Daglige arkiver: 24. august 2018

Søk eksterne midler – bruk dine talenter

I sommer kom den gledelige nyheten at Randi Bertelsen i lungeforskningsgruppen var tildelt et ERC Starting Grant (K2-nytt uke 33). I tillegg til å sikre Randi en solid finansiering i oppbygningen av sin egen forskningsgruppe, er dette en stor anerkjennelse for både Randi sitt forskningsmiljø, instituttet og fakultetet.

Tildeling av midler fra blant annet EU, NFR og kreftforeningen og vår produksjon av publikasjoner og kandidater er det vi lever av. I tillegg er eksterne midler nødvendig for i det hele tatt å kunne drive eksperimentell forskning. Tildelinger er også en viktig parameter når man skal bedømmes for søknader om stillinger og forskningsressurser – og den vil bli ennå viktigere i framtiden.

Lignelsen om talentene (Matteus kapittel 25) burde være kjent for de fleste; «for den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har». Det kan virke urettferdig, men lignelsen er appliserbar på forskningsfinansiering. Veien er alltid brattest i begynnelsen.  For en ung person eller ungt miljø kan det være vanskelig å nå fram i de mest kompetitive utlysningene som FRIPRO-programmene til Forskningsrådet. Da kan en bedre strategi være å søke Helse Vest, spesifikke programmer Helse og Rehabilitering eller fond/legater som retter seg mot bestemte sykdomsgrupper eller behandlinger. Grav for all del ikke ned ditt talent i jorden, da blir det i hvert fall ingen avkastning.

K2 og fakultetet har de siste årene arbeidet systematisk med å forbedre søknader og tilslagsprosenter. Vi har ansatt forskningsrådgivere og bygget opp interne rutiner for søknadsvurdering og budsjettering. Det publiseres ukentlig oversikter over hvilke midler man kan søke på. Alt er lagt til rette for at du skal kunne søke.

Det neste store eventyret er Helse-Vest utlysningen med søknadsfrist 15. september. Les utlysningen og send inn din søknad, så får vi håpe det blir avkastning på talentene.

Lykke til

Eystein

ISSOTL2018: Toward a learning culture

UiB arrangerer i 2018 den internasjonale læringskonferansen ISSOTL2018 Toward a learning culture 24.-27. Oktober, og inviterer ansatte til å delta på en av konferansens pre-conference workshops kostnadsfritt. Siden UiB er vertskap for ISSOTL2018 vil dette tilbudet erstatte UiBs Læringskonferanse i 2018. Vær oppmerksom på at det er begrenset antall plasser på hver workshop, og blir tildelt etter først-til-mølla-prinsippet.

Konferansen hovedtema er Scholarship of Teaching and Learning (SOTL) – en forskende tilnærming til undervisning og læring i høyere utdanning.
24. oktober tilbys seks pre-conference workshops med ulike tema ledet av erfarne og dyktige internasjonale eksperter:

Formiddag
*   Get started with SOTL, Andrea Webb and Melanie Hamilton
*   The SoTL Commons: Cultivating a SoTL Culture on Your Campus and Beyond, Brian Smentkowski, Laura Cruz and Balbir Gurm

*   Using self-determination theory (SDT) to inform professional development, understand why active learning works, and foster the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), Chantal Levesque-Bristol, Lucas Jeno and Vigdis Vandvik

Ettermiddag
*   Innovative methodological approaches to SOTL, Stephen Bloch-Schulman, Peter Felten, Johan Geertsema, Yahlnaaw/Aaron Grant and Heather Smith
*   Writing for Publication in SOTL, Mick Healey and Kelly Matthews
*   International perspectives on engaging students in SoTL, Lucy Mercer-Mapstone, Chris Ostrowski, Paul Taylor and Sophia Abbot

Les mer om hver workshop på konferansens programsider.

Meld deg på workshop her.
Påmelding er bindende, og ved manglande oppmøte blir deltakerens enhet fakturert for kostnaden.

Ved spørsmål om workshop-deltakelse: kontakt Kåre Helleve.

Du er også invitert til å delta på hele konferansen.

International Society for the Scholarship of Teaching and Learning
15th Annual Conference
“Toward a learning culture”
October 24-27, 2018
Bergen, Norway
https://www.issotl.com/issotl-2018-conference

Fristen for Early Bird registrering med lavere konferanseavgift er 1. september, 2018.

Konferansen har et spennende og variert program med:
– 4 plenumsinnlegg
– 202 paper presentasjoner
– 28 parallelle workshops
– 15 paneldiskusjoner
– 10 postere

Se fullt program her.

(English) New CCBIO course “Cancer-related vascular biology”

The registration link is now ready for the brand new CCBIO course: “CANCER-RELATED VASCULAR BIOLOGY”.

Thorough understanding of general and cancer-related vascular biology is regarded important to understand processes like cancer growth, sustainability and progression, and is suggested to be a relevant target for therapy in various diseases. Through this new three-week course set up as part of the CCBIO/Harvard INTPART partnership between the Vascular Biology Program at Boston Children’s Hospital and CCBIO, the participants will meet and discuss with international experts who have been in the frontline of vascular biology research for decades.

Some of the topics that will be covered: Basics of vascular biology; vascular biology related therapeutic approaches; biomarkers in vascular biology – from discovery to clinical application; lymphangiogenesis and vascular biology in non-cancerous diseases. Complete program will soon be announced on this web page, where you also can find more information.

The course is open for all interested, such as Master students, undergraduate students of the Medical Research Program, PhD students, postdocs, researchers and technicians.

(The course is currently awaiting approval as a 10 ECTS course). Priority will be given to undergraduate students in case of fully booked only. No course fee.

The course runs three separate weeks this fall, with a mix of lectures, discussions and assignments:

Course week 1: September 17-21
Course week 2: October 1-5
Course week 3: November 12-16

Research seminars by the Harvard faculty which are part of the course, will also be open to audience not following the complete course. Separate information will be issued of these when date/time and abstracts are available.

If you have any questions, please contact the Bergen course coordinator Elisabeth.wik@uib.no

 

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 3 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia