Daglige arkiver: 9. november 2018

Åpen publisering – Plan S

Norges forskningsråd står sammen med ti andre forskningsråd*, EU-kommisjonen og det europeiske forskningsrådet (ERC) bak et krav om full og umiddelbar åpen tilgang til forskningspublikasjoner som de finansierer fra 2020. Initiativet går under navnet Plan S og de mulige konsekvensene en slik innføring vil ha på karrieren og forskningskvaliteten har skapt stor debatt i forskningsmiljøene.

Alle er enig om at åpen publisering er bra – det er veien dit som skaper strid. Forslaget innebærer at norske forskere med EU og forskningsrådsfinansiering  må publisere i såkalt open access tidsskrifter fra 1. januar 2020 og utestenges fra det som i dag regnes som topp-tidsskrifter som Nature og Science. Nobelprisviner Edvard Moser sier forslaget vil få fatale konsekvenser for norsk forskning og norske forskere, mens andre er mer positive. Et av problemene er at store forskningsnasjoner som USA, Kina og Tyskland ikke har sluttet seg til ordningen. I Norden har Danmark valgt å stå utenfor.

Administrerende direktør ved Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen, kommer til UiB for å presentere initiativet og delta i debatt med UiB sine forskere.

Alle er hjertelig velkommen og det er satt av god tid til diskusjon og innspill fra salen.

Tid: 07.desember kl. 10.00-12.00

Sted: Dragefjellet skole, Magnus Lagabøtes plass 1, Auditorium 1

* Frankrike, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Norge, Polen, Slovenia Storbritannia, Sverige og Østerrike

God helg

Amra og Eystein

KMD + MED = SANT?

Fagseminar/bli kjent-seminar for Medisinsk fakultet & Fakultet kunst, musikk og design
Tid: Torsdag 15. november 2018 kl. 10.00 – 13.00 (inkludert lunsj)
Sted: Knut Knaus, Møllendalsveien 61 (Nybygget til KMD)

Språk: Primært engelsk

Målgruppe: Primært forskere/prosjektledere, ledelse og instituttledere, forskningsutvalg.
Åpent for alle interesserte faglig ansatte og stipendiater ved begge fakultet.

Tema: Samarbeidsområder som aldring, demens, musikkterapi, design, andre
10.00 – 10.10
Velkomst/innledning ved dekanene Frode Thorsen og Per Bakke
10.10 – 10.20 Christine Hansen utstillingen ‘Støvkrystaller– en utstilling om demens og Alzheimers’ og det kommende prosjektet med Haraldsplass om brukerutstyrt kunstsamling.
10.20 – 10.30 Bettina Husebø – Senter for alders og sykehjemsmedisin: Blue Zone and Living Lab
10.30 – 10.40 Eamon O’Kane: The Napkin Project
10.40 – 10.50 Tarig Osman og Anne Bremer: Engaging the public in cancer research through art
10.50 – 11.00 Pause
11.00 – 11.10 Jill Halstead og Brandon LaBelle: Social Acoustics-prosjektet.
11.10 – 11.20 Siri Kvalheim: prosjektet«Munnstell hos alvorlig syke og døende pasienter»
11.20 – 11.30 KMD kommer, sanselig arkitektur
11.30 – 11.50 Emmet Mc Cormack, Klinisk institutt 2 og Hege A Dale, Institutt for biomedisin: imagingplatformen (MIC)
11.50 – 12.30 Lunsj med tid til samtale
12.30 – 12.40 Mette L’Orange – farge/samarbeid med Røde Kors og Gullstøltunet
12.40 – 12.50 Henriette C Ertsås, K1 – Science communication through theatre: Meet the cancer cell…
12.50 – 13.00 – Avsluttende diskusjon i plenum

Læringsfestivalen 2019

Tid og sted: 6. – 7. mai 2019 i Realfagbygget, NTNU, Trondheim

Gjennom erfarings- og kunnskapsdeling rundt studentaktive læringsformer vil vi utvikle undervisning og utdanning.

Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring i universitets- og høyskolesektoren.

Læringsfestivalen er en møteplass der undervisere og engasjerte i undervisning møtes og utveksler kunnskap, erfaringer, ideer, visjoner og problemstillinger, og hvor man kan knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid. Vi inviterer spesielt til et spor der forskningsresultater rundt studentaktive læringsformer presenteres.

Invitasjon til bidrag
Vi inviterer til å bidra med presentasjon, poster eller rundebordsdiskusjon. Vi tar imot abstracts med ønske om format til og med 14. desember 2018. 

For mer informasjon og påmelding se her.

(English) Invitation: Nordic PhD course “MBI-8008: Molecular and Clinical Aspects of Cancer”

We are pleased to invite to the Nordic PhD course MBI-8008: “Molecular and Clinical Aspects of Cancer”. The course will take place at the University of Tromsø in weeks 11 and 12 of next year (March 11th to March 22nd, 2019). An international faculty teaches the course. Please find the lecture here.

There is no course fee and for the cost of 5.000 NOK each external PhD student will be offered housing at an Apartment Hotel in the centre of Tromsø.

For more information and application see here.

Please note that the application deadline is already DECEMBER 1st 2018.

(English) Reminder: Lunch-to-lunch CCBIO Junior Scientist Symposium Nov. 19-20

Welcome to a special and extended CCBIO Junior Scientist Symposium at Panorama Hotel & Resort at Sotra, just outside Bergen. This time we will host a lunch-to-lunch symposium from Monday 19th– Tuesday 20th of November. The CCBIO Junior Scientist Symposium is a forum to practice presenting projects, engaging in scientific discussions and interact with like-minded peers. In addition, to enjoy excellent and interesting scientific presentations.

The symposium will start with a delicious lunch, before proceeding with an excellent academic and scientific program, including an inspirational lecture by the experienced scientist, professor and vice dean of doctoral education at our faculty, Roland Jonsson.  We will focus on how to improve scientific presentation skills, both through illustrations and orally, in the workshop; “How to make great figures and present your work in 3 minutes”. Here you will get an overview of “do’s” and “don’ts” from the experts. We will also be inspired by previous organizers of CCBIO JUSS who will give us ideas on the different aspects of life in academia.

Day two will bring research insights and inspiration from Professor Stein Ove Døskeland and his 45 years of research, and Researcher Nils Halberg, representing a young investigator leading an established research lab.

As always, there will be exciting scientific presentations from CCBIO junior scientists, both days, and if you have work that you would like to present, you may nominate yourself upon registration.

The modest participation fee for this symposium (500 NOK per person in double room, 1000 NOK in single room, ask your group leader for support) includes lunch both days, dinner and hotel stay in double or single occupancy, in addition to the organized bus transportation between Haukeland Campus and the Panorama Hotel & Resort at Sotra. Access to facilities are included.

When: Monday 19th of November at 12.00 (bus at 10.15 from Haukeland Campus) to Tuesday 20th of November at 13.00, when the bus departs from the hotel.
Where: Panorama Hotel & Resort at Sotra, just outside Bergen.
Registration: please use this link.
Program: you can find preliminary program on the  event web site  or at  this flyer
Who: This is an arena where PhD candidates and postdocs gain experience with oral presentations and academic discussions, and in addition we are happy to welcome other interested students, researchers, staff and visitors. For those registered for the CCBIO901 program, attending this symposium will count as two regular symposia.

Hope to see you there, for great presentations and a great time!

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 13 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre