Siste nytt om kontorsituasjonen på K2

k2nytt_2017_uke-38_julie-stavnes_portrett_170922Kontorsituasjonen på K2 er en utfordring. Stor prosjektaktivitet på instituttet har blant annet bidratt til et økt behov for kontorplasser og arbeidsplasser til stipendiater. Administrasjonen trenger din hjelp til å vite om endringer i behov og tilgang på arbeidsplasser i K2-arealet i lab-bygget. Vennligst husk at alle behov for kontorplasser skal meldes til Irene: Irene.Hjelmaas@uib.no.

I tildeling av plasser kommer vi til å følge den allerede bestemte rangeringen for tildeling av kontorplasser: Professor, førsteamanuensis, forsker, postdoc, stipendiat, forskerlinjestudent, mastergradsstudent. I tillegg kommer man til å søke at folk får sitte i nærheten av labbene sine og nær sine samarbeidspartnere. Det er mulig at vi også må utnytte noen labareal til kontorplasser.

Nå i disse dager får vi tilgang til nye, flotte kontorplasser i femte etasje i BUS. Disse plassene er tiltenkt å brukes for å avlaste laboratoriebygget med hensyn til kontorplasser for forskere og post-docs. Det er nye, flotte rom med plass til 2 eller 3 personer, med nye møbler og hev-senk pult. Interessenter for kontorplass i BUS bes ta kontakt med Irene eller meg.

En helt annen sak er at Horisont2020-programmet går inn i sine siste tre år med et større budsjett enn noensinne. I den anledning arrangerer Forskningsadministrativ avdeling ved UiB og Norges forskningsråd et Kick-off møte. Se egen sak om dette lenger nede.

 

Beste hilsen Julie

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *