Seminar om åpen vitenskap – Hva skjer når norske tidsskrift går over til Open Access?

OpenAccessWeek_logo
TID: Torsdag 22. oktober 10:00-11:30
STED: Bibliotek for Humaniora, Haakon Sheteligs Plass 7.

I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken inviterer Universitetsbiblioteket til et seminar om åpen vitenskap og åpen publisering.

Prorektor Anne Lise Fimreite åpner seminaret med fokus på åpen vitenskap ved UiB.

Hva er åpen vitenskap? – Ana Delgado er forsker ved Senter for vitenskapsteori, Det humanistiske fakultet. Hun forsker på åpen vitenskap som offentlig gode.

Hva skjer når de norske tidsskriftene publiseres åpent? Hvordan påvirker dette norsk som forskningsspråk? – Nils Ivar Lahlum fra Universitetsforlaget vil snakke om hvordan Universitetsforlaget legger til rette for overgangen av norske tidsskrift og bøker til Open Access.

Dekan Margareth Hagen ved Det humanistiske fakultet vil gi en kommentar på overgang til åpen publisering for norske humaniora tidsskrift.

Hvorfor vi valgte åpen publisering?- redaktørene for Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice vil snakke om erfaringer med åpen publisering og hvorfor de valgte en slik publiseringsmodell.

Les mer her.

Arrangementet er gratis og åpent for alle

Vennlig hilsen
Universitetsbiblioteket i Bergen

v/Ingrid Cutler

Seksjon for digitale systemer og tjenester
Universitetsbiblioteket i Bergen
Postboks 7808, 5020 Bergen
ingrid.cutler@uw.uib.no – 55 58 45 95

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *