Månedlige arkiver: februar 2014

Seminarserie i regi av K1 og K2

Per BakkeNeste uke (5/3) starter seminarserien
”Perspectives in Translational Medicine” i regi av K1 og K2. Tiltaket er
tidligere omtalt i denne spalten av Stefan Johansson.

Han er leder for gruppen som har ansvar for serien.
Hensikten med seminarserien er at ulike forskningsgrupper ved K1 og K2 skal presentere egen forskning på en måte som stimulerer til samarbeid med andre grupper på K1 og K2. En forutsetning for at dette skal bli vellykket er at etablerte forskere setter av tid til å delta på seminaret. Da kan både den som presenterer emnet, andre faste vitenskapelig ansatte og ikke minst stipenidater og postdoc få noe ut av det. Serien ble nylig diskutert på strategiseminaret for K2 sine forskningsgruppeledere og fagområdeledere, og en rekke forslag til tiltak for å gjøre dette til en god møtearena ble lagt frem.

Det første foredraget er ved Bjørn Tore Gjertsen: Personalized Medicine -how personal can we get? Sted: store auditorium, sentralblokken 5/3 kl 14.15. Møt frem. Kjenner jeg Bjørn Tore rett, er det store sjanser for at det er vel anvendt tid.

Per

Disputas Kishan Chudasama

produktbilde_Kishan_p0xe5_Lab
Kishan Chudasama disputerer  for Ph.D graden torsdag 6. mars 2014.
Prøveforelesning: Torsdag 6. mars  2014 kl. 09:15
Oppgitt emne:  “Next generation sequencing (NGS) in clinical testing: Opportunities and challenges”
Disputas: Torsdag 6. mars 2014  kl. 10:30
Sted:      Aud. 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “A genome-wide approach to monogenic diabetes syndromes”
1. opponent:        Professor Michel Polak, Hôpital Necker Enfants-Malades, Paris, Frankrike
2. opponent:        Professor Eivind Hovig, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen:  Professor James Lorens, Universitetet i Bergen
Disputasen blir ledet av professor Per Omvik.
Kalenderoppføring for disputas og prøveforelesning.

Quality assurance of Doctoral education

Roland JonssonDoctoral education is a major Norwegian and European investment reflected also at Department of Clinical Science with its approximately 140 PhD trainees. Although the PhD education system has many qualities, it also faces persistent challenges and emerging issues that need to be addressed. One area where almost all higher education institutions have a way to go concerns explicating the relevance of the competencies acquired during the PhD period, for different labour markets and occupations. Current trends indicates that increasing numbers of PhD holders, also in biomedicine and health sciences, will work outside the research and higher education sectors, in a range of clinical, advisory and managerial jobs. Due to this, there is a need to strengthen the focus on the increasingly diverse career trajectories of their PhD holders, and consider how PhD qualifications are used in different occupations and sectors. In accordance with a recent NIFU report initiatives should be supported to develop better practices in promoting generic/transferrable skills training e.g. in project management, leadership and communication skills.

With such an increase in the demands of the PhD student, all skills cannot be accommodated by the traditional apprenticeship model, if the quality of the research is to be maintained.  Excellence in research is the sine qua non of the PhD programme, but a new attitude to the PhD is needed, away from the idea that it consists only of learning scientific method and laboratory techniques towards having responsibility for a project.  A new approach is needed. (Univ Wold New artikkel)

When it comes to translational medicine, which is clearly multifaceted, it should be emphasized that successful training in this discipline requires an understanding of at least three main subject areas: biomedical technology, clinical issues, and leadership and technology management. Increasing the quality of training for graduates who go on to have careers primarily in medtech and biotech are other challenges for our educational system in the field of translational medicine. For more information read here. Our institute aims to follow this up.

Roland

Søknad om smådriftsmidler

Forskningsgruppene ved K2 inviteres til å søke om smådriftsmidler. Det er satt av 760.000,- til formålet. Kriterier for å søke er at det må dokumenteres at gruppen har søkt om andre eksterne midler, og at formålet det søkes om er drøftet og prioritert innad i hele forskningsgruppen. Maksbeløpet en kan få tildelt er 100.000,- og søknadsfristen er satt til 1. mars. Det er forskningsutvalget ved K2 som tildeler midlene på neste møte. Det er bare kolonne B, C, D og J som skal fylles ut i søknadskjema, som sendes til Siv Johnsen Eggereide

Ukens leder

Per Bakke

Senter for farmasi 10 år

Senter for farmasi feirer 10 års jubileum ved UiB. Senteret er tverrfakultært mellom MatNat og MOF mens det administrativt ligger på K2 med Svein Haavik som leder for senteret. I dag tas det opp 24 studenter årlig på masterprogrammet i farmasi. Det er blitt et populært studium og har de høyeste opptakskravene blant de farmasøytiske skolene i Norge.Det er en vital 10 åring vi snakker om. Samtidig er det ikke grunn til å legge skjul på utfordringene senteret står over for. Studieplassene i farmasi er ikke fullfinansiert fra staten. Det er et klart mål å oppnå det. Det er stort behov for farmasøyter i Norge og et annet mål er å øke utdannelseskapasiteten til 35 studenter pr år. Undervisningen i galenisk farmasi skjer i dag ved University of East Anglia. Fra 2015 skal det skje i Bergen og det må bygges opp undervisningskapasitet innen dette faget ved MOF og MatNat. Det er behov for flere farmasøyter med forskningskompetanse og det jobbes for å etablere en forskerlinje i farmasi. Senter for farmasi gir også muligheter. Masterstudentene i farmasi representerer en fin resurs som flere av K2 sine forskningsgrupper bør benytte seg av.

Mer om senter for farmasi her.

Det er grunn til å gratulere Senter for farmasi med de første 10 årene og ønske lykke til med de neste!
Per