Ukens leder

Per Bakke

ForskerlinjestudenteneOpptak.jpg

Den 15nde desember er det frist for å melde inn prosjekter til forskerlinjen for kull 13. Prosjektene bør legges opp slik at de kan munne ut i en PhD.   Forskerlinjestudentene representerer en viktig resurs. De er unge og entusiastiske, men har begrenset medisinsk utdanning. Prosjektenes utforming bør legges opp etter dette. Så langt har vel 70% av forskerlinjestudentene fortsatt med prosjektene etter endt cand. med. utdanning. Det å få en forskerlinjestudent tilknyttet forskningsgruppen, er derfor en god mulighet til å skaffe en stipendiat på lengre sikt. Det er også tilknyttet driftsmidler til forskerlinjestudentene. Tilbakemelding fra miljøer som har satset på forskerlinjestudenter er nesten utelukkende positive.

Nærmere informasjon om søknadene finnes her. Det oppfordres med dette til at dere vurderer å melde inn prosjekter til forskerlinjen.

Per

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *