Category Archives: Seminars and conferences

Norwegian: Pedagogisk kompetanseheving – høst 2020

Vi forbereder nå høstsemesteret, og Enhet for læring har et variert tilbud for våre ansatte som ønsker å lære mer om undervisning, veiledning og pedagogikk.

Kurset PHDPED – Introduction to teaching and learning in Higher Education Health Sciences for Phd and Post doctors (5 ects)

https://www.uib.no/en/course/PHDPED900

Seminarrekken Pedagogisk Påfyll vil i høst ha fokus på digital undervisning og vil være i et digitalt format:  

 • 23/9 TBL goes digital v/Olav Tenstad
 • 14/10 Downsize and digitalize your lecture
 • 11/11 Flipp your classroom – kombinasjoner av synkron og asynkron undervisning
 • 9/12 Læringsstier i MittUiB v/Harald Wiker

Alle dager fra kl. 15-16. Mer info og påmelding via nettsiden: https://www.uib.no/med/enhetforlæring/136678/pedagogisk-påfyll-høsten-2020

Workshop i pedagogiske mapper (Zoom): 6/8 (kl. 09:15-12:00)

Det vil settes opp flere workshops ila høsten. Følg med på våre nettsider https://www.uib.no/med/enhetforlæring

Som del av vår satsing på ansatte i bistilling har vi tre nye kurstilbud denne høsten, alle tellende som del av utdanningsfaglig kompetanse:

 1. Journal Club – medisinsk og helsefaglig pedagogisk forskning Oppstart 18/9 (kl. 12-15)
 2. Praksisveiledning: 31/8 (kl. 09:15-16:00) + 21/9 (kl. 09:15-12:30)
 3. Kurs i formidling og presentasjonsteknikk: 20/10 (kl. 09:15-16:00)

Mer info her: https://www.uib.no/med/enhetforlæring/135895/aktiviteter-ved-enhet-læring-høsten-2020

Course: “Entrepreneurship in healthcare”

The School of Health Innovation has now opened Course 2: “Entrepreneurship in healthcare” that will be arranged this autumn – Application deadline 1st July.

The course is designed for medical, healthcare and life science researchers such as PhDs and postdocs/researchers. In this course the attendees will get experience from Scandinavia´s most advanced support system for healthcare entrepreneurs, combining academic learning, practical cases from healthcare companies, 1-1 mentorship with the aim of further developing a research idea into commercialization, and how to develop a new service for patients in a clinical setting.

The overall aim of this course is that the researcher or clinician will learn from experienced life science entrepreneurs or business development executives, how to develop a research idea into business and to develop a business plan (BI – Norwegian Business School).

Do you know any PhD or a postdoc/researcher that would like to attend, please encourage this person to apply for admission. 

https://www.med.uio.no/english/research/school-of-health-innovation/courses/entrepreneurship-in-healthcare.html

There is no course fee.

Invitation to Research Infrastructure Network Meeting

Dear Colleagues,

We are pleased to invite you to our first digital gathering for the informal Research Infrastructure Network at the University of Bergen.

The network is initiated by a core group of three persons at different faculties (Hiwa Målen/SVFA, Susanna Pakkasmaa/MATNAT & Jorunn Viken/PSYKF), to share experiences, information, best practices and the like, and the potential members will be people working hands-on with research infrastructures.

Please see the agenda for our first digital gathering, that will take place on Tuesday 19 May, between 13:00-14:30.

Continue reading

CCBIO courses as online events: CCBIO904 Biomarkers and Tumor Biology in Clinical Practice May 25-27, and CCBIO908 Scientific Writing June 8-11

Dear all

We are happy to announce that the two courses formerly postponed due to the corona measures, now will take place as web-based courses which you can attend from your home office:

 • CCBIO904 Biomarkers and Tumor Biology in Clinical Practice: May 25-27, 2020 (full days)
 • CCBIO908 Scientific Writing & Communication Seminar, June 8-11, 2020 (4 half days)

Continue reading

The Nordic Nanopore-Seq Network Meeting September 14.

The Valen Lab at the Computational Biology Unit Bergen is hosting a conference to get to know Oxford Nanopore Sequencing and its applications.
The free-of-charge, one-day meeting aims at bringing together Nanopore experts with interested scientists from various disciplines. Experts from the company as well as experienced scientists will cover a wide range of scientific areas.
Additionally this conference aims at founding a network of Nanopore Sequencing users in the Nordics.

If you are interested, find out more information at the conference website: https://nordicnanopore.net/n3m-2020/

Continue reading

Norwegian: Ønsker du pedagogisk stimuli?

Læringsfestivalen er i år digital, og gratis å være med på, den går 4-5 mai.

Hva er Læringsfestivalen? Festivalen er en nasjonal konferanse med fokus på undervisning og læring i høyere utdanning. Årets tema er:

 • studentaktiv læring
 • læringsarenaer
 • vurdering
 • læring og teknologi

Programmet er tilgjengelig her: https://www.ntnu.no/laeringsfestivalen/program

Conference: Oxford Nanopore Sequencing and its applications.

The Valen Lab at the Computational Biology Unit Bergen is hosting a conference to get to know Oxford Nanopore Sequencing and its applications in Bergen on 14.09.2020.

The free-of-charge, one-day meeting aims at bringing together Nanopore experts with interested scientists from various disciplines. Experts from the company as well as experienced scientists will cover a wide range of scientific areas.

Additionally this conference aims at founding a network of Nanopore Sequencing users in the Nordics.

If you are interested, find out more information at the conference website: https://nordicnanopore.net/n3m-2020/

Continue reading

Norwegian: Digitalt frokostmøte om arbeidsmiljø 14. mai

Arbeidsmiljø – trakassering – håndtering

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. Noen ganger er det imidlertid ikke slik og det oppstår situasjoner på arbeidsplassen om fører til mobbing og trakassering.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet. Serien setter søkelys på arbeidslivs- og arbeidsmiljøfaktorer under endring og omstilling. Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet vårt og hverandre i en verden som stadig er i endring? Hvordan ha fokus på arbeidsmiljø med stadig nye krav til effektivitet, kompetansebygging, fleksibilitet, bærekraft og nye digitale løsninger i arbeidslivet? Målgruppen er alle ansatte og ledere.

Continue reading

Teaching Day 01.04.

We will show you how to create your educational portifolio (will be required for future academic positions), practical use of MCQ in Mitt UiB and Martin Biermann will talk about how to use e-learning platforms to promote learning. After lunch, we sum up the OSCE (objective structured clinical exam) –experiences , and we may all take part in groups creating new OSCE  tasks that may be included in the exam database. Please register here. Press «continue reading» to view the program of the day.

Continue reading

Norwegian: Lunsjseminar for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet 10. mars

Lunsjseminaret har som vanlig to høyaktuelle innlegg. Denne gang får vi besøk fra Norsk sender for forskningsdata som vil snakke om forskjellen mellom anonymisering og avidentifisering av forskningsdata.

Videre vil professor Nils Roar Gjerdet komme for å snakke om sluttfasen av et ph.d.-prosjekt: hvordan opprettholde momentum og hvilken rolle veileder spiller her.

Lenke til påmelding: https://www.uib.no/med/134238/veilederlunsj-phd-veiledere

Lunsjseminaret er gratis.

Norwegian: POP-UP UKE 9.-13. mars

Prosjekt Tjenesteutvikling arrangerer POP-UP verksted i uke 11! Denne uken er vi innom de ulike fakultetene for å ha korte verksteder/kurs der du kan lære ny metodikk. Oversikt over de ulike kursene og hvor de befinner seg finner du her.

POP-UP verksted er et lavterskeltilbud for administrativt ansatte ved UiB. POP-UP verkstedene har ulike tema, varer 45 min og vil arrangeres på ulike lokasjoner i uke 11 (09.mars-13.mars). Se mer informasjon på www.uib.no/tjenesteutvikling 

Nordic Flow Cytometry Meeting in Oslo 27-28 August 2020

The Norwegian Society for Flow Cytometry (NFCF) would like to welcome you to:

·       Nordic Flow Cytometry Meeting 2020 – Thursday 27th and Friday 28th of August

Expand your horizon with versatile talks by exciting international and Scandinavian speakers (see attached program). Meet the Scandinavian cytometry community and make new contacts. Discover the latest innovations at the commercial exhibition and talks. Submit an abstract and discuss your project during the poster session. For students: A poster at this international conference is eligible for 2 study points (ECTS) at all Norwegian Universities.

·       Basic Flow Cytometry course – Wednesday 26th of August (optional)

The day before the meeting, a flow cytometry course will be held by the talented Dr. Mikkel S. and Dr. Charlotte C. Petersen. You can sign up for this course in addition to the meeting. For students: The course is eligible for 1 study point (ECTS) at different Norwegian Universities.
For registration and more information: www.flowcytometri.no/oslo-2020

For a list of the speakers and more information about the course topics, see the attached file: Flyer NordicFlowCytometryMeeting2020

Seminar on bioinformatics March 24.

Are you using bioinformatics in your research or plan to do so in the future? Are you looking for bioinformatics research partners or in need of bioinformatics support? The Computational Biology Unit (CBU.uib.no) may have the skills and knowledge your project requires. Come to the CBU day at the Medical Faculty to learn more!

When and where? Tuesday March 24, 12:00-16:00, BBB auditorium 2

See CBU event at MedFac for program and more information.

Courses and seminars arranged by CCBIO/Harvard INTPART

The CCBIO/Harvard INTPART collaboration is continuing, and we are happy to present new dates for some of the successes in the program:

 • Scientific Writing & Communication Seminar May 14 and 15
 • CCBIO907 Cancer-related vascular biology course September 21 to October 2.

In these events, participants will get the unique opportunity to learn from experienced Harvard lecturers, right here in Bergen.

You are very welcome to register – registration is open for both.

Continue reading

Seminar on bioinformatics March 24.

Are you using bioinformatics in your research or plan to do so in the future? Are you looking for bioinformatics research partners or in need of bioinformatics support? The Computational Biology Unit (CBU.uib.no) may have the skills and knowledge your project requires. Come to the CBU day at the Medical Faculty to learn more!

When and where? Tuesday March 24, 12:00-16:00, BBB Auditorium 2

See CBU event at MedFac for programme and more information.

Norwegian: Forskingsdag på Kvinneklinikken 26. mars

26. mars arrangerer KK, i samarbeid med UiB, sin eigen forskingsdag. Fødselshjelp og kvinnesjukdommar engasjerer bredt og vi ønskjer å fortelje alle interesserte om kva vi forskar på, kvifor, kva resultata seier og korleis vi brukar ny kunnskap.

Vi kan lokke med nokon av landets dyktigaste kvinnehelseforskarar, og tør påstå at du ikkje bør gå glipp av å høyre på dei spennande og aktuelle debattantane i panelet vi jobbar med å setje saman.

Første halvdel av programmet vil vere retta mot fagmiljø og andre forskarar (kl. 14-16). Andre halvdel av arrangementet er ope for alle med korte publikumsvennlege presentasjonar, før vi avsluttar med paneldebatt om forsking og kvinnehelse (kl. 17-19).

K2 sine involverte forskningsgrupper på KK (Line Bjørge, Cathrine Ebbing og Camilla Krakstad) er hjarteleg til stade og viser fram si forskning.

Tid: kl. 14.00–19.00 (mingling & mat kl. 16.oo–17.00)

Stad: Auditoriet, 4. et. Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus

Det blir enkel servering

Meir utfyllande program kjem snart, men du kan allereie melde deg på her meld deg på her

Vel møtt!

Beste helsing frå forskingsmiljøet på KK/UiB

Data Management Planning workshop for Life Science Projects 04.03.

Are you planning to submit a grant application for a life science
research project? This course will cover how you can generate a data
management plan which meets the requirements of the funding organisations.

When: 04.03.2020 – 09.00–16.00
Where: UiB Learning Lab Store læringsrom i Media City
Bergen, Lars Hilles gate 30
Registration deadline: 26.02.2020

For more information about the work shop and registration click here.

NorDoc PhD Summit, University of Copenhagen, 20-21 August 2020

The annual NorDoc PhD Summit brings together PhD students from the Nordic countries for two days of interaction and discussions. The summit is open to PhD students, faculty and administrators.

The topic of this year’s summit is Innovation, Entrepreneurship and Career Development

The final programme for the summit and the courses will be available here in March, when registration opens.

Invitation to seminar on reassessment of medical interventions, Oslo 23th March

The Norwegian Institute of Public Health and The Central Norway Regional Health Authority invite to an open, one-day seminar on reassessment of medical interventions. This seminar will be of interest for health care personnel, administrators and health authorities, and patient organizations, among others who are engaged in good priority-setting and future development of the Norwegian health sector. See the Invitasjon(Norwegian) for more information- Programme and registration form is found here. Attending the seminar is free but remember to register before 18th March.

Day Zero at the 2020 SDG Conference Bergen – a festival of sustainable thinking

Day Zero will take place: Wednesday 5th February 08-21

Day Zero is the first day of the annual SDG Conference in Bergen. This will be an informal kick-off for the conference. The events are mainly aimed at students and staff in the university sector, and participation is free (except for the reception).

The events include workshops, panel debates, lectures, scientific poster displays and more at Kvarteret and the Student Centre (Studentsenteret). Day Zero wraps up with an informal reception at Kvarteret, which includes the metal science opera Fish to Mars, and a public debate at Litteraturhuset.

See entire programme here: https://www.uib.no/en/sdgconference/128007/day-zero-wednesday-5-february-2020

Career day

The career day for PhD-candidates and post docs has become a regular event on the agenda of the Faculty of Medicine. This year we have invited a professional career consultant from the University of Aarhus, and want to look into innovation as a career opportunity. As usual, we will also hear from former PhD-candidates who now have exciting jobs and in the afternoon there will be three parallel workshops on skills that are useful for your future career. Plakat Karrieredag 2020 A3

The Faculty of Medicine covers the participation fees (so its free for you), but please register for lunch and the workshops. https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7836080

(Norwegian) Seminarserie Senter for ernæring, torsdag 23. januar

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Maternal nutrition in a modern world. Are we creating new risks for the baby?

Foreleser: Eleni Papadopoulou, PhD, Norwegian Institute of Public Health (NIPH), Oslo

Moderator: Petur Benedikt Juliusson
Tid: Torsdag 23. januar kl. 14.30-15.30
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Eleni Papadopoulou is an epidemiologist at the Norwegian Institute of Public Health (NIPH). Her background is in nutrition and environmental health. She holds a PhD in Environmental Epidemiology (2013) from the Barcelona Institute for Global Health, Spain, on the impact of early life exposures to environmental contaminants on fetal growth and endocrine disruption. Her research is focused on the investigation of exposures to environmental contaminants with toxic effects for humans, especially using birth cohorts, as well as the interactions with beneficial nutrients. When coming to NIPH, she first received funding as a Marie Curie post-doctoral fellow to study human dietary exposures to new “emerging” toxicants and currently she is funded by the Norwegian Research Council (“CATCH-UP project”) for a study aiming to identify early life environmental stressors that can affect child growth in the Norwegian Mother, Father and Child cohort study.

Abstract
Diet and nutrition are among the major modifiable risk factors for the prevention of Non-communicable diseases (NCDs), and more specifically alcohol use, inactivity and unhealthy diet, as well as obesity. In addition, exposure to environmental chemicals have become hot topics due to the link to increase NCD risk. These chemicals are now considered the new threats for human health, mainly because some of them after they enter the human body can mimic the function of our hormones and promote adverse health effects. The periods of pregnancy and early life are identified as critical periods to tackle NCD risk development, as the risk factors are developing long time before the occurrence of the disease, all the way to the pregnancy period and the fetal life. This is no different for environmental chemicals, as the placenta is not protecting the fetus from being exposed to them and the child is born with detectable levels of several environmental chemicals. In this talk, she will focus in the role of maternal diet as a source of exposure to environmental chemicals as well as beneficial nutrients and the associations with child’s physical development and health.

Det blir lett servering.

Velkommen!

http://www.uib.no/ernaring

Seminar series centre for nutrition, Wednesday 20th November

The Centre for Nutrition at UiB invites to a new seminar in the series of lectures on nutrition. The series addresses key challenges in nutrition and health.

Time: Wednesday November 20th  at 14.30-15.30

Venue: Auditorium 4, BB Building, Jonas Lies vei 91

Obesity and cancer

Speaker: Nils Halberg

Moderator: Simon E. Nitter Dankel

Dr. Halberg completed his graduate studies at the University of Copenhagen in 2009. Working in the laboratory of Dr. Philipp Scherer at the UT Southwestern Medical Center he studied the functional role of hypoxia and fibrosis in obese white adipose tissue. He did postdoctoral work in the laboratory of Dr. Sohail Tavazoie at the Rockefeller University studying the mechanisms of metastatic secretory programs in breast cancer. In 2015, he moved to the University of Bergen to start his academic laboratory in the Department of Biomedicine. His laboratory seeks to better our understanding of the mechanistic connection between obesity and cancer.

Obesity and overweight is consistently linked to tumor initiation and progression across 13 tumors types. This currently rank obesity as the second leading preventable cause of cancer right behind smoking. Although the epidemiological evidence is overwhelming the cellular mechanisms behind the link between obesity and cancer has been elusive. We propose a model wherein cancer cell adaptation to an obese environment leads to a cell differentiation towards a cancer stem cell phenotype through chromatin remodeling.

There will be light refreshments.

Welcome!

https://www.uib.no/en/nutrition