Kategoriarkiv: Seminar og konferanser

Horisont Europa kurstilbud

I høst arrangerer Forskningsrådet en rekke kurs om Horisont Europa. Her får du verdifull kunnskap om hva som skal til for å lykkes med din søknad.

Vi har kurs som passer for deg som er forsker, EU-rådgiver ved et universitet eller høgskole, jobber i næringslivet eller offentlig sektor.

Kurstilbudet passer både for deg som er nybegynner eller allerede har lang erfaring med EU-prosjekter.

https://www.forskningsradet.no/horisont-europa/kurstilbud/

Meld deg på NFR søkjarwebinar i haust

Skal du søkje på ei av dei store utlysingane våre for forskingsorganisasjonar i 2023? Også i haust held vi ei rekkje tematiske webinar for deg som skal søkje.

I februar 2023 er det søknadsfrist for desse utlysingane:

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2022/sokjarwebinar-haust/

Skeiv folkehelse – identitet, mental helse og vold

Hvordan henger identitet, mental helse og vold sammen? Hva skjer når en gruppe opplever å være truet? Skeive er utsatt for sjikanering og vold. Samtidig opplever andre at maskulinitet og normer er satt under press. På Alrekmøtet utforsker vi dette spenningsfeltet.

Alrek helseklynge inviterer i samarbeid med Skeivt arkiv til frokostmøte om skeiv folkehelse, 3. november klokken 14:00 til 15:30. Vi serverer scones, deilig te og kaffe, og tenger derfor at du melder deg på innen 27. oktober slik at vi får bestilt til deg!

Les mer her

OPEN ACCESS WEEK 2022, 24.-28. October

As part of this year’s International Open Access Week, several Norwegian academic libraries present a number of events with topics related to open publishing, open science and data sharing. All events are digital and open to anyone interested.

As part of this year’s International Open Access Week, several Norwegian academic libraries present a number of events with topics related to open publishing, open science and data sharing. All events are digital and open to anyone interested.

Please follow the links for more information and connection details for each webinar.

https://www.uib.no/en/ub/155421/open-access-week-2022-24-28-october

Conference Will everything be fine?

Will everything be fine? The consequences of the pandemic for children and young people in the Nordic region

10/11/2022
11:00 – 15:30

NordForsk and the Research Council of Norway are inviting you to the conference “Will everything be fine? The consequences of the pandemic for children and young people in the Nordic region”.

The conference is free, and will will also be streamed online. Please note that conference will be held in Scandinavian languages (Norwegian, Swedish and Danish).

https://www.nordforsk.org/events/2022/will-everything-be-fine-consequences-pandemic-children-and-young-people-nordic-region

MOLBIO seminar series

MOLBIO seminar series starts next week. The seminars will be held in a hybrid model: digital on Zoom and physical attendance in the seminar room in the 4th floor “incubator” (Høyteknologisenteret https://www.uib.no/bio/kart).

The seminars will be held on Wednesdays at 09.15 am

  1. October: Mowgli Dandamudi (PhD student, Timothy Lynagh Group, Sars Centre for Marine Molecular Biology)

Title: “Uncovering a broader FMRFamide-gated sodium channel family and discovering determinants of peptide sensitivity”

Chairperson: Fabian Rentzsch

More information Molecular Biology Division | University of Bergen (uib.no)

If you want to receive seminar invitations directly, please send an email to Sandra Ninzima (Sandra.Ninzima@uib.no)

Seminar/webinar ved Senter for hjertesykdom hos kvinner

Mandag 31.10.22 kl.12-13.Sted: Rom 8.1-8.2, laboratoriebygget.

Foredragsholder Professor Francisco Gómez Real, MD Ph.d:

«Forskning på kjønn, reproduksjon og lungene, i én generasjon og på tvers av generasjoner. Kan vi ekstrapolere denne kunnskapen til studiet av hjerte- og karsykdommer?»

Real presenterer først evidens for kjønnsforskjeller i lungehelse med fokus på astma og lungefunksjon, deretter om relasjonen mellom luftveishelse og kjønnshormonrelaterte hendelser, og til slutt kjønnsspesifikke assosiasjoner mellom risikofaktorer hos foreldre og overvekt og luftveishelse hos avkom. Kan vi ekstrapolere fra denne forskningen til forskning om kardiovaskulære sykdommer, ikke bare i én generasjon, men på tvers av generasjoner

Seminaret er hybrid og åpent for alle interesserte.

https://www.uib.no/kvinnehjerte/156941/forskning-p%C3%A5-kj%C3%B8nn-reproduksjon-og-lungene-i-%C3%A9n-generasjon-og-p%C3%A5-tvers-av

Kurs Horizon Europe- Grant week

I samarbeid med Forskningsrådet vil det tilbys kurs i Bergen for alle som jobber med søknader til Horizon Europe.

Foreløpige datoer for kursene er 10., 11., og 12. januar.

Kursene som vil tilbys i grant week er også åpne for forskere. Merk at alle kursene i denne Grant Week er nivå 1 kurs.  Les mer om Grant Week og de ulike kursene her: https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/horizon-europe-proposal-writing-focus-impact-10-12-okt/

Kursholder er Europa Media. Påmelding skjer via Forskningsrådet sine nettsider, og her er det først til møllen (kursene er åpne for alle også utenfor UiB og disse blir raskt fulltegnet!). Det vil være påmelding til et og et kurs, ikke hele uken samlet.

Her finnes direktelenken til påmelding for Grant week: https://forskningsradet.pameldingssystem.no/grant-week-b-1-c-1-d-1. Du velger i skjema hvilket kurs man vil delta på:

B.1: Proposal Development
C.1: Research and Innovation Project Management; the first steps
D.1: Basic Finance and Budgeting in Horizon Europe

 

CCBIO junior symposium October 6th 2022

We are happy to welcome you all to the first CCBIO Junior Scientist Symposium this semester, October 6th, 2022. This seminar series is a perfect place to meet and interact with other young scientists and we are very happy to announce that for the first time in years – it will be physical attendance only. We are very excited that Vladan Milosevic, a researcher at CCBIO will present the Hyperion – Image Mass cytometry System as our keynote presenter this time. As the debate in Norway is currently intense on what true women’s health is, we are looking forward to the presentations of our local junior researchers on topics related to 3D culturing of both ovarian and vulva cancer. We will also get updates on a clinical study investigating biomarkers for risk of blood clots during pregnancy. Finally, we will learn about mimicking clonal architecture in AML.

Please register within October 3rd at 11.00 as FREE LUNCH is included.
When: Thursday October 6th, 2022 at 09:00 – 13:00
Where: B307, Sentralblokka, Haukeland University Hospital
RegistrationLink (Also even if you have registered for CCBIO901 in Studentweb.)
General information: More information about the Junior Scientist Symposia can be found here.

ECTS: Part of CCBIO901, with 3 credits (participation in the program through 2 terms.) All are however welcome for non-ECTS drop-in on each individual symposium. Perhaps you spot an interesting topic? Just remember to register!

Program

Les videre

Looking for partners and joining consortia (short webinar)

Dette kurset vil hjelpe deg å forstå hvilken type partnere du skal se etter i Horizon Europe, hvis du foreslår et samarbeidsprosjekt i Horizon Europe eller bare leter etter et konsortium å bli med i.

Du vil lære hva som kjennetegner et vinnerkonsortium i Horizon Europe, og du vil få praktiske råd og verktøy som du kan bruke når du søker etter prosjektpartnere.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/a2.3—looking-for-partners-and-joining-consortia-short-webinar-17-okt/

Hovedoppgavesymposium medisin, 12. oktober

For kull 17B, som første kull (på grunn av flere semestre med coronarestriksjoner), vil det bli arrangert et «Hovedoppgavesymposium» i auditoriet i Armauer Hansens Hus.
Vi inviterer alle interesserte ved fakultetet til symposiet!

Sted: auditoriet i Armauer Hansens hus
Tid: onsdag 12. oktober kl. 9.00 – ca. kl. 14
Stikk gjerne innom i løpet av denne tiden, og få med litt av symposiet!

Alle hovedoppgavene som leveres nå i høst skal presenteres i dette symposiet. Fra hver oppgave lages en vitenskapelig poster på en side i PowerPoint, og denne presenteres muntlig. Presentasjonene foregår fortløpende som «one-minute-madness», hvor hver student får ett minutt til å gi et hovedbudskap fra sin oppgave.

Posterne vil også presenteres i en digital utstilling på nett, slik at alle som får nysgjerrigheten pirret av presentasjonen kan finne mer detaljer.

Er du veileder? Nominasjon av gode oppgaver
Vi vil gjerne dele ut priser til de beste oppgavene, og de (inntil tre) oppgavene ønsker vi også skal bli presentert grundigere. Vi vil derfor gjerne at de studentene eller veilederne som mener at oppgaven er ekstra interessant eller ekstra god, nominerer sin oppgave. De som blir foreslått, blir vurdert av en komité, og får holde et 10-minutters foredrag om sin oppgave på symposiet i stedet for en ett-minutts presentasjon av posteren.

Frist for nominasjon av oppgave: fredag 7. oktober. Forslag sendes til arne.tjolsen@uib.no.

Beste hilsen
Arne Tjølsen – leder Akademisk søyle

Join us on October 13th to explore the use of AI in cancer and possible EU opportunities!

We bring together national stakeholders within Artificial Intelligence (AI) and cancer to highlight key achievements in Norway and build momentum towards EU R&I collaborations within Horizon Europe, EU4Health and Digital Europe.

When: Thursday, 13th October 9.30-13.00
Where: Vitensenteret, Kongens gate 6 in Oslo / hybrid livestream available

Programme and registration

Les videre

Lecture: Mast cells – versatile effector cells in inflammatory conditions

The Bergen Research School in Inflammation has the pleasure to invite you to a lecture by

Prof. Gunnar Pejler
Department of Medical Biochemistry and Microbiology
Uppsala University

Mast cells – versatile effector cells in inflammatory conditions

12th October 2022
BBB, Auditorium 4, 10:15

More information here

Digital frukost@Forskningsdagene: Can we find the solution to the antibiotic resistance crisis in the ocean?

The World Health Organization (WHO) states that antibiotic resistance is one of the biggest threats to global health, food security, and development today. A growing number of infections are becoming harder to treat as the antibiotics used to treat them become less effective. In addition to reducing the overuse of antibiotics, we need to discover and bring new antibiotics to market. This is a formidable challenge, but perhaps part of the solution can be found in the ocean?

In conjunction with Forskningsdagene, the Norwegian annual research festival, this Digital frukost will have a special focus on this year’s theme – the Ocean. Join us for a digital one-hour breakfast where we will explore if the solution to the antibiotic resistance crisis can be found in the ocean.

https://www.uib.no/fg/bioinformatikk/156556/digital-frukostforskningsdagene-can-we-find-solution-antibiotic-resistance

Invitasjon til workshop for forskere 7. oktober 2022: Horizon Europe Success Factors

EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa, finansierer en rekke ulike forsknings- og innovasjonsaktiviteter, inkludert grunnleggende forskning, anvendt forskning, innovasjonsprosjekter og nettverksaktiviteter, og tilbyr muligheter for forskere innenfor alle fagfelt og på alle karrieretrinn.

Som en oppfølging av Horizon Europe Info Day @UiB 14. januar og Horizon Europe Inspiration Workshop 13. mai arrangeres det en ny workshop for forskere, Horizon Europe Success Factors, fredag 7. oktober 2022 fra kl. 09.15 til kl. 15.00 på Hotel Scandic Bergen City.

Universitetsledelsen ønsker at flere skal søke og delta i EU-finansierte prosjekter for å realisere flere forskningsaktiviteter ved UiB. Vi inviterer derfor UiB-forskere til å delta på workshop 7. oktober, og oppfordrer fakultetene til å videreformidle invitasjonen til forskere og fagmiljøer. Dette er en del av det bredere mobiliseringsarbeidet mot EU-programmer ved UiB, og følger opp tidligere Horisont Europa-arrangementer ved UiB.

På arrangementet 7. oktober vil programmet veksle mellom plenums-, parallell- og minglesesjoner. Det vil være parallellsesjoner i mindre grupper hvor forskerne får råd og kan stille spørsmål om de forskjellige delene av en søknad til Horizon Europe. Det vil også være presentasjoner om strategisk nettverksbygging, og paneldebatter hvor forskere og forskningsrådgivere fra UiB deler sine erfaringer og gir råd om søknadsskriving, med fokus på bl.a. policy-orientering og evalueringsprosessen.

I minglesesjonene kan forskerne gå rundt til ulike stands og stille spørsmål om Horisont Europa og avtale oppfølgingsmøter med det administrative støtteapparatet ved UiB.

Program og påmelding her, påmelding innen 30. september

Innleggene vil bli holdt på engelsk.

Kontaktperson for arrangementet er Vivil Valvik Haraldsen, Forsknings- og innovasjonsavdelingen.

How to write competitive proposals for the ERC Consolidator and Advanced Grants

The competition for ERC Grants can be daunting, but UiB has many examples of researchers who have won and enjoy the academic freedom of an ERC grant. Find out how to best prepare your application with this digital workshop. The Consolidator Grant stipend is for mid-career researchers (7-12 years after their PhD is defended) who would like to propose a groundbreaking and risky project that they could not finance anywhere else. Researchers with more than 12 years of experience are eligible to apply for the Advanced Grant.

This course explains how to convey your research concept in a way that convinces both the ERC panel and your expert evaluators, and maximises your chance of success.

8-9 November, Zoom

https://w3.uib.no/en/boa/122495/how-write-competitive-proposals-erc-consolidator-and-advanced-grants

UiB Ferd – karrieresenter for yngre forskere

UiB Ferd karrieresenter støtter doktorgradskandidater, postdoktorer, forskere og førsteamanuenser ved å tilby karrieresamtaler og ulike kurs. Legg merke til kommende kurs i utarbeidelse av datahånderingsplaner og kurs i akademisk skriving og presentasjonsteknikk. Det spesifiseres at målgruppen for kurset i akademisk skriving og presentasjonsteknikk er forskere ved Det medisinske fakultet.

Suksessfaktorer for Horisont Europa

Velkommen til det tredje store arrangementet om Horisont Europa for UiB-ansatte, fredag 7. oktober. Denne gangen handler det om suksessfaktorer for å lykkes med søknader om finansiering – strategisk nettverksbygging, søknadsskriving og evaluering av søknader – men også om hvordan vi knytter et forskningsprosjekt til de store, globale utfordringene.

Tid: 07.10.2022 – 09.00–15.00

Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7

Mer informasjon og lenke til påmelding finner dere her.

Seminarserie Senter for ernæring, mandag 3. oktober

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tittel: What are ultra-processed foods (UPF) and are they bad for our health?
Foreleser: Helle Margrethe Meltzer, Dr.philos
Moderator: Hanne Rosendahl-Riise
Tid: Mandag 3. oktober 2022 kl. 15.00-16.00
Sted: Aud. 4, BB-bygget

The term “ultra-processed food” is in the air – we hear it ever more often in public as well as scientific debates about our foods and diets. The seminar will attempt to define UPF, highlight the pros and cons and give an update on the literature on associations between UPF and health.

Helle Margrethe Meltzer is Dr.philos, dietitian, former head of research at the Norwegian Institute of Public Health, and member of the National Nutrition Council.  Dr. Meltzer has set the standard and her mark on nutritional research for several decades. She has had an extensive and impressive research career focusing primarily on food safety and nutritional exposure in pregnancy and childhood. At present, she is a member of the New Nordic Nutrition Recommendation 2022 Committee, specifically responsible for integrating sustainability into the new recommendations.

Det blir lett servering.
Velkommen!

Meld deg på OPP!

19.-25.september arrangeres Innovasjonsuken OPP. Over 40 arrangementer er tilgjengelig i arrangementskalenderen. En glimrende arena for studenter, gründere, investorer og næringslivet for møtes for nettverksbygging, kompetansedeling og framsnakking.

Ta en titt på programmet og meld deg allerede nå: www.innovasjonsukenopp.no/program

Her er en liten smakebit på noe av det du kan OPPleve:

Les videre

SEMINAR: Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner:

Bruk av kunstig intelligens i tolkning av hjerteultralydbilder og -data

Mandag 19.09.22 kl. 12-13 rom 8.1-8.2. Laboratoriebygget. Professor Lasse Løvstakken og forsker Bjørnar Grenne fra NTNU foreleser. Seminaret er åpent for alle interesserte.

Kunstig intelligens er metoder som kan bedre diagnostikk og databehandling fra ultralydbilder. Vi får besøk av forskerne Bjørnar Grenne og Lasse Løvstakken fra senter for innovative ultralydløsninger (CIUS) ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk på NTNU som vi fortelle om sin forskning på feltet.

Scientific Computing Training events in autumn 2022

Hi,

The scientific computing group at UiB IT department is collaborating nationally and internationally to provide training on practical scientific computing related topics.

These are free online courses and target students, researchers, and employees of any background who are eager to learn basic scientific computing skills or improve their existing knowledge on the topic.

This autumn we are collaborating three courses:

  1. CodeRefinerey Online Workshop: September 20-22 and 27-29. Please see the course page for more details https://coderefinery.github.io/2022-09-20-workshop/
  2. NRIS HPC On-boarding: October 18-20. Please see the course page for more details https://documentation.sigma2.no/training/events/2022-10-hpc-on-boarding.html
  3. NRIS Best Practices on HPC : November 1-2. Please see the course page for more details  https://documentation.sigma2.no/training/events/2022-11-best-practices-on-NRIS-clusters.html

Please advertise these courses at your department to people who are interested in attending these courses. If you have any question kindly reply to this email.

Thank you!

Best Regards,
Dhanya Pushpadas 

Course: Improve Your Academic Writing and Presentation Skills in English

Mastering academic English can be as important as mastering your discipline itself. This is a course for PhD candidates and Postdoctoral fellows at the Faculty of Medicine and the Faculty of Psychology who wants to improve their academic writing and presentation skills in English. There will be courses targeting other Faculties later this autumn.

Target group

PhD candidates and Postdoctoral fellows who want to improve their academic writing and presentation skills in English.
This course is especially targeting the Faculty of Medicine and Faculty of Psychology.

Application deadline

Application deadline is at 3 pm the 3rd of October 2022.

More information and Registration Improve Your Academic Writing and Presentation Skills in English | UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere | UiB