Månedlige arkiver: september 2018

Sikkerhetsmåneden oktober

Politiets sikkerhetstjeneste sin trusselvurdering fra januar i år sier: «Virksomheter innen norsk forsvars- og beredskapssektor, statsforvaltning, forskning og utvikling samt virksomheter innen kritisk infrastruktur, vurderes som særskilt utsatte etterretningsmål».

Norge med sin beliggenhet, sine allianser og teknologisk nivå et ettertraktet etterretningsmål. Vi har studenter, ansatte og samarbeidspartnere fra land som har særlig oppmerksomhet fra PST, en av dem er en av våre nærmeste naboer. Noen land pålegger sine innbyggere å rapportere hjem når de er i Norge. Det er derfor sannsynlig at det foregår kartlegging av infrastruktur, aktiviteter og personer ved UiB som uforvarende kan være en vei inn for videre kartlegging og tilegnelse av ønsket informasjon.

Hva betyr dette for K2-ansatte? Vi må ha et bevisst forhold til sikkerhet. Det betyr at man passer på adgangskortet sitt, ikke slipper inn folk man ikke kjenner bare fordi de tilfeldigvis står ved døren. At en har et godt og langt passord (helst minst 15 tegn) og passer på mobil og pc på reiser, spesielt til risikoland som Kina, Russland og Iran. Mange har sensitiv informasjon lagret på PCer og minnebrikker. Videre at man har tilstrekkelig mistenksomhet mot eposter med mistenkelig innhold og lenker og gjør «lenketest» (ved å peke på lenken med musen) for å se at en ikke blir sendt til et annet sted enn det man tror.

Oktober er sikkerhetsmåneden ved UiB og da kommer mer informasjon om sikkerhet og tiltak. Det blir blant annet e-læring for alle ansatte IT-sikkerhets. Kurset blir sendt fra Xtramile. Det blir også fokus på adgangskortet. Husk at det er personlig og skal bæres synlig.

Det blir også fokus på reiser. Tips og råd finner du på Sikresiden.no (uib.no/sikresiden). UiB lanserer snart lån av pc og mobil ved reiser til risikoland slik at du slipper å ha med eget ustyr som potensielt kan hackes.

Du kan lese mer om sikkerhetsmåneden oktober på UiB sine sider, men husk at fokus på sikkerhet ikke bare gjelder oktober..

Med ønske om en sikker helg når den tid kommer.

Eystein
Fungerende instituttleder

Seminar: Nutritional research among frail old people – challenges and solutions

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 3. oktober kl. 14.30-15.30

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei

Nutritional research among frail old people – challenges and solutions

Anne Marie Beck, Docent, ph.d,  Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Københavns Professionshøjskole, Copenhagen, Denmark

Nutritional risk factors are common among frail old people  – multidisciplinary nutritional interventions may therefore be necessary to deal with these and optimize nutritional status.

Moderator: Randi Julie Tangvik

Det blir lett servering.

Velkommen!

Forskere med kamera: Kommunikasjonsfrokost 4. oktober kl. 08 i Media City Bergen

Møt tre forskere som bruker film som en viktig del av både undervisning, forskning og formidling.

Film kan være et redskap for å gjøre forskning mer tilgjengelig, både i undervisning og i forskningsformidling. De fleste forskere ønsker at deres forskning skal bli sett av flest mulig. Men det er ikke alltid lett å fange oppmerksomheten i et stadig mer krevende medielandskap. Og egner all forskning seg like godt på film?

Dette frokostseminaret gir deg smakebiter på hva film og levende bilde kan brukes til: Hvor vanskelig er det egentlig å lage en filmsnutt selv? Tre forskere fra tre ulike forskningsmiljø gir deg tips og råd, og deler av sine erfaringer fra bruk av kamera.

Frokost serveres fra kl. 08 og programmet starter 08.30-09:30.

Program:

·         Kort intro ved produsent Tane Holm Høisæter fra Kommunikasjonsavdelingen/DigUiB lærings- og formidlingslab.

·         Tre forskere om sine erfaringer med produksjon og bruk av film i forskning og undervisning:

Scott Bremer er forsker i samfunnsfag ved Senter for vitenskapsteori (SVT), og jobber mest med klimatilpasning som en sosial prosess. Han har brukt film for å stimulere og kommunisere forskning om klima i Bangladesh på TRACKS prosjektet.

Anne Blanchard er forsker ved Senter for Vitenskapsteori (UiB), og har i fire år forsket på de sosiale og etiske aspektene rundt kreftmarkører. Hun har brukt kameraet i et prosjekt om olje og fisk i Lofoten i 2014, som en måte å dele meldinger fra lokale beboerne direkte til politikerne.

Håvard Hallås Stubseid er stipendiat ved Institutt for geovitenskap. Våren 2018 startet han en ph.d i geokjemi i tilknytning til K.G Jebsen senter for dyphavsforskning ved UiB. Doktorgradsprosjektet hans omhandler studier av vulkansk aktivitet i dyphavet, med fokus på de Arktiske Midthavsryggene mellom Norge og Grønland. Håvard har brukt video i undervisningen og brukt kamera på forskningstokt i Norskehavet.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte UiB-ansatte. Påmelding her innen mandag 1.oktober på grunn av matbestilling.

Kalenderevent på uib.no/ansatt.

Velkommen skal dere være!

Beste hilsen Kommunikasjonsavdelingen v/ Synnøve Vindheim Svardal

Påminnelse: Karrieredag for PhD-kandidater og postdoktorer

PhD karrieredag for PhD-kandiadater og postdoktorer.

Tid: 4. oktober 2018 – 9.00-14.30
Sted: Auditorium 4, BBB

Frist for registrering 27. september.

PROGRAMME:

9:00  Introduction and Welcome, Roland Jonsson, Vice Dean for doctoral education at the Faculty of Medicine

9:15 Selling your academic skills to non-academic employers, Katie Anders, Research division UiB

9:45 Use networking to get your dream job, UiB Alumni Network

10:00 What employers are looking for when hiring PhDs, Marta Ebbing, Institute of Public Health

10:15 Coffee break

10:30  “My career way” by former PhD-candidates:

Agnete Engelsen, post doc

Julia Schölermann, Business Developer at BerGenBio

Hiwa Målen, social science lab DIGSSCORE

11:30 Lunch break

12:30 Workshops (held in parallel)

14:30 END

Les mer om Karrieredag 2018.

Påminnelse: Veilederseminar i Stavanger for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet

Veilederen er en nøkkelperson for ph.d.-utdanningen. Det medisinske fakultet har i flere år hatt samlinger for sine ph.d.-veiledere og høsten 2018 tilbyr vi en halv dag med faglig påfyll og inspirasjon også i Stavanger.

For mer info og program se her.

Tid: 21.november 2018 – 12.00-16.00
Sted: Auditoriet i Vestbygget, Stavanger Universitetssykehus
Påmeldingsfrist: 13.november 2018

Økonimisk støtte fra Nordic Centre India (NCI)

UiBs medlemskap i Nordic Centre India (NCI) gir mulighet for våre stipendiater, postdoktorer og forskere å søke om økonomisk støtte (se punkter nedenfor) og praktisk hjelp (visumsøknad, kontakter, leilighet i New Delhi m.m.) fra NCI for å utvikle prosjekter og samarbeid med indiske partnere. Se e-post nedenfor og vedlegg.

NCI Study in India gir dessuten studiemuligheter (semester og sommer programmer) for våre studenter ved flere anerkjente indiske NCI partnerinstitusjoner.

Les mer her.

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 14 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Ukens leder

De siste signalene fra forskningsrådet indikerer at de vil gjøre store forandringer i hvordan de håndterer søknader om forskningsmidler. Dette inkluderer en omorganisering av utlysninger, endringer i søknadsformater, evalueringsprosessen, datoer og lignende. Den 10. oktober vil være den siste fristen som bruker det gamle systemet, hvor man bl.a. kan søke om støtte til kommersielle verifiseringsprosjekter. Dette programmet kan være svært relevant om du har forskningsresultater med et kommersielt potensiale, men har gjenstående spørsmål og usikkerheter som hindrer kommersialisering. Det er her også viktig å notere at kommersialiseringsprosjekter skal være kommersielt rettet og drevet, og ikke forskningsdrevet.

Utlysningen er delt inn i to varianter. Et milepælsprosjekt kan være et bedre alternativ om du har et prosjekt som krever en rask avklaring og hvor positive resultater av de mest kritiske milepælene kan legge fundamentet for et mer standard kommersialiseringsprosjekt. Milepælprosjekter varer opp til 1 år og har et mer begrenset omfang.  Prosjekter som søker om under NOK 500 000 vil automatisk bli vurdert som et milepælsprosjekt.

Du kan også delta i idékonkurransen som presenteres av Sparebanken Vest og BTO hvor du kan vinne NOK 500 000 til å videreutvikle en lovende kommersiell idé. Denne konkurransen ble i 2016 vunnet av Professor Kamal Mustafa fra Institutt for klinisk odontologi for hans forskning på rekonstruksjon av humane beinstrukturer.

Påminnelse: Uttak av restferie for 2018

Sommerferien er for de fleste av oss nå over, og det er på tide å begynne å planlegge uttak av restferie for 2018.

Frist for å registrere restferie er 01.10.2018, og vi minner om at avvikling av ferie er en rett og en plikt. Det er viktig at alle ansatte kommer i null i sitt ferieregnskap i god tid før årsslutt. Vi ber derfor om at søknad om eventuell overføring av restferie også sendes innen 01.10.2018.

Registrering av ferie, og søknad om eventuell overføring av ferie gjøres i ferieskjema i HR-Portalen.

Utfyllende informasjon og hvordan man registrerer ferie kan en finne her.

Har du noen spørsmål om ferie eller registrering ta kontakt med personalkonsulent:
Elin Myhrvold
Telefon: 55972954

(English) CCBIO Junior Scientist Symposium at September 27th

We are happy to announce the program of the forthcoming CCBIO Junior Scientist Symposium at September 27th, where a highlight will be the inspirational lecture by Bruce Baguley, a visiting professor from the University of Auckland. Professor Baguley is a distinguished researcher and a motivating lecturer. His research interests include anticancer drug development with emphasis on multidisciplinary and translation approaches. You should definitely not miss this opportunity.

In addition, we will hear from CCBIO PhD students, postdoctoral fellows and researchers, who will present ongoing projects in the CCBIO sphere. Topics to be discussed will cover the use of automated clustering to explore CyTOF data , reprogramming of gene regulation in prostate cells, how miRNA can be utilized as prognostic markers in colorectal cancer, as well as a discussion on policy visions of personalised medicine.

This is an excellent forum for discussing research, learning about how different and similar many ongoing projects are to your own, and to network with fellow PhD students, postdocs and other colleagues in our research community. Lunch is included.

Time: Thursday September 27th 2018, at 10.00-13.30.
Where: Conference room BBB (3^rd floor, across the hall from the auditoria)
Registration: deadline is September 25th. Registration here.

All info is available here.

Disputas Uke 38

Ardita Aliko disputerer for Ph.d. graden fredag, 5. oktober 2018
Prøveforelesning: fredag, 5. oktober 2018, kl: 09:15
Oppgitt emne:  “The microbiome and periodontitis: implications for chronic inflammatory diseases”
Sted:  Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsvn. 28
Disputas: fredag, 5. oktober 2018, kl: 11:15
Sted:  Auditoriet, Armauer Hansens Hus, Haukelandsvn. 28
Avhandlingens tittel:  “Chronic Inflammatory Diseases – The role of Citrullination and Investigation of Compounds with Therapeutic Potential”

1. opponent: PhD Paola de Pablo, University of Birmingham, U.K.
2. opponent: PhD Marta Czesnikiewicz-Guzik, University of Glasgow, U.K.
3. medlem av komiteen: Professor Anne Christine Johannessen, Universitetet i Bergen

(English) Åsgard 2019

The Research Council of Norway and the department of Scientific and academic cooperation of the Institut français de Norvège (French Embassy in Oslo) announce the launch of the Åsgard programme 2019.

This programme is composed of two different calls:

  • Åsgard-Research is designed for researchers willing to develop collaborations between France and Norway. It funds a one-week stay in France, allowing the researcher to meet counterparts in universities and research institutions.
  • Åsgard-Innovation is designed for professionals working in technology transfer structures, clusters etc. and aims at exchanging good practices as well as creating new collaborations. It also funds a one-week stay in France.

The programme of visits will be established with the help of the Institut français who will suggest relevant contacts.

Applications are open from September 15thto December 15th. The stay has to take place in 2019. For information and application, please visit their website.

 

 

Velkommen til Førstehjelpskurs for laboratorieansatte

Kurset Førstehjelp på laboratoriet tilbys ansatte som har laboratoriet som arbeidsplass.

Kursinnhold:
Førstehjelp på laboratoriet er et dagskurs som omfatter innføring i livreddende førstehjelp, HLR (hjerte-lungeredning) og håndtering av ulike skader som kan oppstå i et laboratorium.

Det er en målsetning at deltakerne skal tilegne seg tilstrekkelig kompetanse for å kunne bistå med god førstehjelp i akuttsituasjoner på arbeidsplassen.

Kurset tilbys på norsk og engelsk.

Kursdager:
Fredag 09.11.18 kl. 09.00-15.00, C. G. Sunds hus, møterom A og B  (No).  Elektronisk påmelding
https://www.uib.no/hms-portalen/120149/f%C3%B8rstehjelpskurs-laboratorieansatte  Påmelding innen 02.11.18

Mandag 12.11.18 kl. 09.00-15.00, C. G. Sunds hus, møterom A og B  (No).  Elektronisk påmelding
https://www.uib.no/hms-portalen/120150/f%C3%B8rstehjelpskurs-laboratorieansatte   Påmelding innen 05.11.12

Tirsdag 13.11.18 kl. 09.00-15.00, C. G. Sunds hus, møterom A og B   (Eng) Elektronisk påmelding
https://www.uib.no/en/hms-portalen/120153/first-aid-laboratory   Registration deadline 06.11.18

Veilederseminar i Stavanger for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet

Veilederen er en nøkkelperson for ph.d.-utdanningen. Det medisinske fakultet har i flere år hatt samlinger for sine ph.d.-veiledere og høsten 2018 tilbyr vi en halv dag med faglig påfyll og inspirasjon også i Stavanger.

For mer info og program se her.

Tid: 21.november 2018 – 12.00-16.00
Sted: Auditoriet i Vestbygget, Stavanger Universitetssykehus
Påmeldingsfrist: 13.november 2018

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 12 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Stafettpinnen overlevert

Jeg overtar som vikar for Pål Njølstad i dag og skal fungere som instituttleder de neste 6 månedene. Emmet McCormack blir min stedfortreder, mens Silke Appel og Jone Trovik fortsetter i sine roller som visestyrere for henholdsvis forskning og undervisning. Lederteamet og jeg vil forsøke å løse oppgavene som ligger foran oss på en god måte sammen med administrasjonen.

En av saken vi arbeider med er strategiplanen. Eksisterende plan går ut ved årsskiftet, men vi har nå forlenget den med ett år for å få mer tid til å meisle ut en ny. Til våren planlegges en retreat for hele instituttet på Solstrand som erstatning for strategiseminaret og instituttets dag – da vil den nye strategiplanen være et sentralt tema. Det som er sikkert er at økt bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) vil være sentralt. Et annet punkt blir disponering av stillingsressurser. Lovendringene som reduserer mulighetene for å ansette personer i midlertidige stillinger vil gi instituttet utfordringer i tiden som kommer – alt dette må vi forsøke å løse på en god måte i fellesskap.

Tilslutt vil jeg ønske alle talentfulle medarbeidere lykke til med innspurten med Helse-Vestsøknadene.

Eystein

Migrasjonskonferanse: Helse i alt vi gjør

15.-16. november, 2018, Universitetsaulaen i Bergen

Velkommen til UiBs konferanse om migrasjonshelse! Konferansen arrangeres av Universitetet i Bergen i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI), Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet.

Påmeldingsfrist: 15. oktober, 2018

Konferansen blir en møteplass hvor forskere, representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og brukere går i dialog og lytter aktivt til hverandres budskap og erfaringer. Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov, kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helseutfall for en del innvandrergrupper.

Forskning på ”migrasjon og helse” har økt i omfang de senere årene, men det er fremdeles lite samarbeid mellom ulike fagdisipliner i akademia, men også mellom helseinstitusjoner nasjonalt. Vår visjon er å gi politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og oppdatert informasjon som kan brukes til å forbedre helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere.

Se program her.

Vesentlig nedetid på datanett lørdag 15. september!

Førstkommende lørdag, 15. sept, vil det, i tidsrommet 07:00 til 16:00, bli gjennomført et større vedlikeholdsarbeid på UiBs IT-tjenester:

07:00 – 08:00: Test av UPS, kan forekomme brudd eller tjenesteutfall
08:00 – 10:00: Nettverksbrudd (bl.a. ut fra campus mot internett)
10:00 – 16:00: På grunn av en større omlegging av nettverket vil de fleste tjenestene måtte ansees som utilgjengelig i dette tidsrommet.

K2 Annual Retreat

K2 arrangerar for andre gong Annual Retreat for PhD-stipendiatar og postdocs tilsett ved instituttet. Arrangementet har både fagleg og sosialt innhald, og har eit overordna mål om å auke kommunikasjonen og samhandlinga mellom våre ulike forskingsmiljø. I år er arrangementet lagt til Vatnahalsen i Myrdal, den 25-26 oktober. Vi inviterer alle interesserte PhD og postdocs til å melde seg på innen 16. september er omme.

Filmvisning BIFF mandag 24. september: Picture perfect

Også i år organiserer K2 visning av en av årets BIFF-filmer. Visningen er åpen og gratis for alle.

I år har valget falt på «Picture perfect» av Ida Kleppe. Filmen blir tekstet på engelsk. Mer om filmen her:

https://www.biff.no/incoming/article1367011.ece

Hjertelig velkommen til BIFF- filmopplevelse på jobb, håper å se mange av dere der.

Hilsen Julie

Tid og sted: Stort auditorium, Sentralblokken. Mandag 24. September klokken 14.30

Vi sees på Innovasjonsuken OPP!

Under en måned til årets store arrangement for de som er interessert i innovasjon, entreprenørskap, ny teknologi, finurlige løsninger og fremtidens tjenester! Årets arrangement blir større, bredere og enda fetere!

OPPdag vår innholdsrike festivalkalender
40 arrangement er allerede på plass. Flere er under planlegging og det er enda tid til å bli med som arrangør. Sjekk ut festivalkalenderen og meld deg på arrangement på innovasjonsukenopp.no.

OPPlev noen smakebiter fra programmet:

*   Grand Opening sammen med Bergen Design Festival på GRAND Selskapslokaler
*   Det vil yre rundt på Marineholmen under «OPPlev Marineholmen»
*   Flere «Design Mornings» arrangementer
*   «Stormkast», “Sysla Live” & “Nuwave” gründermesse i Grieghallen
*   «Give A Job» er en viktig inkluderingsarena for å vise frem innvandrere og flyktningers kompetanse for potensielle arbeidsgivere i regionen vår
*   Som alltids blir det «DNB NXT» & “MeetCorprates” hos DNB i Solheimsviken
*   Innovasjon Norge inviterer til flere kurs og samlinger flere steder i regionen
*   Bergen Teknologioverføring og Impact HUB har flere arrangement iløpet av uken
*   «Bergen Brainstorm» i regi av studentgruppen Start UIB, «Show & Tell» på Fabrikken på HVL og “Early Stage” er gode initiativer for studentmiljøet i Bergen
*   54 timers hackathon under «Startup Weekend Bergen»
… og enda er det mange spennende arrangement på gang!

Det finnes også andre relevante arrangementer relatert til innovasjon og brukermedvirkning:

Oslo Innovation Week går av stabelen 24. – 26. september. Du finner programmet her.

Cutting Edge Festival er et samarbeid med en rekke ulike samarbeidspartnere, deriblant UiO. Inngår som en del av Oslo Innovation Week og avholdes 25. september. Les mer her.

Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi

Siden 1992 har Det Norske Videskaps-Akademi huset mer enn 1000 fremragende forskere fra hele verden.  

Senter for grunnforskning, på engelsk Centre for Advanced Study (CAS), er et frittstående forskningssenter som hvert år tar imot tre internasjonale og tverrfaglige forskningsgrupper. Målet er å styrke og internasjonalisere uavhengig grunnforskning.

Hvert år kan fast ansatte forskere ved senterets samarbeidspartnere søke om å danne en internasjonal og tverrfaglig forskningsgruppe for ett års opphold ved CAS.

Forskningsaktivitetene ved senteret er organisert med en gruppe innen hvert av følgende tre fagområder:

Gruppene har en kjerne bestående av seks til åtte forskere som er ved senteret mer eller mindre hele forskningsåret. I tillegg kan gruppene ha flere forskere på kortere opphold. Normalt vil til sammen 40-45 forskere fra 10 -15 forskjellige nasjoner forske ved CAS i løpet av et år.

Søkerne går gjennom en omfattende søknadsprosess. I første runde velger styret ved Senter for grunnforskning hvilke prosjekter som går videre til andre runde. Etter en internasjonal fagfellevurdering blir til slutt tre prosjekter valgt to år i forveien av oppholdet.

Frist for å søke for 2021/2022 er i midten av januar 2019.

Les mer på denne nettsiden: https://cas.oslo.no/

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 4 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia