Våren er kommen – med noen spennende utfordringer

Roland JonssonEn av vårens mest spennende og utfordrende eventyr er nå startet nemlig prosessen med å få til konkurransedyktige søknader til NFRs FRIMEDBIO program. Noen har t.o.m. kalt det for vårens vakreste eventyr. Inspirerte av den flotte fremgangen i 2014 med en innvilgelse på ca. ¼ av våre innsendte søknader (totalt 5 prosjekter blant våre forskergrupper på K2) så burde flere nå ta opp tråden. I uken hadde vi oppstart med informasjonsmøte med bl.a. vår forskningskoordinator og noen hadde også respondert og sendt inn skisser. Det foreligger nå en plan før å følge dette opp frem mot deadline for innsendelse den 27. mai kl. 13.00 – se også K2-nytt fra uke 9 for mer detaljer. Det som gjør det mer fristende med å søke i år er at det nå kommer et fellesløft som gir tilskudd via UiB til de som oppnår høye karakterer, men ikke får tilslag fra NFR. Frister ikke dette?

Minner også om at de som skal forsøke seg på en ny SFF-runde bør kontakte instituttledelsen før planlegging/samtale. Her er det en intern skisseprossess på MOF med deadline 1. April med 3 sider skisse, CV av leder etc.

 En annen spennende, men samtidig utfordrende prosess for instituttet da den binder opp midler på lang sikte, er den forestående utlysningen av rekrutteringsprogrammet til Bergen Forskningsstiftelse: Her er deadlinen 10. April for prekvalifisering. Ta snarest kontakt med instituttledelsen ang. dine planer.

 Men det som er nærmest forestående er utlysningen fra Stiftelsen KG Jebsen: Her har Det medisinsk-odontologiske fakultet og Haukeland universitetssjukehus invitert felles til en prekvalifiseringsrunde med 2 siders skisse og CV for senterleder med en deadline den 13. mars. Send gjerne en orientering til instituttledelsen angående dine planer.

 Håper noe av dette frister dere!

Roland

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *