Daglige arkiver: 16. november 2018

Ukens leder

Det er mange elementer som må være på plass for å lykkes med en forskerkarriere. Ved ansettelser og evaluering av søknader om midler er det vel så viktig å vise til kompetanse innen veiledning, undervisning og innhenting av midler som det er å vise til den vitenskapelige produksjonen. Jeg vil derfor spesielt oppfordre forskere tidlig i karrieren om å benytte seg av muligheten til å søke fond og legater som har frist 1. desember. Det er flere aktive fond og legater og det varierer hva de kan dekke, men midler til reise og, i noen tilfeller, driftsmidler, er det som går igjen. Lykkes man med søknaden styrker det CVen ved å vise at en klarer å hente inn eksterne midler selv om det ikke er store beløp.

1. desember er også fristen for å nominere kandidater til Meltzerpriser. I år er det mulig å nominere kandidater til æresprisen, unge talenter og fremragende forskningsformidling. Finansieringskilder bruker CV maler i stadig økende grad, og det er ikke sjelden en blir bedt om å ramse opp priser og tildelinger. I nasjonal og internasjonal skala, som er der en opererer som forsker, er det fint å vise at ens kompetanse er anerkjent lokalt.

Helt til slutt vil jeg tipse om at BTO og UiB inviterer til et Horisont 2020 seminar om det neste rammeprogrammet, Horizon Europe. Representanter fra den britiske ambassaden vil snakke om hvordan en kan forberede seg til fremtidig samarbeid med UK, i tillegg vil tilhørere få en oppdatering om det neste rammeprogrammet. Det kan se ut som det igjen blir utvalgte fokusområder og kommisjonen innfører strategiske «missions», klart definerte mål til hva de ønsker å oppnå. Erfaringene med Horisont 2020 viser at våre nasjonale finansieringskilder pleier å følge etter EU når de presenterer de tematiske prioriteringene i sine utlysninger så her gjelder det å følge med.

Av Amra Grudic-Feta og Emmet Mc Cormack.

Ung Forsker pris

Onkologisk Forum deler hvert år ut en forskningspris til en ung forsker. Prisen er  ment til å stimulere yngre forskere. I år er beløpet økt til kr. 100 00,-

I statuttene står det at “Kandidaten skal være kreftforsker som arbeider med basal-, klinisk-, epidemiologisk- eller translasjonsforskning og som har levert forskningsarbeid av høy kvalitet. Prisvinneren skal være under 40 år.” Årets vinner er overlege og professor Håkon Reikvam, Haukeland Universitetssykehus og Klinisk Institutt 2, UiB.

Han er foreslått av professorene Øystein Bruserud og Eystein Huseby, begge UiB og HUS.

K2 gratulerer!

Frister for sending av julepost 2018

Skal du sende julegaver til utlandet, er det greit å se på fristene. For julepost i Norge anbefales 16. desember og for pakker vil sendingstiden øke med inntil 2 dager fra 11.12.2018.

For at du skal være sikker på at dine julebrev og pakker kommer frem til mottaker før jul, anbefaler vi å sende innen datoene som er oppgitt for det enkelte land.

Her er fristene når du skal sende brev:
Sverige, Danmark, Finland og Island – 15. desember
Øvrige Europa – 13. desember
USA og Canada – 11. desember Øvrige land i verden – 4. desember

Vanlig leveringstid:
Tidligst 2-6 dager i Europa og tidligst 4-8 dager til resten av verden.

Her er fristene for julepakker:
Innland : Bedrift og På døren : + 1 dag fra 10 desember
Servicepakken : + 1-2 dager fra 19 november

Pakke utland – (CarryOn ) Finland, Island, Sverige og Danmark – 14. desember.
Europa og resten av verden.

Ha en fantastisk Jul. Hilsen Knut-Egil, Nestleder TPS.

Oppdater personsiden din!

Personsiden din på UiB er noe det første som dukker opp om man «Googler» navnet ditt. Det er derfor en utmerket arena for å fortelle omverdenen og dine kolleger om hva du jobber med.

Fakultetsledelsen oppfordrer alle ansatte til å gå inn på personsiden og oppdatere den med arbeidsområder/kompetanser og eventuelt en beskrivelse av aktuelle prosjekter/forskningspublikasjoner.

Legg gjerne også inn et bilde av deg selv, om du har det! Det går også an å legge inn «Twitterfeed» om du ønsker det.

For å oppdatere personsiden din logger du inn på www.uib.no/user med ditt brukernavn og passord.

Trenger du hjelp, kan du eventuelt kontakte webredaktør lokalt.

Med vennlig hilsen,
Heidi Anette Espedal, fakultetsdirektør

(English) Presentation and demonstration of Tecan D300e

Morten Thorsholt from Bergman Diagnostika will demonstrate Tecan D300e 22 November 10.00 – 11.00.

Place: Jonas Lies vei 87 5th floor, meeting room 5.1 and 5.2

APPLICATION WIZARDS
• Titration Wizard for fast and convenient set‐up of dilution curves.
• Synergy Wizard for combination screening of two or more compounds.
• Enzyme Wizard makes even the most complex experiments routine.
• PCR Wizard to miniaturize your (q)PCR reactions, saving samples and reagents.
• Predefined fluid classes eliminate set‐up work and ensure precise, accurate results every time. • Pico liter dispensing!

Any volume – in any well made easy by simple programming of complex formats. Up to 1536 well plates.

Make the impossible possible!

Fakultetsspesifikke fond Det medisinske fakultet – Tildeling 2019

Her omtales de fond og legater det kan søkes på i søknadsdatabasen for fond og legater ved UiB: https://fond.app.uib.no/ med frist 1. desember 2018.

Det alminnelige medisinske forskningsfond

Utdelingsbeløp 2019: 375.000,-

Fondets formål er å fremme medisinsk forskning ved Universitetet i Bergen.

Kriterier for utdeling:
Det er ønskelig at midlene fortrinnsvis går til søkere som har liten tilgang til forskningsmidler per dags dato. Komiteen velger derfor å:

  • prioritere postdoktorer
  • prioritere fast vitenskapelige ansatte som er i en etableringsfase, enten fordi de er tidlig i sin karriere eller fordi de er nye ved fakultetet, med prosjektstøtte
  • prioritere reisestøtte til stipendiater og studenter
  • prioritere prosjektstøtte til rekrutteringsstillinger og forskere dersom det er midler igjen og de andre prioriteringsbetingelsene er oppfylt
  • ikke prioritere etablerte forskere som leder større prosjekter og/eller forskningsgrupper eller på andre måter disponerer mye forskningsmidler
  • ikke prioritere driftsmidler til stipendiater og studenter, da disse har tilgang til driftsmidler gjennom sine forskningsgrupper

Legat for forskning av kreftsykdommer

Utdelingsbeløp 2019: 305.000,-

Legatets formål er å fremme forskning av kreftsykdommer. En mindre del, om lag fem prosent av de disponible midlene, skal gå til forskning om hjerte- og karsykdommer.

Kriterier for utdeling: De samme som beskrevet over (Det alminnelige medisinske forskningsfond)

Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, Haukeland sykehus

Utdelingsbeløp 2019: 62.000,-

Fondets formål er å stimulere pediatrisk forskning på et internasjonal nivå ved Barneklinikken, og i norsk pediatri, ved å bidra til at yngre pediatere og forskere under utdanning kan komme i kontakt med og eventuelt etablere forskningssamarbeid med internasjonale pediatriske forskere og forskningsmiljøer.

Kriterier for utdeling:

  • yte bidrag til at leger i utdanningsstilling i pediatri eller under forskerutdanning ved Barne- og ungdomsklinikken skal få mulighet til å delta i internasjonale vitenskapelige konferanser, kongresser, møter eller seminarer
  • søkere som skal legge frem egne forskningsresultater skal ha fortrinn
  • det kan også ytes bidrag til yngre overleger under 45 år dersom de skal presentere egne forskningsresultater
  • forskningsstipendiater med annen grunnutdanning enn medisin (f.eks. cand.san., cand.scient. eller cand.psychol.) kan også søke om bidrag og skal vurderes likt dersom deres forskningsprosjekt har en klar pediatrisk profil og tilknytning til Barneklinikken, slik at eventuelle vitenskapelige publikasjoner helt eller delvis vil utgå fra Barne- og ungdomsklinikken

 

 

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 5 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre