EØS midler – Hva er inne for meg og er det relevant til Horizon 2020?

Giverlandene (Donor States) Norge, Island og Liechtenstein har nå lyst ut forskningssamarbeidsprogrammer med 2 europeiske land: Romania og Tsjekkia; utlysningene for Ungarn og Latvia kommer snart. Forskningsprosjekter innenfor prioriterte områder, f.eks. Helse og matsikkerhet, også gjerne tverrfaglige, blir støttet inntil 3 år.

Felles for alle programmene er at prosjektene blir søkt, ledet og administrert av partnerlandene (Beneficiary States). Alle programmer satser på kunnskapstransfer, bærekraftig bilateralt samarbeid og forskermobilitet , og kostnadene blir dekket 100%. Konsortiene må ha minst en partner av ett giver- og ett mottakerland. Føringene er litt ulike i hht prosjektstørrelse og totalt budsjett: prosjektene kan finansieres med minst 100.000-1.000.000 EUR opp til maks 1.000.000-3.000.000 EUR, avhengig av programmet. 21,7 mill EUR (Ungarn), 21,6 mill EUR (Romania), 15,3 mill EUR og 5,5 mill EUR står til rådighet, med noe av midlene øremerket til visse forskningområder. Noen pogrammer lyser ut limiterte midler til forberedende tiltak (Ungarn, Romania, Latvia) og brokerage arrangements (Romania).

Deler av budsjettet kan allokeres til norske partnere, avhengig av føringene til de ulike programmene. Sjansen som ligger i programmet må sees i sammenheng med nettverksdanning på europeisk område: Det gjelder å identifisere gode partnere som er interessant også i hht et eventuelt søknad til Horizon 2020. Å ha med et østeuropeisk land kan være et plus når selve partneren har potensial og nøkkelkompetanse, selv om det er på ingen måte krav i et Horizon 2020 søknad. Hvis man ikke kan benytte eget nettverk, kan man bruke NFRs Partnersøkdatabase eller se på partnerforespørsler som UiB får løpende (ta kontakt med corina.guder@fa.uib.no). Videre gir EØS-programmene en god mulighet for finansiering og utveksling av stipendiater; og unge forskere kan gjøre erfaringer med internasjonalt samarbeid.

Til sammenlikning: Det polsk-norske programmet kunne allokere 52,5 mill EUR til 68 prosjekter, med 15 innen helsefaget (suksessrate 25 %).

Lenker:

EEA/Norway Grants: http://eeagrants.org/

Partnerdatabase: http://www.forskningsradet.no/en/Article/Partner_search/1253981563289

Romania: http://www.forskningsradet.no/en/Funding/EEA_Romania/1253990504708/p1184150364108?progId=1253990504245&visAktive=true

Tsjekkia: http://www.forskningsradet.no/en/Funding/EEA_Czech_Republic/1253990540637?lang=en

Ungarn: http://www.forskningsradet.no/en/Funding/EEA_Hungary/1253990791198?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetEngelsk

Latvia: http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/eea_norway_grants/eea_norway_preparatory_visits/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *