Hvordan blir spesialistutdanningen for leger fremover?

k2nytt_2017_uke-17_lis-konferanseNorsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) og de fire regionale utdanningssentrene inviterer til konferanse 2. november i Bergen. Program kommer senere, men det er mulig å melde seg på allerede nå.

Bakgrunnen for konferansen er at den største reformen innen legenes spesialistutdanning i nyere tid startet 1. mars 2017. Spesialistutdanningen moderniseres og får et kvalitetsløft. Det er innført læringsmål, felles kompetansemoduler, IKT-løsning for planlegging og dokumentasjon av kompetanse, og det satses tungt på veiledning i praksis. I tillegg er fordelingen av ansvar, roller og oppgaver endret vesentlig.

Konferansen retter seg primært mot ledere på ulike nivåer i sykehus, faglige ledere, veiledere, leger i spesialisering, tillitsvalgte og andre som ønsker informasjon og diskusjon om den nye norske spesialistutdanningsmodellen.

Påmelding
Påmeldingsfrist: 1. oktober.
Redusert pris fram til 15. september.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *