Månedlige arkiver: august 2018

”FAKE SCIENCE”: hvordan unngå rovdyr-fellene?

Det var ikke gått mange uker etter min første publiserte artikkel før det tikket inn en invitasjon i innboksen til å presentere på en internasjonal kongress, tenk de ville høre mer om min fantastiske forskning! Svært smigrende for en (ikke helt) ung men likevel fersk stipendiat. Heldigvis hadde jeg en veileder som raskt fikk meg ned på jorden og gjorde meg oppmerksom på at dette ikke var en invitasjon som foredragsholder med reise og opphold betalt men en helt for henne ukjent kongress og organisasjon så invitasjonen gikk i papirkurven. Det har så etter hvert kommet stadig flere varianter av direkte henvendelser: publisere artikler, skrive bokkapitler og gjerne bli både med- eller sjefsredaktør samtidig!

Det er slett ikke bare meg som får slike henvendelser; den internasjonale journalistfederasjonen (International Consortium of Investigative Journalists) har gjennomført grundig undersøkende journalistikk i sitt ”Fake Science”-prosjekt og behørig dokumentert sin metodikk og funn i bl.a. Aftenpostens A-magasin sist lørdag. Forskere lar seg lure til å betale for ”Open Access” (i utgangspunkt flott at vitenskap er allment tilgjengelig) men ikke i useriøse tidsskrift uten grundig fagfellevurdering og kvalitetssikring! Er resultatene først publisert i et slikt substandard såkalt ”rovdyr-tidsskrift” vil det aldri kunne publiseres i vitenskapelig ansette tidsskrift og arbeidet er bortkastet/verdiløst. Og å komme til en kongress for å presentere og diskutere hardt opparbeidede funn for å oppdage at hele konferansen er et lite rom der de andre foredragsholderne enten ikke møter opp (de har allerede fått deltagerbevis tilsendt) eller snakker om HELT andre disipliner enn din (computeralgoritmer, kognitiv psykologi, litteraturvitenskap og embalasjeteknologi i samme sesjon) gjør deltagelse helt vitenskapelig verdiløs og tid/penger er bortkastet.

Her er noen forslag til hvordan unngå å bli fanget av rovdyr-tidsskrift/kongresser:

-Spør veileder/seniore vitenskapelige eller kliniske kolleger. Er dette et faktisk tidsskrift/kongress/kongressarrangør de kjenner til? Det er sjelden at man inviteres til et internasjonalt foredrag uten å kjenne de som inviterer. I tillegg er det typisk at det ikke står noe om dekning av reise og opphold.

Sjekk tidsskriftets/arrangørens nettside:

-Er editorial board navn oppgitt? Er disse kjent i ditt fagfelts internasjonale/nasjonale miljø? Jeg slo opp arrangør av kongress i Oslo nå 2.-3. August 2018 om Cancer diagnosis & treatment, ikke en norsk medarrangør, og ikke ett navn jeg hadde hørt om. Søk på PubMed av oppgitte personer ga lite samsvar mellom forfatter og angitt arbeidssted. Så kjente forskere var dette definitivt ikke!

-Gir tidsskriftet opplysninger om sin bibliografi? Dvs hvilke databaser det er indeksert i.

-Styr unna disse arrangørene: WASET, OMICS, Sciencedomain og Bioevents.

-Vær obs på navn som er nesten likt et tidsskrift du faktisk kjenner: International Journal of  ditt fagfelt, kan hete Journal of International  ditt fagfelt eller International Clinical &Research in ditt fagfelt.

For ordens skyld: innlegget ble første gang publisert som debattartikkel i På Høyden 21.08.18

UiB har fått ny reisebyråleverandør

På vegne av statlige virksomheter har DIFI inngått  reisebyrårammeavtale for virksomheter i sektoren.  Universitetet i Bergen har i den forbindelse blitt tildelt reisebyrået G Travel.

Vedlagt følger informasjonsbrev/velkomstbrev fra G Travel.

UiB har mange reisebestiller som bestiller reiser for andre,  disse vil motta  egen e-post fra G Travel.

Det er mange som har bestillinger for fremtidige reiser hos vår gamle leverandør  Berg- Hansen. Her kommer litt praktisk informasjon for disse reisene:

Eksisterende bestillinger 
Eksisterende bestillinger blir hos Berg -Hansen. Du finner disse i reisemappen din på berg-hansen.no og i Appen. Trenger du å endre eller avbestille eksisterende reiser kontakter du Berg Hansens kundesenter på 08050 eller bestilling@berg-hansen.no

Kvitteringer og bilag for gjennomførte reiser
Har du behov for å hente ut kvitteringer finner du dette i reisemappen din på berg-hansen.no

Har du spørsmål i forbindelse med nytt reisebyrå, send forespørsel til issue-tracker.

Mer informasjon finner du her.

Ønsker du/dere en masterstudent?

Masterprogrammet i biomedisin ønsker å få en oversikt over aktuelle masteroppgaveprosjekt, og ber interesserte fagmiljø melde inn forslag til prosjekt.

Les mer om studiet her.

Masteroppgaven skal gi 60 studiepoeng og er beregnet til 2 semesters fulltidsstudium.

NB!
Oppgaveforslagene som blir meldt inn i denne runden er tiltenkt masterstudenter som starter på studiet i høst, og som skal ferdigstille masteroppgaven sin våren 2020.

Vi ber om en kort beskrivelse av aktuelle masteroppgaver innen 15. september 2018, på e-post til studie@biomed.uib.no.

Mal for prosjektoppgave finner du her.

Programutvalget tar også løpende imot forslag til oppgaver, men vær obs på at mange av studentene kommer til å velge prosjekt nå i løpet av høsten. De som sendte inn oppgaver til Programutvalget høsten 2017, men som fortsatt ønsker studenter i tilknytning til prosjektet, bes sende inn oppgaven på nytt.

Programutvalget for biomedisin har vedtatt retningslinjer for veilederforhold, som vi ber dere lese nøye gjennom før innsending av forslag. Oppgaveforslag som ikke innfrir kravene til veilederforhold kan ikke godkjennes. Det er også et krav at oppgavene bygger på relevante metoder og modeller innen biomedisinsk fysiologi, celle/molekylærbiologi eller bildeanalyse.

Godkjente oppgaver gjøres tilgjengelig for studentene via Mitt UiB.

 

(English) The Olav Thon Foundation – support for Nordic research projects in medicine 2019

The Foundation will reserve NOK 20 million for grants to Nordic research collaboration in the field of medicine for 2018. Only researchers associated with universities or academic institutions in the Nordic countries are eligible for support. Previous collaboration will be regarded as an advantage and should be documented (by co-publications or similar). The collaboration must include specific research groups in at least two Nordic countries and be led by personnel holding professorships or equivalent permanent academic positions.

Applications will be assessed in light of their academic quality and the projects’ potential for development of new and ground-breaking knowledge in medicine. For 2019, the Board of the Foundation has decided to invite applications for research on reparative medicine targeting diseases in the musculoskeletal and peripheral and central nervous system.

Projects should be based on the use of stem cell biology, genetic approaches, tissue engineering, biotechnology, or regenerative medicine with the aim of repairing, regrowing or replacing damaged or diseased cells or tissues.

Research support for each project is restricted to a maximum of NOK 2.5 million per year for a maximum of four years.

Deadline: 15 September 2018. 

More information can be found here.

Utlysning av Olav Thon-stiftelsens nasjonale priser og støtteordninger for 2019

Pris for fremragende undervisning.
Forslag til pris for fremragende undervisning skal utformes av tjenestegjørende professorer eller førsteamanuenser innen medisin og/eller naturvitenskap/ matematikk. Det er en forutsetning at også studentene står bak forslaget, enten a) ved å være blant forslagsstillerne eller b) ved at institusjonens egne studentorganer/studentforeninger utformer selvstendige forslag i samarbeid med tjenestegjørende professorer/førsteamanuenser. Det skal presiseres i institusjonens forslag hvem som har utformet dette/disse og på hvilken måte studentene er delaktige.

Kandidater til prisene kan være fra forslagsstillerens egen institusjon eller fra andre universiteter eller høyskoler i Norge. Prisene er personlig.

Søknad om støtte til forskningsprosjekter.
Støtten forbeholdes forskningsprosjekter innen medisin og/eller naturvitenskap/ matematikk som bringes aktivt inn i utdanningen som et element i «studentaktiv forskning» (jfr. Forskningsmeldingen som fremhever at det er vesentlig å «satse mer på å kople forskning og utdanning, blant annet gjennom studentaktiv forskning»). Søknader vil bli vurdert på basis av potensial og planer for involvering av studenter, om og hvordan nye undervisningsformer utvikles og implementeres, og på basis av vitenskapelig kvalitet. Detaljert plan for studentinvolvering, med milepæler, budsjett og leveranser, skal følge søknaden.

Søknadsbeløpet er begrenset oppad til 500 000 pr år for maksimum 3 år. For tildeling utover ett år kreves dokumentert fremdrift i prosjektet inklusive en beskrivelse av hvordan forskningsprosjektet har styrket utdanningen gjennom bedre studentoppfølging og studiekvalitet. Inntil 5 forskningsprosjekter vil bli støttet i 2019.

Frist: 15. september 2018.

Mer informasjon finner du her.

Invitasjon til innspillsmøte for ansatte i forbindelse med revisjon av UiBs strategi “Hav, Liv, Samfunn” 2016 – 2022.

Universitetets strategi «Hav, Liv, Samfunn 2016 – 2022», skal revideres innen 2019. Universitetsstyret vedtok i sak 7/18 og sak 42/18 mandat og opplegg for revisjonen. En sentral arbeidsgruppe bestående av dekanene og museumsdirektøren er i gang med arbeidet under ledelse av prorektor Margareth Hagen. Som del av revisjonsprosessen inviteres alle ansatte ved fakultetene, instituttene, sentrene og sentraladministrasjonen til felles innspillsmøter.

For ansatte ved MED, Psyk, KMD, UB og sentraladministrasjonen er møtet:

11.september kl. 11.00 – 12.30, Auditorium AHH, Armauer Hansens hus.

Ytterligere informasjon om innspillsmøtet finner du her.

Påmeldingsfrist: 4. september.

Påmelding her.

Kurs i bruk av spørreskjemaprogrammet SurveyXact

Det er framleis ledige plassar på haustens to (identiske) kurs i bruk av spørjeskjemaprogrammet SurveyXact,  den 11. september og 12. november. SurveyXact er eit program for oppsett, distribusjon og analyse av enkle spørjeundersøkingar, og kursa er relevante for alle som har behov for å utvikle undersøkingar/evalueringar i sitt arbeid.

Meir informasjon og påmelding:

–          Kurs 11.september, 2018

–          Kurs 12. november, 2018

Åpningsseminar, Helseundersøkelsene i Hordaland, HUSK3.

Sted: Bikuben konferansesenter, Auditorium, Haukeland Universitetssjukehus.
Tid: mandag 24.09.18 Kl.11:30-15:30

Nå er vi igang med 3. runde i Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK). Se
https://husk.w.uib.no/. Vi etterundersøker 3000 personer som har deltatt i de 2 foregående
runder av HUSK på 1990-tallet da deltakerne var i 40-årene.

Fokus for HUSK3 er hvordan livsstil og endring av risikofaktorer for
hjerte-karsykdom hos 40-åringer bestemmer hjerte-karhelsen 20 år senere.
Ikke minst er det fokus på høyt blodtrykk og hjertehelse hos kvinner.

Prosjektet er et unikt forskningssamarbeid mellom UiB og Helse-Bergen,
og det første store prosjekt på samhandlingsarenaen Forskningsenhet for
Helseundersøkelser. Brukerrepresentanter i prosjektet er blant annet
Norske Kvinners Sanitetsforening.

Åpningsseminaret avholdes i Auditoriet i Bikuben kongressenter,
Haukeland Universitetssykehus. De internasjonale foredragsholderne har
vært sentrale i utarbeiding av de nye europeiske retningslinjene for
hhv. forebygging av hjertekarsykdom og behandling av hypertensjon. Disse
er også internasjonale medlemmer i styret for prosjektet.

Trenger du en oppdatering på hvordan du best kan forebygge
hjertekarsykdom? Da er dette seminaret noe for deg.

Påmelding her.

Programmet finner du her.

Webinarfestivalen 2018

6. og 7. november 2018 arrangerer Læringssenteret ved NTNU en heldigital konferanse for alle som er opptatt av undervisning og læring.
Webinarfestivalen er en digital møteplass for utveksling av kunnskap, erfaringer, ideer og problemstillinger, og hvor man kan knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid. Det er også en fin anledning til å teste digitale samhandlingsverktøy. Vi håper nettopp DU vil bidra til å inspirere og motivere!

Mer informasjon om festivalen finner du her.

Nettverkslunsj ved Forskerskolen i klinisk medisin 25. september

Forskerskolen i klinisk medisin ved UiB forbereder en ny nettverkslunsj for alle stipendiater og forskere tilknyttet K1 og K2.

Nå er det tid for å registrere seg som foredragsholder hvis du ønsker å presentere resultater fra dine prosjekter, delta i diskusjoner med andre stipendiater, og praktisere dine presentasjonsferdigheter.

Den kommende nettverkslunsjen finner sted tirsdag 25. september i Konferanserommet i BB-bygget (foran auditoriene 2 og 4) fra kl. 12:00 – 13:30

Registrer din deltagelse her.

Ta en pause fra din daglige rutine og nyt en gratis lunsj, sosialiser deg med likesinnete, hør foredrag med andre doktorgradsstudenter, og på toppen av alt det, oppnå et studiepoeng!

Hvis du ønsker å oppnå et studiepoeng ved å registrere deg til emnet ”Seminar i klinisk og translasjonsmedisin” (FSKLI901), kan du sende en e-post til Irene Lavik Hjelmaas.

Og du er velkommen til å kontakte oss med spørsmål du måtte ha om emnet og nettverkslunsjen!

Irene and Yasaman

Idékonkurransen 2018 og StudentIdé

Idékonkurransen 2018
Bergen Teknologioverføring (BTO) inviterer i samarbeid med Sparebanken Vest forskningsinstitusjonene i Bergensregionen til å delta i Idékonkurransen 2018.

Premiesummen er også i år på hele 500 000 kroner.

Idekonkurransens formål er å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater, synliggjøre miljøet omkring forskning og kommersialisering, og skape oppmerksomhet rundt behovet for forskning og innovasjon.

Forskere og ansatte, inkludert Ph.d. og Postdoktorer, fra alle BTOs eier- og partnerinstitusjoner kan delta.

Søknadsfrist er 18. oktober.

Les mer her.

StudentIdé
Første runde med innovasjonskonkurransen StudentIdé ble en stor suksess. Bergen Teknologioverføring og Sparebanken Vest viderefører derfor initiativet og gir på ny studenter i Bergen muligheten til å vinne 50 000 kroner til å videreutvikle deres innovative ide!

Vinneren stikker av med hele 50 000 kroner.

Konkurransens formål er å stimulere til at flere studenter får sine innovative ideer vurdert av oss, at flere forsøker å starte sin egen bedrift og at flere søker om finansiering fra Norges Forskningsråds STUD-ENT-ordning.

Det er studenter fra Universitetet i Bergen, , Høgskolen på Vestlandet og NHH Norges Handelshøyskole som kan delta

Søknadsfrist er 27. september.

Les mer her.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 13 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Søk eksterne midler – bruk dine talenter

I sommer kom den gledelige nyheten at Randi Bertelsen i lungeforskningsgruppen var tildelt et ERC Starting Grant (K2-nytt uke 33). I tillegg til å sikre Randi en solid finansiering i oppbygningen av sin egen forskningsgruppe, er dette en stor anerkjennelse for både Randi sitt forskningsmiljø, instituttet og fakultetet.

Tildeling av midler fra blant annet EU, NFR og kreftforeningen og vår produksjon av publikasjoner og kandidater er det vi lever av. I tillegg er eksterne midler nødvendig for i det hele tatt å kunne drive eksperimentell forskning. Tildelinger er også en viktig parameter når man skal bedømmes for søknader om stillinger og forskningsressurser – og den vil bli ennå viktigere i framtiden.

Lignelsen om talentene (Matteus kapittel 25) burde være kjent for de fleste; «for den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har». Det kan virke urettferdig, men lignelsen er appliserbar på forskningsfinansiering. Veien er alltid brattest i begynnelsen.  For en ung person eller ungt miljø kan det være vanskelig å nå fram i de mest kompetitive utlysningene som FRIPRO-programmene til Forskningsrådet. Da kan en bedre strategi være å søke Helse Vest, spesifikke programmer Helse og Rehabilitering eller fond/legater som retter seg mot bestemte sykdomsgrupper eller behandlinger. Grav for all del ikke ned ditt talent i jorden, da blir det i hvert fall ingen avkastning.

K2 og fakultetet har de siste årene arbeidet systematisk med å forbedre søknader og tilslagsprosenter. Vi har ansatt forskningsrådgivere og bygget opp interne rutiner for søknadsvurdering og budsjettering. Det publiseres ukentlig oversikter over hvilke midler man kan søke på. Alt er lagt til rette for at du skal kunne søke.

Det neste store eventyret er Helse-Vest utlysningen med søknadsfrist 15. september. Les utlysningen og send inn din søknad, så får vi håpe det blir avkastning på talentene.

Lykke til

Eystein

ISSOTL2018: Toward a learning culture

UiB arrangerer i 2018 den internasjonale læringskonferansen ISSOTL2018 Toward a learning culture 24.-27. Oktober, og inviterer ansatte til å delta på en av konferansens pre-conference workshops kostnadsfritt. Siden UiB er vertskap for ISSOTL2018 vil dette tilbudet erstatte UiBs Læringskonferanse i 2018. Vær oppmerksom på at det er begrenset antall plasser på hver workshop, og blir tildelt etter først-til-mølla-prinsippet.

Konferansen hovedtema er Scholarship of Teaching and Learning (SOTL) – en forskende tilnærming til undervisning og læring i høyere utdanning.
24. oktober tilbys seks pre-conference workshops med ulike tema ledet av erfarne og dyktige internasjonale eksperter:

Formiddag
*   Get started with SOTL, Andrea Webb and Melanie Hamilton
*   The SoTL Commons: Cultivating a SoTL Culture on Your Campus and Beyond, Brian Smentkowski, Laura Cruz and Balbir Gurm

*   Using self-determination theory (SDT) to inform professional development, understand why active learning works, and foster the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), Chantal Levesque-Bristol, Lucas Jeno and Vigdis Vandvik

Ettermiddag
*   Innovative methodological approaches to SOTL, Stephen Bloch-Schulman, Peter Felten, Johan Geertsema, Yahlnaaw/Aaron Grant and Heather Smith
*   Writing for Publication in SOTL, Mick Healey and Kelly Matthews
*   International perspectives on engaging students in SoTL, Lucy Mercer-Mapstone, Chris Ostrowski, Paul Taylor and Sophia Abbot

Les mer om hver workshop på konferansens programsider.

Meld deg på workshop her.
Påmelding er bindende, og ved manglande oppmøte blir deltakerens enhet fakturert for kostnaden.

Ved spørsmål om workshop-deltakelse: kontakt Kåre Helleve.

Du er også invitert til å delta på hele konferansen.

International Society for the Scholarship of Teaching and Learning
15th Annual Conference
“Toward a learning culture”
October 24-27, 2018
Bergen, Norway
https://www.issotl.com/issotl-2018-conference

Fristen for Early Bird registrering med lavere konferanseavgift er 1. september, 2018.

Konferansen har et spennende og variert program med:
– 4 plenumsinnlegg
– 202 paper presentasjoner
– 28 parallelle workshops
– 15 paneldiskusjoner
– 10 postere

Se fullt program her.

(English) New CCBIO course “Cancer-related vascular biology”

The registration link is now ready for the brand new CCBIO course: “CANCER-RELATED VASCULAR BIOLOGY”.

Thorough understanding of general and cancer-related vascular biology is regarded important to understand processes like cancer growth, sustainability and progression, and is suggested to be a relevant target for therapy in various diseases. Through this new three-week course set up as part of the CCBIO/Harvard INTPART partnership between the Vascular Biology Program at Boston Children’s Hospital and CCBIO, the participants will meet and discuss with international experts who have been in the frontline of vascular biology research for decades.

Some of the topics that will be covered: Basics of vascular biology; vascular biology related therapeutic approaches; biomarkers in vascular biology – from discovery to clinical application; lymphangiogenesis and vascular biology in non-cancerous diseases. Complete program will soon be announced on this web page, where you also can find more information.

The course is open for all interested, such as Master students, undergraduate students of the Medical Research Program, PhD students, postdocs, researchers and technicians.

(The course is currently awaiting approval as a 10 ECTS course). Priority will be given to undergraduate students in case of fully booked only. No course fee.

The course runs three separate weeks this fall, with a mix of lectures, discussions and assignments:

Course week 1: September 17-21
Course week 2: October 1-5
Course week 3: November 12-16

Research seminars by the Harvard faculty which are part of the course, will also be open to audience not following the complete course. Separate information will be issued of these when date/time and abstracts are available.

If you have any questions, please contact the Bergen course coordinator Elisabeth.wik@uib.no

 

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 3 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Med blanke ark og fargestifter tel?

Velkommen til nytt semester! Håper alle har hatt en fin ferie og fått ladet batteriene.

I skrivende stund er studentene allerede begynt, og mange K2-ansatte er i full gang med undervisningen. Det er ofte travelt å komme i gang etter ferien. Omstilling fra en forhåpentligvis rolig ferie til et hektisk universitetsliv tar litt tid. Nye studentkull medfører en del merarbeid i starten. Forskningen tar vel aldri ferie. Selv om mange har plukket mail og fått unna det mest presserende som for eksempel korrektur av proofs, har det for de fleste hopet seg opp med oppgaver som nå må ordnes opp i. 

Så de fleste starter nok ikke høstterminen «med blanke ark og fargestifter tel». Likevel kan det være grunn til å se på det kommende halvåret med nye øyne. Den nye studieplanen har gjort at mange har måttet endre organiseringen av undervisningen, men har innholdet blitt endret tilsvarende? Kan det bedres og gjøres enklere og mer tilgjengelig? Høsten er tid for vitenskapelige møter med faglig påfyll og interaksjon med andre forskere. Kan denne muligheten brukes til å definere nye forskningsspørsmål og forskningsprosjekter slik at dere er bedre forberedt når fristene for søknad om forskningsmidler kommer til våren?

Høsten er en fin tid med mange nye muligheter. Grip disse. Lykke til med nytt semester!

Pål

 

Gratulerer Nebeyaet

Nebeyaet Gebreslase har vært lærling ved Kjernefasilitet for metabolomikk fra august 2016 og tok eksamen i laboratoriefag med beste karakter 5. juli i år. Hun forteller at hun har trivdes svært godt på instituttet og i laboratoriet og har gledet seg til å gå på jobb hver dag. Tiden har vært en vekstperiode både personlig og faglig, og hun har vært involvert i metodeutvikling for flere prosjekter. Hun føler seg knyttet til alle hun har samarbeidet med og vil savne fellesskapet. Heldigvis er hun ikke langt unna når hun i august begynner å arbeide hos Bevital i 9. etasje i Laboratoriebygget.

Ny støtteordning for kostnader knyttet til emner i elektiv periode i medisinstudiet gjeldende fra 2019

Dekanatet ønsker å opprette en støtteordning for emner i elektiv periode som har
undervisningsopplegg som krever ressurser utover vanlig aktivitet. Eksempler kan være studietur, leie av spesielt utstyr, kostnader knyttet til opphold, innleide instruktører eller kjøp av
inngangsbilletter. Eksemplene er ikke uttømmende.

Utvidet søknadsfrist: 31. august 2018

Se her for mer informasjon  (Norwegian only)