Stikkordarkiv: 25/2015

God Sommer!

DPer Bakkeet stunder mot sommer og dette blir siste K2Nytt før ferien. Det har vært et hektisk halv-år. På forskningsfronten skal det trekkes frem at K2 siden 2014 er det instituttet på UìB med flest EU- søknader, 24 i tallet, hvorav 5 hittil har fått tilslag og 1 av dem er et koordinatorprosjekt, det eneste på UiB. Fortsatt avventer vi resultatet på 11 av søknadene Det viser at det nytter å søke EU.

På undervisningssiden har arbeidet med ny studieplan i medisin vært sentralt. Her er det fortsatt mye arbeid som gjenstår. Det skal også nevnes at farmasistudiet har jobbet med å få på plass undervisning i galenisk farmasi, som starter til høsten.

Økonomisk er det stramt, men vi holder budsjettet og det er en realistisk plan om å betale ned gjelden vår på ca kr 3 millioner i løpet av noen år.

Stikkord for viktige saker til høsten er ny organisering av K2, arbeid med ny strategi for instituttet, samt ikke minst den nye studieplan i tillegg til fokus på eksterne forskningsmidler. Men nå er det en velfortjent ferie om hjørnet. Takk for innsatsen alle sammen og God Sommer!

Per