Interesseorganisasjon for stipendiater og postdoktorer ved UiB

I samarbeid med Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) og deres lokale organisasjoner ønsker UiB å opprette en interesseorganisasjon for alle PhD-studenter og postdoktorer (samt andre unge forskere i midlertidige stillinger) ved universitetet.

Hensikten med en slik organisasjon er å:

  • ha et lavterskelforum for stipendiater og postdoktorer på tvers av fakulteter og institutter for både faglig og sosialt samvær.
  • hjelpe PhD-koordinatorer med å være kontaktpunkter mellom administrasjonen og ledelsen ved UiB på den ene siden, og stipendiater, postdoktorer og unge forskere på den andre siden.
  • bidra til faglig og akademisk utvikling av stipendiater og postdoktorer gjennom ulike seminarer og kurs.

Som stipendiat eller postdoktor ved UiB,

  • savner du et forum hvor man kan diskutere med andre stipendiater/postdoktorer på tvers av fakultetene?
  • savner du sosiale aktiviteter sammen med andre stipendiater/postdoktorer?
  • er du klar over dine rettigheter og plikter som midlertidig ansatt?
  • vet du hvem du skal kontakte med spørsmål angående din kontrakt?
  • ønsker du å delta på seminarer og kurs for å videreutvikle deg faglig?

I så fall kan en lokal interesseorganisasjon for alle stipendiater og postdoktorer ved UiB være til hjelp.

Du kan vise din interesse for opprettelsen av en slik organisasjon ved å bli medlem av Facebook-gruppen PhD students and Post-Docs at UiB. Hvis du ikke har en Facebook-konto eller ikke ønsker å bli med her av andre grunner, men er fortsatt interessert i mer informasjon om den planlagte organisasjonen, kan du kontakte Ronja Hesthammer, som vil sende deg informasjon via e-post.

Du kan også bli med på et informasjonsmøte 9. oktober, hvor representanter fra SiN forteller hvordan de jobber ved andre universiteter, og hva vi kan gjøre her på UiB.

Tid: 9. oktober kl. 17.
Sted: Auditorium 128, Bjørn Christiansens hus, Christies gate 12.

Med vennlig hilsen
Ronja Hesthammer
SiN-kontakt ved UiB

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *