar. Skissen og CV-en kan sendes til amra.grudic@uib.no med kopi til Eystein Husebye og Julie Stavnes.

Det er verdt å merke seg at dette stipendet gir en mulighet til å hente inn eksterne kandidater, noe både stiftelsen og Det medisinske fakultet oppfordrer sterkt til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *