Månedlige arkiver: november 2018

Leder K2 nytt uke 48: Eksamener og sånt…

Når julen nærmer seg så gjør også eksamen.

Takk for allt arbeid dere har nedlagt i å lage MCQer, kortsvarsoppgaver, funnet preparater til anatomieksamen, tilrettelagt elektroniske oppgave-/eksamensdatabaser og funnet eksamenslokaler og –vakter. Så kan vi ta juleferie med god samvittighet (bortsett fra de av oss som må ferdigstille retting/karaktersetting i romjulen….)

Over nyttår: 17. januar, kommer den første prøve-OSKE for 12. semester. Vi har funnet oppgaver til denne eksamenen, men trenger personer til å rigge til den 16. og at de som har fremmet eksamen stiller med to personer til å være sensor på hver sin stasjon (to sløyfer). Tilliks med MCQ-databasen: vi trenger OSKE-oppgaver til kommende fullstendige eksamen i 6. juni. Takk til de av dere som faktisk har levert oppgaver, til dere andre: viktig å tenke på hvordan dere vil at studentene skal testes på klinisk aktivitet i DITT fagfelt. Nå er det slutt med å ha ned en pasient i eksamenslokalet som de skal snakke med/undersøke. Så for dine kliniske ferdigheter det er VIKTIG at studenter skal kunne; lag en eksamensoppgave. Studenter øver og lærer seg det de vet de blir testet på!

En ting til med MCQ-spørsmål: noen av oss underviser på engelsk og vi må lage engelske oppgaver. For de norske terminene er oppgaver på norsk, og siden vi har to offisielle norske språkformer må oppgaver lages på både bokmål og nynorsk. Det er oppgavestillers ansvar å lage begge deler, og legge inn i MCQ-databasen. Vi kan ikke bruke oppgaven til eksamen uten at den foreligger i begge utgaver… Har du personer i gruppen i gruppen din evt studenter du veileder/LISer på din avdeling som behersker det andre målføret/evt. engelsk bedre enn deg? De kan samtidig benyttes til å kvalitetssikre at oppgaven er relevant og forståelig.

Ha en fin adventstid!

Instituttets dag 12. desember

12. desember nærmer seg med stormskritt og vi er glade for å presentere hovedtrekkene ved årets instituttets dag. Det er rekordstor oppslutning denne gangen som gleder oss stort. Her kommer litt nærmere informasjon om dagen.

Sted: Grand Selskapslokaler, Nedre Ole Bullsplass 1

11:00 – 12:00  Lunsj
12:00    Velkomst , Nytt fra fakultetet, Jubilanter
13:25   Etikk/REK
14:15    Risikovurderinger/Miljøfyrtårn
15:30   Publikasjonsetikk
16:00   5 forskningsgrupper presenterer sitt arbeid
17:30   Aperitiff
18:00   Middag

Vel møtt!Bilderesultat for julebord

HMS-info: ROS – Risiko og sårbarhetsanalyser

I 2018 er det blitt gjennomført åtte risiko- og sårbarhetsanalyser ved fakultetet: Omdømme; Alenearbeid i risikofylt arbeidsmiljø; Risiko ved GMO-arbeid (genmodifiserte organismer); Oppfølging av stikk- og kuttskader; Helseforskningsloven; Risiko for brann ved Pleiestiftelsen; IGS, Risiko for vold og trusler ved IKO og Dyreavdelingen ved K1 – analyse på utvalgt område.

Fakultetet takker alle som har bidratt til grundige og gode analyser. Nå følges analysene opp i brev som oppsummerer hvilke tiltak som skal gjennomføres. Instituttledelsene har ansvaret for oppfølging.

I første omgang er det informasjon om ROS-analysene; «Brann, Pleiestiftelsen ved IGS» og «Vold og trusler ved IKO» og «Risiko ved GMO-arbeid» som sendes ut. Disse finner du her.

Årsmarkering – Bergens forskningsstiftelse

Velkommen til årsmarkeringen til Bergens forskningsstiftelse 7. desember kl.13:00 i Universitetsaulaen.

Arrangementet er åpent for alle, det er ingen påmelding.

Tema er psykisk helse

Helseminister Bent Høie er svært opptatt av psykisk helse. Han vil bidra til å sette fokus på dette temaet, som også er en av stiftelsens store satsinger i 2018.

Bergens forskningsstiftelse, Universitetet i Bergen, Helse Bergen og Kavlifondet har sammen satt av 111 millioner kroner til å etablere Bergen Center for Brain Plasticity  som skal studere hjernes plastisitet med utgangspunkt i den svært effektive metoden Bergen 4-day treatment (B4DT) og spre metoden internasjonalt.

Bergens Forskningsstiftelse (BFS) deler årlig ut BFS Starting Grants (tidligere rekrutteringsstipend) til unge forskere ved Universitetet i Bergen (UiB). Målet er at forskerne skal bygge opp og lede fremragende forskningsmiljø ved universitetet.

De nye stipendiatene for 2018 blir presentert på årsmarkeringen. Se alle som har fått BFS Starting grants her.

For program og mer info se her.

Webinar Office365

«Prosjektet Ny digital arbeidsdag iverksetter flere kompetansehevende tiltak for bruk av Office365 med tilhørende applikasjoner.

UiB deltar i et samarbeid om digitalisering i sektoren, og ønsker nå å teste ut elektronisk forelesning, et webinar fra Universitetet i Stavanger.

I første omgang er dette et tilbud for 50 deltakere fra UiB, og Det medisinske fakultet er valgt som pilotfakultet.

Webinaret varer i 1,5 time, med innlagte pauser.

Webinaret vil vise deg hvordan du som ansatt jobber effektivt i Office 365 med særlig blikk på:

–          deling av dokumenter i skyen

–          samskriving i dokumenter i Word, Excel og PowerPoint

–          kort om noen av de andre applikasjonene du har tilgang til via Office 365.

Viktige forutsetning for å delta er at du setter av tiden for selve webinaret, og at du svarer på en evaluering som sendes ut i etterkant.

Tidspunkt: 13. desember 2018 fra kl.: 09:00 – 10.30.

Meld deg på her.

Begrenset antall plasser gjelder «først til mølla» prinsippet.

E-læring i officeproduktene er tilgjengelig via https://app.xtramile.no/courses/universitetetibergen og Microsofts opplæringssenter.

Se også her for mer informasjon om mulighetene i Office365 og Teams»

Seminarserie: What is the role of carbohydrates in the diet of people with type 2 diabetes?

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 5. desember kl. 14.30-15.30

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei

What is the role of carbohydrates in the diet of people with type 2 diabetes?

Anne-Marie Aas is a clinical dietitian at Oslo University Hospital, Aker, and associate professor at the Medical Faculty, University of Oslo. Both work and research is focused on diabetes and nutrition. She is going to present a newly published systematic review and meta-analysis on carbohydrate quantity in the dietary management of type 2 diabetes. She will also present some preliminary results from the ongoing dietary intervention study Fiberdia. In this RCT we investigate the effect of prebiotic fibres on the gut microbiota, glycaemic control and appetite.

Moderator: Simon Dankel

Det blir lett servering.

Velkommen!

DNSZ såkornsmidler!

Det tysk norske studiesenteret i Kiel – DNSZ – lyser nå ut såkornsmidler for å fremme akademisk samarbeid (innenfor alle fagdisipliner) mellom norske samarbeidsuniversiteter og Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. En kan søke om opptil 5000 euro og søknadsfrist er 7. desember 2018, kl. 16.

Mer informasjon finner du her (engelsk) og her (tysk).

Søknadskjema her (engelsk) og her (tysk).

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 1 nyere publikasjon. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Dokumentflyt på K2

Å være instituttledere er en trivelig men travel jobb. Institutt og administrasjonslederne trives ikke med å være tilgjengelig å kontoret hele tiden og det kan lede til utfordringer når dere ansatte vil ha ordnet noe i en fei. Vi mottar daglig hundrevis av e-poster og da hender det at de viktige blir gjemt eller glemt i den stadig økende mengden av useriøs e-post.

For å sikre forsvarlig og hurtig saksgang ber jeg om at dokumenter som skal signeres, det være seg søknader om PHD-opptak, innlevering av doktorgrad, innkjøpsavtaler og annet sendes til administrasjonen ved Irene Hjelmås. Hastesaker sendes til Julie.

Da blir dokumentene klargjort og vi signerer dem så fort vi kan.

Med ønske om god helg når den tid kommer

Eystein og Julie

Diabetespris til Dankel

Simon Nitter Dankel ved Klinisk institutt 2 mottok Diabetesforbundets forskningspris for 2018 for sin diabetes- og fedmeforskning.

Prispengene på 50 000 kroner går til et pågående prosjekt på en metabolitt som skilles ut av fettceller, og som har sterk sammenheng med utvikling av type 2 diabetes. Vi tror metabolitten kan måles i blodet som en biomarkør, for å fange opp type 2 diabetes som er i utvikling på et tidlig stadium, sier Dankel.

Les mer her.

K2 gratulerer!

Disputas, uke 48

Tina Fonnes disputerer for Ph.d. graden fredag, 30. November 2018

Prøveforelesning: Fredag 30. november 2018 kl. 09.15
Oppgitt emne: “Radiomics/Radiogenomics – A potential tool to improve diagnosis and treatment in endometrial cancer?”
Sted:  Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsvn. 28

Disputas: Fredag 30. november 2018 kl. 11.15
Avhandlingens tittel:  “Preclinical models and molecular biomarkers – tools to improve treatment in endometrial carcinoma”
Sted:  Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsvn. 28

1. opponent:Professor Tone Frost Bathen, NTNU
2. opponent:Professor Miguel Abal Posada, University Hospital of Santiago de Compostela, Spania
3. medlem av komiteen: Forsker Karianne Fjeld, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Francisco Gomez Real, Universitetet i Bergen

Pressemelding.

(English) Reminder: The Annual Research Presentations by the Research School in Clinical Medicine

Dear Researchers from the Department of Clinical Medicine (K1), Department of Clinical Science (K2) and Helse-Bergen. You are hereby invited to present your work to fellow researchers and the general audience at the 13th Annual Research Presentations arranged by the Research School in Clinical Medicine 23rd-25th January 2019.

If you have presented a poster or had an oral presentation at a scientific meeting or a conference in 2018, you are welcome to present your work at our conference. You can submit one contribution – either a poster or an oral presentation.

Poster presentation:

 • Each poster presenter give a short presentation of the poster to a scientific committee (around 3 minutes including questions from the scientific committee).
 • Posters should be submitted as PDF files. Please check the quality thoroughly before you submit your poster. We will print out the posters on a poster banner.

Oral presentations:

 • 10 minutes for each oral presentation + 5 minutes for discussion.
 • Please send us your PowerPoint presentation through e-mail before the event.
 • Oral presentations held at meetings in 2018 can be presented in their original form, but given that the audience will be a general medical one, it may be wise to include some additional background information.
 • Note: Due to time limitations, there will be a limit of 20 oral presentations. Only the first 20 to submit their oral presentations will be able to participate.

Prizes:

A scientific committee appointed by the Research School will evaluate all presentations held by PhD students and postdocs. Prizes will be awarded to the best posters/presentations. Building on last years success, we will also this year have a “People’s Choice Award”.

Submission:

Send abstract (if oral presentations) or abstract+poster (if poster presentation) to forskningspresentasjoner.forskerskolen@uib.no. Abstract should be possible to open with Microsoft Word and posters should be sent as PDF. NB: Mark the file(s) and your mail’s subject with your name, the affiliation you have (K1, K2 or Helse-Bergen) and if you are a PhD student or postdoc/researcher. Specify whether you want to have an oral or poster presentation. As in previous years, we would like to have a short Norwegian summary which is easy to understand for the general audience (typically 5 sentences long in a Word document).

If you have questions, do not hesitate to contact us through the e-mail address provided above.

Deadline for submission: 1st of December 2018.

Seminarserie Senter for ernæring, onsdag 28. november

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 28. november kl. 14.30-15.30

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei

Food Carbohydrates: Can food technology help in the prevention of life style diseases?

Simon Ballance, Senior Research Scientist, Nofima AS, Oslo

Sustained postprandial hyperglycaemia and hyperinsulinaemia in healthy adults are strongly associated with an increase in the risk of developing type-2 diabetes/and or metabolic syndrome.

Moderator: Gülen Arslan Lied

Det blir lett servering.

Velkommen!

Hold også av onsdag 5. desember kl. 14.30-15.30, hvor vi har gleden av å ha en ekstra seminarserie med Anne-Marie Aas fra Universitetet i Oslo. Mer informasjon om dette kommer etter hvert.

Hjertefondet

Kjære kollegaer,

Vi vil minne om fristen for søknader om økonomisk støtte fra Hjertefondet ved Universitet i Bergen 01.12.18.

Se mer her.

Hjertefondet har i 2018 til utdeling 100.000,-

Alle søknader vil gjennomgå fagfellevurdering der det tas hensyn til:

 1. Vitenskapeligkvalitet på prosjektet
 2. Prosjektetgjennomførbarhet
 3. Prosjektets verdi for Hjertefondet

Det kan også søkes om større beløp til større prosjekter som Rådet for Hjertefondet etter fagfellevurdering, vil prøve å skaffe midler til fra andre kilder. Rådets medlemmer ønsker å bidra til å skaffe finansiell støtte til viktige prosjekter innen hjerteforskning i Bergen. Gjennom de vel 25 årene Hjertefondet har eksistert, har det blitt samlet inn nesten 25 millioner kroner.

Vi håper at du vil søke om midler fra Hjertefondet og imøteser en oversiktlig søknad med mål, delmål, prosjektplan, budsjett og vitenskapelig betydning. Vi vil også ha informasjon om det er søkt eller søkes om midler fra andre kilder. Dette har betydning hvis vi skal prøve å skaffe midler til prosjektet fra andre kilder.

Vedlagt søknaden bes det også om en kortfattet populærvitenskapelig beskrivelse av prosjektet.

Søknaden sendes
Hjertefondet ved Prof. Nina Øyen
Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin
Universitetet i Bergen
Postboks 7408
5018 Bergen

Eller pr. e-mail: nina.oyen@uib.no

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 3 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Ukens leder

Det er mange elementer som må være på plass for å lykkes med en forskerkarriere. Ved ansettelser og evaluering av søknader om midler er det vel så viktig å vise til kompetanse innen veiledning, undervisning og innhenting av midler som det er å vise til den vitenskapelige produksjonen. Jeg vil derfor spesielt oppfordre forskere tidlig i karrieren om å benytte seg av muligheten til å søke fond og legater som har frist 1. desember. Det er flere aktive fond og legater og det varierer hva de kan dekke, men midler til reise og, i noen tilfeller, driftsmidler, er det som går igjen. Lykkes man med søknaden styrker det CVen ved å vise at en klarer å hente inn eksterne midler selv om det ikke er store beløp.

1. desember er også fristen for å nominere kandidater til Meltzerpriser. I år er det mulig å nominere kandidater til æresprisen, unge talenter og fremragende forskningsformidling. Finansieringskilder bruker CV maler i stadig økende grad, og det er ikke sjelden en blir bedt om å ramse opp priser og tildelinger. I nasjonal og internasjonal skala, som er der en opererer som forsker, er det fint å vise at ens kompetanse er anerkjent lokalt.

Helt til slutt vil jeg tipse om at BTO og UiB inviterer til et Horisont 2020 seminar om det neste rammeprogrammet, Horizon Europe. Representanter fra den britiske ambassaden vil snakke om hvordan en kan forberede seg til fremtidig samarbeid med UK, i tillegg vil tilhørere få en oppdatering om det neste rammeprogrammet. Det kan se ut som det igjen blir utvalgte fokusområder og kommisjonen innfører strategiske «missions», klart definerte mål til hva de ønsker å oppnå. Erfaringene med Horisont 2020 viser at våre nasjonale finansieringskilder pleier å følge etter EU når de presenterer de tematiske prioriteringene i sine utlysninger så her gjelder det å følge med.

Av Amra Grudic-Feta og Emmet Mc Cormack.

Ung Forsker pris

Onkologisk Forum deler hvert år ut en forskningspris til en ung forsker. Prisen er  ment til å stimulere yngre forskere. I år er beløpet økt til kr. 100 00,-

I statuttene står det at “Kandidaten skal være kreftforsker som arbeider med basal-, klinisk-, epidemiologisk- eller translasjonsforskning og som har levert forskningsarbeid av høy kvalitet. Prisvinneren skal være under 40 år.” Årets vinner er overlege og professor Håkon Reikvam, Haukeland Universitetssykehus og Klinisk Institutt 2, UiB.

Han er foreslått av professorene Øystein Bruserud og Eystein Huseby, begge UiB og HUS.

K2 gratulerer!

Frister for sending av julepost 2018

Skal du sende julegaver til utlandet, er det greit å se på fristene. For julepost i Norge anbefales 16. desember og for pakker vil sendingstiden øke med inntil 2 dager fra 11.12.2018.

For at du skal være sikker på at dine julebrev og pakker kommer frem til mottaker før jul, anbefaler vi å sende innen datoene som er oppgitt for det enkelte land.

Her er fristene når du skal sende brev:
Sverige, Danmark, Finland og Island – 15. desember
Øvrige Europa – 13. desember
USA og Canada – 11. desember Øvrige land i verden – 4. desember

Vanlig leveringstid:
Tidligst 2-6 dager i Europa og tidligst 4-8 dager til resten av verden.

Her er fristene for julepakker:
Innland : Bedrift og På døren : + 1 dag fra 10 desember
Servicepakken : + 1-2 dager fra 19 november

Pakke utland – (CarryOn ) Finland, Island, Sverige og Danmark – 14. desember.
Europa og resten av verden.

Ha en fantastisk Jul. Hilsen Knut-Egil, Nestleder TPS.

Oppdater personsiden din!

Personsiden din på UiB er noe det første som dukker opp om man «Googler» navnet ditt. Det er derfor en utmerket arena for å fortelle omverdenen og dine kolleger om hva du jobber med.

Fakultetsledelsen oppfordrer alle ansatte til å gå inn på personsiden og oppdatere den med arbeidsområder/kompetanser og eventuelt en beskrivelse av aktuelle prosjekter/forskningspublikasjoner.

Legg gjerne også inn et bilde av deg selv, om du har det! Det går også an å legge inn «Twitterfeed» om du ønsker det.

For å oppdatere personsiden din logger du inn på www.uib.no/user med ditt brukernavn og passord.

Trenger du hjelp, kan du eventuelt kontakte webredaktør lokalt.

Med vennlig hilsen,
Heidi Anette Espedal, fakultetsdirektør

(English) Presentation and demonstration of Tecan D300e

Morten Thorsholt from Bergman Diagnostika will demonstrate Tecan D300e 22 November 10.00 – 11.00.

Place: Jonas Lies vei 87 5th floor, meeting room 5.1 and 5.2

APPLICATION WIZARDS
• Titration Wizard for fast and convenient set‐up of dilution curves.
• Synergy Wizard for combination screening of two or more compounds.
• Enzyme Wizard makes even the most complex experiments routine.
• PCR Wizard to miniaturize your (q)PCR reactions, saving samples and reagents.
• Predefined fluid classes eliminate set‐up work and ensure precise, accurate results every time. • Pico liter dispensing!

Any volume – in any well made easy by simple programming of complex formats. Up to 1536 well plates.

Make the impossible possible!

Fakultetsspesifikke fond Det medisinske fakultet – Tildeling 2019

Her omtales de fond og legater det kan søkes på i søknadsdatabasen for fond og legater ved UiB: https://fond.app.uib.no/ med frist 1. desember 2018.

Det alminnelige medisinske forskningsfond

Utdelingsbeløp 2019: 375.000,-

Fondets formål er å fremme medisinsk forskning ved Universitetet i Bergen.

Kriterier for utdeling:
Det er ønskelig at midlene fortrinnsvis går til søkere som har liten tilgang til forskningsmidler per dags dato. Komiteen velger derfor å:

 • prioritere postdoktorer
 • prioritere fast vitenskapelige ansatte som er i en etableringsfase, enten fordi de er tidlig i sin karriere eller fordi de er nye ved fakultetet, med prosjektstøtte
 • prioritere reisestøtte til stipendiater og studenter
 • prioritere prosjektstøtte til rekrutteringsstillinger og forskere dersom det er midler igjen og de andre prioriteringsbetingelsene er oppfylt
 • ikke prioritere etablerte forskere som leder større prosjekter og/eller forskningsgrupper eller på andre måter disponerer mye forskningsmidler
 • ikke prioritere driftsmidler til stipendiater og studenter, da disse har tilgang til driftsmidler gjennom sine forskningsgrupper

Legat for forskning av kreftsykdommer

Utdelingsbeløp 2019: 305.000,-

Legatets formål er å fremme forskning av kreftsykdommer. En mindre del, om lag fem prosent av de disponible midlene, skal gå til forskning om hjerte- og karsykdommer.

Kriterier for utdeling: De samme som beskrevet over (Det alminnelige medisinske forskningsfond)

Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, Haukeland sykehus

Utdelingsbeløp 2019: 62.000,-

Fondets formål er å stimulere pediatrisk forskning på et internasjonal nivå ved Barneklinikken, og i norsk pediatri, ved å bidra til at yngre pediatere og forskere under utdanning kan komme i kontakt med og eventuelt etablere forskningssamarbeid med internasjonale pediatriske forskere og forskningsmiljøer.

Kriterier for utdeling:

 • yte bidrag til at leger i utdanningsstilling i pediatri eller under forskerutdanning ved Barne- og ungdomsklinikken skal få mulighet til å delta i internasjonale vitenskapelige konferanser, kongresser, møter eller seminarer
 • søkere som skal legge frem egne forskningsresultater skal ha fortrinn
 • det kan også ytes bidrag til yngre overleger under 45 år dersom de skal presentere egne forskningsresultater
 • forskningsstipendiater med annen grunnutdanning enn medisin (f.eks. cand.san., cand.scient. eller cand.psychol.) kan også søke om bidrag og skal vurderes likt dersom deres forskningsprosjekt har en klar pediatrisk profil og tilknytning til Barneklinikken, slik at eventuelle vitenskapelige publikasjoner helt eller delvis vil utgå fra Barne- og ungdomsklinikken

 

 

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 5 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Åpen publisering – Plan S

Norges forskningsråd står sammen med ti andre forskningsråd*, EU-kommisjonen og det europeiske forskningsrådet (ERC) bak et krav om full og umiddelbar åpen tilgang til forskningspublikasjoner som de finansierer fra 2020. Initiativet går under navnet Plan S og de mulige konsekvensene en slik innføring vil ha på karrieren og forskningskvaliteten har skapt stor debatt i forskningsmiljøene.

Alle er enig om at åpen publisering er bra – det er veien dit som skaper strid. Forslaget innebærer at norske forskere med EU og forskningsrådsfinansiering  må publisere i såkalt open access tidsskrifter fra 1. januar 2020 og utestenges fra det som i dag regnes som topp-tidsskrifter som Nature og Science. Nobelprisviner Edvard Moser sier forslaget vil få fatale konsekvenser for norsk forskning og norske forskere, mens andre er mer positive. Et av problemene er at store forskningsnasjoner som USA, Kina og Tyskland ikke har sluttet seg til ordningen. I Norden har Danmark valgt å stå utenfor.

Administrerende direktør ved Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen, kommer til UiB for å presentere initiativet og delta i debatt med UiB sine forskere.

Alle er hjertelig velkommen og det er satt av god tid til diskusjon og innspill fra salen.

Tid: 07.desember kl. 10.00-12.00

Sted: Dragefjellet skole, Magnus Lagabøtes plass 1, Auditorium 1

* Frankrike, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Norge, Polen, Slovenia Storbritannia, Sverige og Østerrike

God helg

Amra og Eystein