Dyreavdelingen

Per BakkeDyreavdelingen er en kjernefasilitet ved MOF, der K1 har driftsansvar og Aurora Brønstad er daglig leder. Ved K2 er det flere brukere både av store og små dyr. Dyreavdelingens oppgaver har over tid endret seg. Dette avspeiler nye forskningsmuligheter og endret forskningsfokus. Flere typer oppgaver har ekspandert i betydelig grad, for eks bruk av transgene mus, mens andre oppgaver som forsøk med store dyr er redusert.
Det er et økt behov for prioritering av oppgavene ved avdelingen og informasjon begge veier mellom avdelingen og brukerne om hva forskerne kan forvente av hjelp og hvilke krav forskerne selv må ivareta. Forskningsprosjekter som ønsker bruk av avdelingen må meldes til Aurora så tidlig som mulig for å lette planleggingen til avdelingen. Alle søknader må underlegges prioritering. Det er ingen automatikk i at man kommer til med en gang behovet er der. På samme måte som andre kjernefasilitet må prisen på de tjenestene som ytes, også vurderes.
Det har nylig vært et nyttig møte mellom representanter for dyreavdelingen K1, K2, IBM og fakultet etter initiativ fra K1 hvor disse sakene ble drøftet. Et av tiltakene som kom ut av møtet er at den faglige rådgivingsgruppen til dyreavdelingen skal bli mer aktiv og gi råd om retningslinjer for prioritering av prosjektene.

Det er viktig at alle brukerne bidrar konstruktivt i debatten rundt avdelingen.

Per

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *