Daglige arkiver: 23. november 2018

Dokumentflyt på K2

Å være instituttledere er en trivelig men travel jobb. Institutt og administrasjonslederne trives ikke med å være tilgjengelig å kontoret hele tiden og det kan lede til utfordringer når dere ansatte vil ha ordnet noe i en fei. Vi mottar daglig hundrevis av e-poster og da hender det at de viktige blir gjemt eller glemt i den stadig økende mengden av useriøs e-post.

For å sikre forsvarlig og hurtig saksgang ber jeg om at dokumenter som skal signeres, det være seg søknader om PHD-opptak, innlevering av doktorgrad, innkjøpsavtaler og annet sendes til administrasjonen ved Irene Hjelmås. Hastesaker sendes til Julie.

Da blir dokumentene klargjort og vi signerer dem så fort vi kan.

Med ønske om god helg når den tid kommer

Eystein og Julie

Diabetespris til Dankel

Simon Nitter Dankel ved Klinisk institutt 2 mottok Diabetesforbundets forskningspris for 2018 for sin diabetes- og fedmeforskning.

Prispengene på 50 000 kroner går til et pågående prosjekt på en metabolitt som skilles ut av fettceller, og som har sterk sammenheng med utvikling av type 2 diabetes. Vi tror metabolitten kan måles i blodet som en biomarkør, for å fange opp type 2 diabetes som er i utvikling på et tidlig stadium, sier Dankel.

Les mer her.

K2 gratulerer!

Disputas, uke 48

Tina Fonnes disputerer for Ph.d. graden fredag, 30. November 2018

Prøveforelesning: Fredag 30. november 2018 kl. 09.15
Oppgitt emne: “Radiomics/Radiogenomics – A potential tool to improve diagnosis and treatment in endometrial cancer?”
Sted:  Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsvn. 28

Disputas: Fredag 30. november 2018 kl. 11.15
Avhandlingens tittel:  “Preclinical models and molecular biomarkers – tools to improve treatment in endometrial carcinoma”
Sted:  Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsvn. 28

1. opponent:Professor Tone Frost Bathen, NTNU
2. opponent:Professor Miguel Abal Posada, University Hospital of Santiago de Compostela, Spania
3. medlem av komiteen: Forsker Karianne Fjeld, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Francisco Gomez Real, Universitetet i Bergen

Pressemelding.

(English) Reminder: The Annual Research Presentations by the Research School in Clinical Medicine

Dear Researchers from the Department of Clinical Medicine (K1), Department of Clinical Science (K2) and Helse-Bergen. You are hereby invited to present your work to fellow researchers and the general audience at the 13th Annual Research Presentations arranged by the Research School in Clinical Medicine 23rd-25th January 2019.

If you have presented a poster or had an oral presentation at a scientific meeting or a conference in 2018, you are welcome to present your work at our conference. You can submit one contribution – either a poster or an oral presentation.

Poster presentation:

  • Each poster presenter give a short presentation of the poster to a scientific committee (around 3 minutes including questions from the scientific committee).
  • Posters should be submitted as PDF files. Please check the quality thoroughly before you submit your poster. We will print out the posters on a poster banner.

Oral presentations:

  • 10 minutes for each oral presentation + 5 minutes for discussion.
  • Please send us your PowerPoint presentation through e-mail before the event.
  • Oral presentations held at meetings in 2018 can be presented in their original form, but given that the audience will be a general medical one, it may be wise to include some additional background information.
  • Note: Due to time limitations, there will be a limit of 20 oral presentations. Only the first 20 to submit their oral presentations will be able to participate.

Prizes:

A scientific committee appointed by the Research School will evaluate all presentations held by PhD students and postdocs. Prizes will be awarded to the best posters/presentations. Building on last years success, we will also this year have a “People’s Choice Award”.

Submission:

Send abstract (if oral presentations) or abstract+poster (if poster presentation) to forskningspresentasjoner.forskerskolen@uib.no. Abstract should be possible to open with Microsoft Word and posters should be sent as PDF. NB: Mark the file(s) and your mail’s subject with your name, the affiliation you have (K1, K2 or Helse-Bergen) and if you are a PhD student or postdoc/researcher. Specify whether you want to have an oral or poster presentation. As in previous years, we would like to have a short Norwegian summary which is easy to understand for the general audience (typically 5 sentences long in a Word document).

If you have questions, do not hesitate to contact us through the e-mail address provided above.

Deadline for submission: 1st of December 2018.

Seminarserie Senter for ernæring, onsdag 28. november

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 28. november kl. 14.30-15.30

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei

Food Carbohydrates: Can food technology help in the prevention of life style diseases?

Simon Ballance, Senior Research Scientist, Nofima AS, Oslo

Sustained postprandial hyperglycaemia and hyperinsulinaemia in healthy adults are strongly associated with an increase in the risk of developing type-2 diabetes/and or metabolic syndrome.

Moderator: Gülen Arslan Lied

Det blir lett servering.

Velkommen!

Hold også av onsdag 5. desember kl. 14.30-15.30, hvor vi har gleden av å ha en ekstra seminarserie med Anne-Marie Aas fra Universitetet i Oslo. Mer informasjon om dette kommer etter hvert.

Hjertefondet

Kjære kollegaer,

Vi vil minne om fristen for søknader om økonomisk støtte fra Hjertefondet ved Universitet i Bergen 01.12.18.

Se mer her.

Hjertefondet har i 2018 til utdeling 100.000,-

Alle søknader vil gjennomgå fagfellevurdering der det tas hensyn til:

  1. Vitenskapeligkvalitet på prosjektet
  2. Prosjektetgjennomførbarhet
  3. Prosjektets verdi for Hjertefondet

Det kan også søkes om større beløp til større prosjekter som Rådet for Hjertefondet etter fagfellevurdering, vil prøve å skaffe midler til fra andre kilder. Rådets medlemmer ønsker å bidra til å skaffe finansiell støtte til viktige prosjekter innen hjerteforskning i Bergen. Gjennom de vel 25 årene Hjertefondet har eksistert, har det blitt samlet inn nesten 25 millioner kroner.

Vi håper at du vil søke om midler fra Hjertefondet og imøteser en oversiktlig søknad med mål, delmål, prosjektplan, budsjett og vitenskapelig betydning. Vi vil også ha informasjon om det er søkt eller søkes om midler fra andre kilder. Dette har betydning hvis vi skal prøve å skaffe midler til prosjektet fra andre kilder.

Vedlagt søknaden bes det også om en kortfattet populærvitenskapelig beskrivelse av prosjektet.

Søknaden sendes
Hjertefondet ved Prof. Nina Øyen
Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin
Universitetet i Bergen
Postboks 7408
5018 Bergen

Eller pr. e-mail: nina.oyen@uib.no

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 3 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre