Daglige arkiver: 31. august 2018

”FAKE SCIENCE”: hvordan unngå rovdyr-fellene?

Det var ikke gått mange uker etter min første publiserte artikkel før det tikket inn en invitasjon i innboksen til å presentere på en internasjonal kongress, tenk de ville høre mer om min fantastiske forskning! Svært smigrende for en (ikke helt) ung men likevel fersk stipendiat. Heldigvis hadde jeg en veileder som raskt fikk meg ned på jorden og gjorde meg oppmerksom på at dette ikke var en invitasjon som foredragsholder med reise og opphold betalt men en helt for henne ukjent kongress og organisasjon så invitasjonen gikk i papirkurven. Det har så etter hvert kommet stadig flere varianter av direkte henvendelser: publisere artikler, skrive bokkapitler og gjerne bli både med- eller sjefsredaktør samtidig!

Det er slett ikke bare meg som får slike henvendelser; den internasjonale journalistfederasjonen (International Consortium of Investigative Journalists) har gjennomført grundig undersøkende journalistikk i sitt ”Fake Science”-prosjekt og behørig dokumentert sin metodikk og funn i bl.a. Aftenpostens A-magasin sist lørdag. Forskere lar seg lure til å betale for ”Open Access” (i utgangspunkt flott at vitenskap er allment tilgjengelig) men ikke i useriøse tidsskrift uten grundig fagfellevurdering og kvalitetssikring! Er resultatene først publisert i et slikt substandard såkalt ”rovdyr-tidsskrift” vil det aldri kunne publiseres i vitenskapelig ansette tidsskrift og arbeidet er bortkastet/verdiløst. Og å komme til en kongress for å presentere og diskutere hardt opparbeidede funn for å oppdage at hele konferansen er et lite rom der de andre foredragsholderne enten ikke møter opp (de har allerede fått deltagerbevis tilsendt) eller snakker om HELT andre disipliner enn din (computeralgoritmer, kognitiv psykologi, litteraturvitenskap og embalasjeteknologi i samme sesjon) gjør deltagelse helt vitenskapelig verdiløs og tid/penger er bortkastet.

Her er noen forslag til hvordan unngå å bli fanget av rovdyr-tidsskrift/kongresser:

-Spør veileder/seniore vitenskapelige eller kliniske kolleger. Er dette et faktisk tidsskrift/kongress/kongressarrangør de kjenner til? Det er sjelden at man inviteres til et internasjonalt foredrag uten å kjenne de som inviterer. I tillegg er det typisk at det ikke står noe om dekning av reise og opphold.

Sjekk tidsskriftets/arrangørens nettside:

-Er editorial board navn oppgitt? Er disse kjent i ditt fagfelts internasjonale/nasjonale miljø? Jeg slo opp arrangør av kongress i Oslo nå 2.-3. August 2018 om Cancer diagnosis & treatment, ikke en norsk medarrangør, og ikke ett navn jeg hadde hørt om. Søk på PubMed av oppgitte personer ga lite samsvar mellom forfatter og angitt arbeidssted. Så kjente forskere var dette definitivt ikke!

-Gir tidsskriftet opplysninger om sin bibliografi? Dvs hvilke databaser det er indeksert i.

-Styr unna disse arrangørene: WASET, OMICS, Sciencedomain og Bioevents.

-Vær obs på navn som er nesten likt et tidsskrift du faktisk kjenner: International Journal of  ditt fagfelt, kan hete Journal of International  ditt fagfelt eller International Clinical &Research in ditt fagfelt.

For ordens skyld: innlegget ble første gang publisert som debattartikkel i På Høyden 21.08.18

UiB har fått ny reisebyråleverandør

På vegne av statlige virksomheter har DIFI inngått  reisebyrårammeavtale for virksomheter i sektoren.  Universitetet i Bergen har i den forbindelse blitt tildelt reisebyrået G Travel.

Vedlagt følger informasjonsbrev/velkomstbrev fra G Travel.

UiB har mange reisebestiller som bestiller reiser for andre,  disse vil motta  egen e-post fra G Travel.

Det er mange som har bestillinger for fremtidige reiser hos vår gamle leverandør  Berg- Hansen. Her kommer litt praktisk informasjon for disse reisene:

Eksisterende bestillinger 
Eksisterende bestillinger blir hos Berg -Hansen. Du finner disse i reisemappen din på berg-hansen.no og i Appen. Trenger du å endre eller avbestille eksisterende reiser kontakter du Berg Hansens kundesenter på 08050 eller bestilling@berg-hansen.no

Kvitteringer og bilag for gjennomførte reiser
Har du behov for å hente ut kvitteringer finner du dette i reisemappen din på berg-hansen.no

Har du spørsmål i forbindelse med nytt reisebyrå, send forespørsel til issue-tracker.

Mer informasjon finner du her.

Ønsker du/dere en masterstudent?

Masterprogrammet i biomedisin ønsker å få en oversikt over aktuelle masteroppgaveprosjekt, og ber interesserte fagmiljø melde inn forslag til prosjekt.

Les mer om studiet her.

Masteroppgaven skal gi 60 studiepoeng og er beregnet til 2 semesters fulltidsstudium.

NB!
Oppgaveforslagene som blir meldt inn i denne runden er tiltenkt masterstudenter som starter på studiet i høst, og som skal ferdigstille masteroppgaven sin våren 2020.

Vi ber om en kort beskrivelse av aktuelle masteroppgaver innen 15. september 2018, på e-post til studie@biomed.uib.no.

Mal for prosjektoppgave finner du her.

Programutvalget tar også løpende imot forslag til oppgaver, men vær obs på at mange av studentene kommer til å velge prosjekt nå i løpet av høsten. De som sendte inn oppgaver til Programutvalget høsten 2017, men som fortsatt ønsker studenter i tilknytning til prosjektet, bes sende inn oppgaven på nytt.

Programutvalget for biomedisin har vedtatt retningslinjer for veilederforhold, som vi ber dere lese nøye gjennom før innsending av forslag. Oppgaveforslag som ikke innfrir kravene til veilederforhold kan ikke godkjennes. Det er også et krav at oppgavene bygger på relevante metoder og modeller innen biomedisinsk fysiologi, celle/molekylærbiologi eller bildeanalyse.

Godkjente oppgaver gjøres tilgjengelig for studentene via Mitt UiB.

 

(English) The Olav Thon Foundation – support for Nordic research projects in medicine 2019

The Foundation will reserve NOK 20 million for grants to Nordic research collaboration in the field of medicine for 2018. Only researchers associated with universities or academic institutions in the Nordic countries are eligible for support. Previous collaboration will be regarded as an advantage and should be documented (by co-publications or similar). The collaboration must include specific research groups in at least two Nordic countries and be led by personnel holding professorships or equivalent permanent academic positions.

Applications will be assessed in light of their academic quality and the projects’ potential for development of new and ground-breaking knowledge in medicine. For 2019, the Board of the Foundation has decided to invite applications for research on reparative medicine targeting diseases in the musculoskeletal and peripheral and central nervous system.

Projects should be based on the use of stem cell biology, genetic approaches, tissue engineering, biotechnology, or regenerative medicine with the aim of repairing, regrowing or replacing damaged or diseased cells or tissues.

Research support for each project is restricted to a maximum of NOK 2.5 million per year for a maximum of four years.

Deadline: 15 September 2018. 

More information can be found here.

Utlysning av Olav Thon-stiftelsens nasjonale priser og støtteordninger for 2019

Pris for fremragende undervisning.
Forslag til pris for fremragende undervisning skal utformes av tjenestegjørende professorer eller førsteamanuenser innen medisin og/eller naturvitenskap/ matematikk. Det er en forutsetning at også studentene står bak forslaget, enten a) ved å være blant forslagsstillerne eller b) ved at institusjonens egne studentorganer/studentforeninger utformer selvstendige forslag i samarbeid med tjenestegjørende professorer/førsteamanuenser. Det skal presiseres i institusjonens forslag hvem som har utformet dette/disse og på hvilken måte studentene er delaktige.

Kandidater til prisene kan være fra forslagsstillerens egen institusjon eller fra andre universiteter eller høyskoler i Norge. Prisene er personlig.

Søknad om støtte til forskningsprosjekter.
Støtten forbeholdes forskningsprosjekter innen medisin og/eller naturvitenskap/ matematikk som bringes aktivt inn i utdanningen som et element i «studentaktiv forskning» (jfr. Forskningsmeldingen som fremhever at det er vesentlig å «satse mer på å kople forskning og utdanning, blant annet gjennom studentaktiv forskning»). Søknader vil bli vurdert på basis av potensial og planer for involvering av studenter, om og hvordan nye undervisningsformer utvikles og implementeres, og på basis av vitenskapelig kvalitet. Detaljert plan for studentinvolvering, med milepæler, budsjett og leveranser, skal følge søknaden.

Søknadsbeløpet er begrenset oppad til 500 000 pr år for maksimum 3 år. For tildeling utover ett år kreves dokumentert fremdrift i prosjektet inklusive en beskrivelse av hvordan forskningsprosjektet har styrket utdanningen gjennom bedre studentoppfølging og studiekvalitet. Inntil 5 forskningsprosjekter vil bli støttet i 2019.

Frist: 15. september 2018.

Mer informasjon finner du her.

Invitasjon til innspillsmøte for ansatte i forbindelse med revisjon av UiBs strategi “Hav, Liv, Samfunn” 2016 – 2022.

Universitetets strategi «Hav, Liv, Samfunn 2016 – 2022», skal revideres innen 2019. Universitetsstyret vedtok i sak 7/18 og sak 42/18 mandat og opplegg for revisjonen. En sentral arbeidsgruppe bestående av dekanene og museumsdirektøren er i gang med arbeidet under ledelse av prorektor Margareth Hagen. Som del av revisjonsprosessen inviteres alle ansatte ved fakultetene, instituttene, sentrene og sentraladministrasjonen til felles innspillsmøter.

For ansatte ved MED, Psyk, KMD, UB og sentraladministrasjonen er møtet:

11.september kl. 11.00 – 12.30, Auditorium AHH, Armauer Hansens hus.

Ytterligere informasjon om innspillsmøtet finner du her.

Påmeldingsfrist: 4. september.

Påmelding her.

Kurs i bruk av spørreskjemaprogrammet SurveyXact

Det er framleis ledige plassar på haustens to (identiske) kurs i bruk av spørjeskjemaprogrammet SurveyXact,  den 11. september og 12. november. SurveyXact er eit program for oppsett, distribusjon og analyse av enkle spørjeundersøkingar, og kursa er relevante for alle som har behov for å utvikle undersøkingar/evalueringar i sitt arbeid.

Meir informasjon og påmelding:

–          Kurs 11.september, 2018

–          Kurs 12. november, 2018

Åpningsseminar, Helseundersøkelsene i Hordaland, HUSK3.

Sted: Bikuben konferansesenter, Auditorium, Haukeland Universitetssjukehus.
Tid: mandag 24.09.18 Kl.11:30-15:30

Nå er vi igang med 3. runde i Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK). Se
https://husk.w.uib.no/. Vi etterundersøker 3000 personer som har deltatt i de 2 foregående
runder av HUSK på 1990-tallet da deltakerne var i 40-årene.

Fokus for HUSK3 er hvordan livsstil og endring av risikofaktorer for
hjerte-karsykdom hos 40-åringer bestemmer hjerte-karhelsen 20 år senere.
Ikke minst er det fokus på høyt blodtrykk og hjertehelse hos kvinner.

Prosjektet er et unikt forskningssamarbeid mellom UiB og Helse-Bergen,
og det første store prosjekt på samhandlingsarenaen Forskningsenhet for
Helseundersøkelser. Brukerrepresentanter i prosjektet er blant annet
Norske Kvinners Sanitetsforening.

Åpningsseminaret avholdes i Auditoriet i Bikuben kongressenter,
Haukeland Universitetssykehus. De internasjonale foredragsholderne har
vært sentrale i utarbeiding av de nye europeiske retningslinjene for
hhv. forebygging av hjertekarsykdom og behandling av hypertensjon. Disse
er også internasjonale medlemmer i styret for prosjektet.

Trenger du en oppdatering på hvordan du best kan forebygge
hjertekarsykdom? Da er dette seminaret noe for deg.

Påmelding her.

Programmet finner du her.

Webinarfestivalen 2018

6. og 7. november 2018 arrangerer Læringssenteret ved NTNU en heldigital konferanse for alle som er opptatt av undervisning og læring.
Webinarfestivalen er en digital møteplass for utveksling av kunnskap, erfaringer, ideer og problemstillinger, og hvor man kan knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid. Det er også en fin anledning til å teste digitale samhandlingsverktøy. Vi håper nettopp DU vil bidra til å inspirere og motivere!

Mer informasjon om festivalen finner du her.

Nettverkslunsj ved Forskerskolen i klinisk medisin 25. september

Forskerskolen i klinisk medisin ved UiB forbereder en ny nettverkslunsj for alle stipendiater og forskere tilknyttet K1 og K2.

Nå er det tid for å registrere seg som foredragsholder hvis du ønsker å presentere resultater fra dine prosjekter, delta i diskusjoner med andre stipendiater, og praktisere dine presentasjonsferdigheter.

Den kommende nettverkslunsjen finner sted tirsdag 25. september i Konferanserommet i BB-bygget (foran auditoriene 2 og 4) fra kl. 12:00 – 13:30

Registrer din deltagelse her.

Ta en pause fra din daglige rutine og nyt en gratis lunsj, sosialiser deg med likesinnete, hør foredrag med andre doktorgradsstudenter, og på toppen av alt det, oppnå et studiepoeng!

Hvis du ønsker å oppnå et studiepoeng ved å registrere deg til emnet ”Seminar i klinisk og translasjonsmedisin” (FSKLI901), kan du sende en e-post til Irene Lavik Hjelmaas.

Og du er velkommen til å kontakte oss med spørsmål du måtte ha om emnet og nettverkslunsjen!

Irene and Yasaman

Idékonkurransen 2018 og StudentIdé

Idékonkurransen 2018
Bergen Teknologioverføring (BTO) inviterer i samarbeid med Sparebanken Vest forskningsinstitusjonene i Bergensregionen til å delta i Idékonkurransen 2018.

Premiesummen er også i år på hele 500 000 kroner.

Idekonkurransens formål er å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater, synliggjøre miljøet omkring forskning og kommersialisering, og skape oppmerksomhet rundt behovet for forskning og innovasjon.

Forskere og ansatte, inkludert Ph.d. og Postdoktorer, fra alle BTOs eier- og partnerinstitusjoner kan delta.

Søknadsfrist er 18. oktober.

Les mer her.

StudentIdé
Første runde med innovasjonskonkurransen StudentIdé ble en stor suksess. Bergen Teknologioverføring og Sparebanken Vest viderefører derfor initiativet og gir på ny studenter i Bergen muligheten til å vinne 50 000 kroner til å videreutvikle deres innovative ide!

Vinneren stikker av med hele 50 000 kroner.

Konkurransens formål er å stimulere til at flere studenter får sine innovative ideer vurdert av oss, at flere forsøker å starte sin egen bedrift og at flere søker om finansiering fra Norges Forskningsråds STUD-ENT-ordning.

Det er studenter fra Universitetet i Bergen, , Høgskolen på Vestlandet og NHH Norges Handelshøyskole som kan delta

Søknadsfrist er 27. september.

Les mer her.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 13 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia