Evaluering av fakultetets omorganisering

Social mediaOmorganiseringen av Det medisinsk-odontologiske fakultet, som ble gjort i 2013, skal evalueres. Det kommer etter hvert mer informasjon om dette, blant annet gjennom allmøter. Fakultetets ledelse ønsker nå i første omgang at så mange som mulig besvarer en spørreundersøkelse som etter planen sendes ut i midten av mai.

Informasjon om prosessen og spørreundersøkelsen finnes på fakultetets nettsider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *