Genomics in Current Clinical Practice, Bergen 10. november, Hotel Scandic Bergen City

NFMG btrådet NSHG

Kjære dere,

Jeg tillater meg å sende en invitasjon til dere ifm at vi arrangerer et nasjonalt møte her i Bergen tirsdag 10 november med tittel «Genomics in current clinical practise».
Ny sekvenseringteknologi (test av alle dine gener i en prøve) er i ferd med å nærmest revolusjonere genetisk diagnostikk, og gentester er i ferd med å bli en integrert del av diagnostisk rutine på flere felt. Utviklingen går raskere enn selv vi innenfor fagfeltet omtrent klarer å henge med på.

Vi har fått tak i høyprofilerte internasjonalt anerkjente foredragsholdere, og har satt sammen et program som vil gi god oversikt over bruk av de «nye» sekvenseringsteknikkene innenfor fostermedisin (diagnostikk av DNA i mors blod), i kreftdiagnostikk (diagnostikk av sjeldne arvelige tilstander og tumores), barnesykdommer og sjeldne arvelige lidelser. Lederen for datatilsynet kommer også og vil snakke om personvern ifht lagring av hele eksomer/genomer, og det er foredrag som fokuserer på infrastruktur for håndtering og lagring av slike store menger data.

Vi kommer til å profilere møtet ovenfor pressen, og håper på god dekning, vi har tidligere hatt innslag fra våre nasjonale møter på TV2-nyhetene flere ganger, og vil tro at det også for kommunikasjonsavdelingene ved sykehuset og universitetet kan være interessant å delta.

Gi meg en lyd så snart som mulig hvis dette er interessant for deg! Dere skal selvfølgelig ikke betale for dette.

Møtet arrangeres for øvrig i samarbeid med Bioteknologirådet og Norsk Selskap for Human Genetikk.

Vennlig hilsen,

Torunn Fiskerstrand
Leder, Norsk forening for medisinsk genetikk

Torunn Fiskerstrand
Overlege, førsteamanuensis
Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin
Laboratoriebygget, 6 etasje
Haukeland Universitetssykehus
5021 Bergen

Torunn.fiskerstrand@helse-bergen.no
Torunn.fiskerstrand@gmail.com
Tlf. 55975481/92033965

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *