Daglige arkiver: 30. november 2018

Leder K2 nytt uke 48: Eksamener og sånt…

Når julen nærmer seg så gjør også eksamen.

Takk for allt arbeid dere har nedlagt i å lage MCQer, kortsvarsoppgaver, funnet preparater til anatomieksamen, tilrettelagt elektroniske oppgave-/eksamensdatabaser og funnet eksamenslokaler og –vakter. Så kan vi ta juleferie med god samvittighet (bortsett fra de av oss som må ferdigstille retting/karaktersetting i romjulen….)

Over nyttår: 17. januar, kommer den første prøve-OSKE for 12. semester. Vi har funnet oppgaver til denne eksamenen, men trenger personer til å rigge til den 16. og at de som har fremmet eksamen stiller med to personer til å være sensor på hver sin stasjon (to sløyfer). Tilliks med MCQ-databasen: vi trenger OSKE-oppgaver til kommende fullstendige eksamen i 6. juni. Takk til de av dere som faktisk har levert oppgaver, til dere andre: viktig å tenke på hvordan dere vil at studentene skal testes på klinisk aktivitet i DITT fagfelt. Nå er det slutt med å ha ned en pasient i eksamenslokalet som de skal snakke med/undersøke. Så for dine kliniske ferdigheter det er VIKTIG at studenter skal kunne; lag en eksamensoppgave. Studenter øver og lærer seg det de vet de blir testet på!

En ting til med MCQ-spørsmål: noen av oss underviser på engelsk og vi må lage engelske oppgaver. For de norske terminene er oppgaver på norsk, og siden vi har to offisielle norske språkformer må oppgaver lages på både bokmål og nynorsk. Det er oppgavestillers ansvar å lage begge deler, og legge inn i MCQ-databasen. Vi kan ikke bruke oppgaven til eksamen uten at den foreligger i begge utgaver… Har du personer i gruppen i gruppen din evt studenter du veileder/LISer på din avdeling som behersker det andre målføret/evt. engelsk bedre enn deg? De kan samtidig benyttes til å kvalitetssikre at oppgaven er relevant og forståelig.

Ha en fin adventstid!

Instituttets dag 12. desember

12. desember nærmer seg med stormskritt og vi er glade for å presentere hovedtrekkene ved årets instituttets dag. Det er rekordstor oppslutning denne gangen som gleder oss stort. Her kommer litt nærmere informasjon om dagen.

Sted: Grand Selskapslokaler, Nedre Ole Bullsplass 1

11:00 – 12:00  Lunsj
12:00    Velkomst , Nytt fra fakultetet, Jubilanter
13:25   Etikk/REK
14:15    Risikovurderinger/Miljøfyrtårn
15:30   Publikasjonsetikk
16:00   5 forskningsgrupper presenterer sitt arbeid
17:30   Aperitiff
18:00   Middag

Vel møtt!Bilderesultat for julebord

HMS-info: ROS – Risiko og sårbarhetsanalyser

I 2018 er det blitt gjennomført åtte risiko- og sårbarhetsanalyser ved fakultetet: Omdømme; Alenearbeid i risikofylt arbeidsmiljø; Risiko ved GMO-arbeid (genmodifiserte organismer); Oppfølging av stikk- og kuttskader; Helseforskningsloven; Risiko for brann ved Pleiestiftelsen; IGS, Risiko for vold og trusler ved IKO og Dyreavdelingen ved K1 – analyse på utvalgt område.

Fakultetet takker alle som har bidratt til grundige og gode analyser. Nå følges analysene opp i brev som oppsummerer hvilke tiltak som skal gjennomføres. Instituttledelsene har ansvaret for oppfølging.

I første omgang er det informasjon om ROS-analysene; «Brann, Pleiestiftelsen ved IGS» og «Vold og trusler ved IKO» og «Risiko ved GMO-arbeid» som sendes ut. Disse finner du her.

Årsmarkering – Bergens forskningsstiftelse

Velkommen til årsmarkeringen til Bergens forskningsstiftelse 7. desember kl.13:00 i Universitetsaulaen.

Arrangementet er åpent for alle, det er ingen påmelding.

Tema er psykisk helse

Helseminister Bent Høie er svært opptatt av psykisk helse. Han vil bidra til å sette fokus på dette temaet, som også er en av stiftelsens store satsinger i 2018.

Bergens forskningsstiftelse, Universitetet i Bergen, Helse Bergen og Kavlifondet har sammen satt av 111 millioner kroner til å etablere Bergen Center for Brain Plasticity  som skal studere hjernes plastisitet med utgangspunkt i den svært effektive metoden Bergen 4-day treatment (B4DT) og spre metoden internasjonalt.

Bergens Forskningsstiftelse (BFS) deler årlig ut BFS Starting Grants (tidligere rekrutteringsstipend) til unge forskere ved Universitetet i Bergen (UiB). Målet er at forskerne skal bygge opp og lede fremragende forskningsmiljø ved universitetet.

De nye stipendiatene for 2018 blir presentert på årsmarkeringen. Se alle som har fått BFS Starting grants her.

For program og mer info se her.

Webinar Office365

«Prosjektet Ny digital arbeidsdag iverksetter flere kompetansehevende tiltak for bruk av Office365 med tilhørende applikasjoner.

UiB deltar i et samarbeid om digitalisering i sektoren, og ønsker nå å teste ut elektronisk forelesning, et webinar fra Universitetet i Stavanger.

I første omgang er dette et tilbud for 50 deltakere fra UiB, og Det medisinske fakultet er valgt som pilotfakultet.

Webinaret varer i 1,5 time, med innlagte pauser.

Webinaret vil vise deg hvordan du som ansatt jobber effektivt i Office 365 med særlig blikk på:

–          deling av dokumenter i skyen

–          samskriving i dokumenter i Word, Excel og PowerPoint

–          kort om noen av de andre applikasjonene du har tilgang til via Office 365.

Viktige forutsetning for å delta er at du setter av tiden for selve webinaret, og at du svarer på en evaluering som sendes ut i etterkant.

Tidspunkt: 13. desember 2018 fra kl.: 09:00 – 10.30.

Meld deg på her.

Begrenset antall plasser gjelder «først til mølla» prinsippet.

E-læring i officeproduktene er tilgjengelig via https://app.xtramile.no/courses/universitetetibergen og Microsofts opplæringssenter.

Se også her for mer informasjon om mulighetene i Office365 og Teams»

Seminarserie: What is the role of carbohydrates in the diet of people with type 2 diabetes?

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 5. desember kl. 14.30-15.30

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei

What is the role of carbohydrates in the diet of people with type 2 diabetes?

Anne-Marie Aas is a clinical dietitian at Oslo University Hospital, Aker, and associate professor at the Medical Faculty, University of Oslo. Both work and research is focused on diabetes and nutrition. She is going to present a newly published systematic review and meta-analysis on carbohydrate quantity in the dietary management of type 2 diabetes. She will also present some preliminary results from the ongoing dietary intervention study Fiberdia. In this RCT we investigate the effect of prebiotic fibres on the gut microbiota, glycaemic control and appetite.

Moderator: Simon Dankel

Det blir lett servering.

Velkommen!

DNSZ såkornsmidler!

Det tysk norske studiesenteret i Kiel – DNSZ – lyser nå ut såkornsmidler for å fremme akademisk samarbeid (innenfor alle fagdisipliner) mellom norske samarbeidsuniversiteter og Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. En kan søke om opptil 5000 euro og søknadsfrist er 7. desember 2018, kl. 16.

Mer informasjon finner du her (engelsk) og her (tysk).

Søknadskjema her (engelsk) og her (tysk).

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 1 nyere publikasjon. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia