Kategoriarkiv: Disputaser

Disputas – Hanna Skjåkødegård – 24. mars 2023

Prøveforelesning: Fredag 24. mars kl. 10:15

Sted: Auditorium AHH

Oppgitt emne: “An overview of treatment and prevention of childhood obesity”

Hanna Flækøy Skjåkødegård

Disputas: Fredag 24. mars kl. 12:15

Sted: Auditorium AHH

Avhandlingens titte: “Family-based behavioral treatment of children with severe obesity”

Opponenter:
1. Professor Michele Levine, University of Pittsburgh, USA
2. Professor Ragnar Grimur Bjarnason, University of Iceland

3. medlem av komiteen:   Professor, University of Bergen Jørn V. Sagen

Disputasen ledes  av professor Thomas Halvorsen

Åpent for alle interesserte.

Pressemelding

Disputas: Elinor Chelsom Vogt

Prøveforelesning:      Torsdag 02. mars 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne:                «Optimising women’s reproductive and general health to impact the global burden of disease»

Foto/ill.: Magnus Skrede

Disputas:                    Torsdag 02. mars 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel:      «Epidemiology and etiology of primary ovarian insuffciency»

 1. opponent: Professor Nicholas Panay, Imperial College London, Storbritannia
 2. opponent: Førsteamanuensis Elisabeth Qvigstad, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Cathrine Ebbing , Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Johanne Holm Toft

Prøveforelesning:      Fredag 24. februar 2023 kl. 09.15
Sted:                              Aula 2. et. Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
Oppgitt emne:                «Metformin for gestational diabetes – benefit and possible disadvantages»

Foto/ill.: Magnus Skrede

Disputas:                    Fredag 24. februar 2023 kl. 11.00

Sted:                              Aula 2. et. Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Avhandlingens tittel:      «Hyperglycemia in pregnancy. Diagnostics, biomarkers, follow-up, and monitoring of glycemic control»

 1. opponent: Professor Elisabeth Reinhadt Mathiesen, Københavns universitet
 2. opponent: Ph.d. Marie Cecilie Paasche Roland, Oslo Universitetssykehus
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Conrad Bjørshol, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Tor Ketil Larsen.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Øistein Svanes

Prøveforelesning:      Fredag 20. – januar 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Liesvei 91

Oppgitt emne:                «Sykdomspanoramaet av yrkesrelatert lungesykdom før og nå, og betydningen for lungehelsen i Norge anno 2022.»

Øistein Svanes

Foto/ill: Privat

Disputas:                     Fredag 20. – januar 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Liesvei 91

Avhandlingens tittel:      «Cleaning at work and at home as related to lung health – With a focus on asthma, COPD and lung function decline, vulnerability established early in life and potential impact for the next generation»

 

 1. opponent: Professor Johny Steinar Kongerud, Universitetet i Oslo
 2. opponent: Seniorforsker Merete Åse Eggesbø, Folkehelseinstituttet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Bernt Bøgvald Aarli, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Benedicte Sjo Tislevoll

Prøveforelesning:      Torsdag 19. januar 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:                «Deregulated molecular pathways in AML»

 

Benedicte Sjo Tislevoll

Foto/ill.: Jørgen Barth

Disputas:                    Torsdag 19. januar 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28sse

Avhandlingens tittel:      «Single-cell protein profiling in early therapy response evaluation of acute myeloid leukemia by mass cytometry»

 

 1. opponent: Professor Mhairi Copland, Universitetet i Glasgow
 2. opponent: Professor Kim Theilgaard-Mønch, Universitetet i København
 3. medlem av komiteen: Forsker Mari Kyllesø Halle, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Einar Klæboe Kristoffersen.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Emma Satrell

Prøveforelesning:      Fredag 16. – desember 2022 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Olavsalen, Haukeland universitetssykehus, Gamle hovedbygg, Jonas Liesvei 71

Oppgitt emne:                «Risiko for sykdom hos barn med medfødte misdannelser i lunger og luftveier – behandling og oppfølging fra barneår og inn i voksenlivet.»

Foto/ill.: Vestre Viken HF

 

Disputas:                     Fredag 16. – desember 2022 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Olavsalen, Haukeland universitetssykehus, Gamle hovedbygg, Jonas Liesvei 71

Avhandlingens tittel:      «Alveolar function following extremely preterm birth»

 1. opponent: Professor Kim Nielsen, Rigshospitalet, Danmark
 2. opponent: Ph.d. Petra Um-Bergstrøm, Karolinska Institutet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Marianne Aanerud, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Trond Røed Pettersen

Prøveforelesning:      Torsdag 8. – desember 2022 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28, underetasje
Oppgitt emne:                «What is the human and societal ‘cost’ of non-adherence to medication?»

 

Trond Røed Pettersen's picture

Foto: Francesco De Cuzzani Solbakk

Disputas:                     Torsdag 8. – desember 2022 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28, underetasje
Avhandlingens tittel:      «Patient-reported challenges to medication adherence after percutaneous coronary intervention»

 1. opponent: Professor Felicity Astin, University of Huddersfield, U.K.
 2. opponent: Førsteamanuensis Torstein Hole, Norwegian University of Science and Technology
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Reidun Kjome, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Ernst Omenaas

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Grete May Engeseth

Prøveforelesning:      Fredag 09. desember 2022 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «NTCP models for patient selection for proton therapy – development, validation, patient selection strategies, model updates, and potential pitfalls»

Grete May Engeseth

Foto: Privat

Disputas:                    Fredag 09. desember 2022 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Radiation induced brain necrosis after proton therapy for head and neck cancer»

 1. opponent: Førsteamanuensis Ane Appelt, Universitetet i Leeds, Great Britain
 2. opponent: Ph.d. Petra Witt Nyström, Uppsala universitetssykehus, Sverige
 3. medlem av komiteen: Professor Stian Knappskog, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Kristin Greve-Isdahl Mohn.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Ester Anne Kringeland

Prøveforelesning:      Tirsdag 06. – desember 2022 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Liesvei 72
Oppgitt emne:                «Impact of gender on cardiovascular risk factors and blood pressure -related heart disease»

Ester Anne Kringelands bilde

Disputas:                     Tirsdag 06. – desember 2022 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Liesvei 72
Avhandlingens tittel:      «Sex differences in blood pressure in midlife: associations with risk factors and acute coronary syndromes in the Hordaland Health Studies»

 1. opponent: Professor Annika Rosengren University of Gothenburg, Sweden
 2. opponent: Professor Gianfranco Parati University of Milano-Bicocca, Italy
 3. medlem av komiteen: Professor Rune Oskar Bjørneklett, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Francisco Gomez Real.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Lena Hansen

 

Foto/ill.: Kristin Risa

 

Prøveforelesning:     Fredag 23. – september 2022 kl. 10.15

Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Liesvei 91
Oppgitt emne:
«Strategies and regime design to achieve broader immune protection against Influenza and COVID»

 

 

 

 

 


Disputas:                     Fredag 23. – september 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium 1, BB-Bygget, Jonas Liesvei 91

Avhandlingens tittel:      “Strategies for improving influenza vaccines: insights from the Influenza A H1N1 and SARS-CoV-2 pandemics”

 1. opponent: Associate Professor Sophie Valkanger University of Melbourne, Australia
 2. opponent: Assistant Professor Aaron G. Schmidt Harvard Medical School, USA
 3. medlem av komiteen: Professor Anette Susanne Bøe Wolff

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Nils Oskar Jögi

 

Nils Oskar Jögi – Foto: Johan Huimerind

 

Prøveforelesning:      Mandag 19. september 2022 kl. 10.15

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne:
«The human IgE system – friend or foe – evolutionary role in protection against parasites versus allergy development»

 

 

 

 

Disputas:                    Mandag 19. september 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel:      “Helminth exposure and its association with allergies and lung function in Northern European cohorts”

 1. opponent: Dr.med. Charlotte Suppli Ulrik, Universitetet i København, Danmark
 2. opponent: Professor Lars K. Poulsen, Københavns Universitetssykehus, Danmark
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kurt Hanevik, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Hege Synnøve Havstad Clemm.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Helene Hersvik Aarstad

Prøveforelesning:      Fredag 16. september 2022 kl. 10.15
Sted:                             Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Oppgitt emne:
«Inflammatory networks in cancer development and treatment response»

Disputas:                    Fredag 16. september 2022 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Avhandlingens tittel:
“The cytokine network in cancer patients studies of head and neck squamous cell and renal cell carcinoma”

 1. opponent: Professor Antti Makitie Universitetet i Helsinki, Finland
 2. opponent: Professor Åslaug Helland Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Professor Einar Klæboe Kristoffersen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jone Trovik.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Kjerstil E. Hestetun

Prøveforelesning:      Torsdag 23. juni 2022 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:                «The role of immunotherapy in upper and lower GI cancer»

Disputas:                    Torsdag 23. juni 2022 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:      “Predictive and prognostic markers in localized colon cancer. With emphasis on the biomarkers maspin, mismatch repair deficiency, CDX2, tumor grade, PD-L1, and tumor-infiltrating lymphocytes”

 1. opponent: Professor Mef Nilbert, Lund universitet, Sverige
 2. opponent: Ph.d. Kjetil Boye, Oslo universitetssykehus
 3. medlem av komiteen: Forsker Bergithe Oftedal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Åpent for alle interesserte

Disputas Sarah Larteley Lartey Jalloh – 22. juni

Prøveforelesning:      Onsdag 22. juni 2022 kl. 09.15
Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:                «Influenza vaccine 10 years from now: lessons from recent pandemics and role of annual vaccination regimens»

Disputas:                    Onsdag 22. juni 2022 kl. 11.15
Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:      “Humoral and cellular immune responses after pandemic and seasonal influenza vaccination in humans”

 1. opponent: Professor Hideki Ueno, Kyoto Universitet, Japan
 2. opponent: Forsker Ranveig Braathen, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kurt Hanevik, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Diputas-Olena Fedotkina

Prøveforelesning:      Fredag 13. mai 2022 kl. 10.15

For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding

Oppgitt emne:  “Type 2 diabetes as a multifactorial disease determined by lifestyle, genetic and epigenetic factors”

Disputas:  Fredag 13. mai 2022 kl. 12.15

For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding

Avhandlingens tittel:   “Intrauterine and genetic risk factors for proliferative diabetic retinopathy”

Hovedveileder: professor Valeriya Lyssenko
Medveileder: professor Stephanie Francoise Claire Le Hellard

1.opponent: Professor Robert Wagner, University Hospital Tübingen, Tyskland

2.opponent: Professor Benedicte Lie, Universitetet i Oslo

3.medlem av komiteen: Professor Ola Myklebost, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Simona Chera.

Lenke for digital disputas her

Åpent for alle interesserte

 

Disputas – Mette Engan

Prøveforelesning: Torsdag 19. – mai 2022 kl. 9.15

Sted: Auditorium 4, BB Bygget, Jonas Liesvei 91

Oppgitt emne «Med søkelys på fysisk aktivitet og tilhørende helseutfall – hva vet vi om konsekvensene av høy fødselsvekt og senere sårbarhet for sykdom i barnealder, ungdom og voksenlivet?»

Disputas: Torsdag 19. – mai 2022 kl. 11.15
Sted: Auditorium 1, BB Bygget, Jonas Liesvei 91

Avhandlingens tittel: “Physical activity and exercise capacity in survivors of preterm birth. A population-based cohort study of long-term consequences of prematurity”

Hovedveileder: førsteamanuensis Hege Clemm
Medveiledere: professor Thomas Halvorsen, førsteamanuensis Maria Vollsæter, professor Ola Drange Røksund

 1. opponent: Ph.d. Håvard Skjerven, Oslo Universitetssykehus
 2. opponent: Ph.d. Lene Haakstad, Norges idrettshøyskole
 3. medlem av komiteen: Professor Nils-Halvdan Morken, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Harald Wiker

Åpent for alle interesserte

Disputas- Aril Løge Håvik

Prøveforelesning:     Fredag 06. mai 2022 kl. 10.15

Sted: Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «Vestibular and other schwannomas of cranial and peripheral nerves – a biological perspective»

Disputas:  Fredag 06. mai 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

 

 

 

Avhandlingens tittel: “Genetics of vestibular schwannoma. Genetic landscape of irradiated and radiation-naïve benign and malignant vestibular schwannoma”

Hovedveileder: professor Per Morten Knappskog
Medveiledere: professor Morten Lund-Johansen og ph.d. Ove Bruland

1.opponent: Professor Cordula Matthies, University Hospital Wurzburg, Tyskland

2.opponent: Professor II Rolf Skotheim, Universitetet i Oslo

3.medlem av komiteen: Professor Øystein Fluge, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Lars Helgeland.

Lenke for digital disputas her:

Åpent for alle interesserte

Diputas-Hege Fredriksen Berg  

Hege Fredriksen Berg

Hovedveileder: professor Camilla Krakstad
Medveiledere: ph.d. Erling Høivik

Prøveforelesning:     Torsdag 21. april 2022 kl. 10.15

Sted: Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne: «Clinical implementation of multi-omics methodology in cancer diagnostics»

Disputas:  Fredag 22. april 2022 kl. 08.15
Sted: Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:
“Organoid models and novel biomarkers for improved treatment of endometrial cancer”

 

 1. opponent: Ph.d. Gema Moreno-Bueno, Universitetet i Madrid, Spania
 2. opponent: Ph.d. Mads Haugland Haugen, Oslo Universitets sykehus
 3. medlem av komiteen: Ph.d. Gro Vatne Røsland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Harald G. Wiker.

Åpent for alle interesserte

Disputas-Reidun Aarsetøy

Foto/ill.: Hildegunn Aarsetøy

Prøveforelesning:     Torsdag 07. april – 2022 kl. 10.30

Hovedveileder:professor emeritus Dennis W.T. Nilsen
Medveileder: professor Ottar Nygård

Sted: Aulaen, 2 etg. Sydbygg- Stavanger

Oppgitt emne: «Coronary angiography following successful resuscitation after cardiac»

Disputas: Torsdag 07. april – 2022 kl. 12.30

Sted: Aulaen, 2 etg. Sydbygg- Stavanger

Avhandlingens tittel:       “Biomarkers related to outcome in patients with out-of-hospital cardiac arrest and in hospitalized patients with clinically suspected acute coronary syndrome”

 1. opponent: Professor Kjetil Sunde, Universitetet i Oslo
 2. opponent: Professor Sigrun Halvorsen, Universitetet i Oslo
 3. Medlem av komiteen: Professor Eva Gerdts, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Alf Inge Larsen.

Åpent for alle interesserte

 

 

Disputas- Jie Gao

Prøveforelesning:     Onsdag 20. – april 2022 kl. 9.15

 Hovedveileder: ph.d. Klaus Meyer
Medveiledere: professor Per Magne Ueland og professor Ottar Nygård

For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding

Oppgitt emne: “Protein biomarkers: Detection, Clinical Use and Pitfalls”

Disputas: Onsdag 20. – april 2022 kl. 11.15

For tilgang til digitalt møterom klikk her:

Avhandlingens tittel:       “Multiplex immuno-MALDI-TOF MS for targeted quantification of protein biomarkers and their proteoforms related to inflammation and renal dysfunction. Method development and application“

 1. opponent: Ph.d. Simone Koenig, University of Münster, Germany
 2. opponent: Førsteamanuensis Tao Lan, China National institute of Standardization
 3. medlem av komiteen: Professor Silje Skrede, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko

Åpent for alle interesserte

 

 

Disputas – Erik Jerome Stene Packer

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Prøveforelesning:

30.mars 2022  kl. 10.15–11.15

Sted: HUS – Sentralblokka, Birkhaugsalen

Oppgitt emne: “The history, current utility, and future development of mechanical circulatory support”

Disputas: Onsdag 30. mars 2022 kl. 12.15

 

 

Sted: Birkhaugsalen, HUS, Jonas Lies vei 65

Avhandlingens tittel: “Mechanical assist in cardiac arrest: Optimising circulatory support. Experimental Studies”

 

 1. opponent: Professor Truls Myrmel, UiT Norges arktiske universitet
 2. opponent: Førsteamanuensis, Margaret McEntegart, Universitetet i Glasgow, U.K.
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kristin Greve-Isdahl Mohn, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Svein Færestrand.

Zoom: Disputasen stømmes digitalt her:

Åpent for alle interesserte

Disputas-Cathrine Horn

 

Cathrine Horn

 

Prøveforelesning: Fredg 25. mars 2022 kl. 10.15-11.15

Sted: BB-bygget, Auditorium 4

Oppgitt emne: “The etiology of overeating and obesity: What is the role of appetite regulation?”

Disputas- Fredag 25. mars 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

 

Avhandlingens tittel:  “Role of dietary carbohydrate quality and quantity in visceral obesity reduction. Results from a randomized controlled trial (CARBFUNC)”

 

 1. opponent: Førsteamanuensis Anne-Marie Aas, Universitetet i Oslo
 2. opponent: Førsteamanuensis Faidon Magkos, Universitetet i København
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Eirik Søfteland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Francisco Gomez Real.

zoom: Disputasen vil i tillegg strømmes

Åpent for alle interesserte

Disputas – Vegard Vavik


Disputas:   Tirsdag 29. mars 2022 kl. 12.15

Sted: Stort auditorium, HUS, Jonas Lies vei 65

Avhandlingens tittel:  “Cardiac Troponin T. As a marker of incident cardiovascular disease in a large Norwegian prospective cohort of patients with stable coronary artery disease”

 

 

 1. opponent: Professor Rune Wiseth, NTNU
 2. opponent: Docent Christina Christersson, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Marianne Øksnes, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Kristian Sommerfelt.

Zoom: Disputasen blir strømmet

Åpent for alle interesserte

 

Disputas-Elise Orvedal Leiten

Prøveforelesning:      Fredag 25. – mars 2022 kl. 10.15

Sted:  Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28.

Oppgitt emne:  «Antibiotic treatment for COPD exacerbations – friend or foe?»


Disputas: Fredag 25. – mars 2022 kl. 12.15

 

 

Avhandlingens tittel: “The airway microbiota of stable COPD. Association with exacerbation frequency and the risks associated with bronchoscopic data collection”

Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28.

1. opponent: Assistant Professor Christian von Plessen University of Southern Denmark
2. opponent: Associate Professor Daiana Stoltz University Hospital Basel, Switzerlan
3. medlem av komiteen: Associate Professor Bjørn Blomberg Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Robert Bjerknes

Zoom: Disputasten blir i tilleg strømmet her:

Åpent for alle interesserte

 

 

 

 

 

Disputas – Anthea van Parys

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Disputas:  Fredag 18. mars 2022 kl. 12.15

Avhandlingens tittel:   “Choline consumption in Norway. Dietary sources, association with one-carbon and lipid metabolism and cardiovascular disease risk”

1.opponent: PhD Kevin Klatt, Baylor College of Medicine, Houston, Texas
2.opponent: PhD Keren Papier, University of Oxford, UK
3.medlem av komiteen: Forsker Helga Bergljot Midtbø, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jone Trovik.

 

Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28, underetasje.

Disputasen vil i tillegg strømmes, lenke til digital disputas 

 

Åpent for alle interesserte

Disputas- Anders Madsen 18.mars 2022

Anders Madsen Foto/ill.: Jørgen Barth,UiB

Disputas: Fredag 18. mars kl. 09.15

Avhandlingens tittel:      “Antibody responses to influenza viruses: Lessons for universal influenza vaccine development”

 1. opponent: Professor Anke Huckriede, University Medical Center Groningen, Netherlands
 2. opponent: Professor Guus Rimmelzwaan, University of Veterinary Medicine, Hannover, Germany
 3. medlem av komiteen: Professor Harald G. Wiker, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Sted:   Auditorium 4, BB-bygget.

Disputasen vil i tillegg strømmes, lenke til digital disputas

Disputas Calum Leitch – 11. februar 2022

Calum Leitch – Foto/ill.: Spiros Kotopoulis

Prøveforelesning:      Fredag 11. februar 2022 kl. 10.15

Sted:      Auditorium B-302, Haukeland universitetssjukehus, Jonas Lies vei 65.

Oppgitt emne:                «Precision medicine strategies for AML»

Disputas:                    Fredag 11. februar 2022 kl. 12.15

Sted:     Auditorium B-302, Haukeland universitetssykehus, Jonas Lies vei 65.

 

Avhandlingens tittel:      “Dentification and development of small molecule therapies for the treatment of acute myeloid leukaemia”

 1. opponent: Førsteamanuensis Kim Theilgaard-Mønch, Universitetet i København
 2. opponent: Professor Gunhild Mari Mælandsmo, Oslo Universitetssykehus
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis, Nils Halberg, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Bernt Bøgvald Aarli.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Link til digital disputas.

Disputas Umael Khan – 11. februar 2022

Umael Khan – Foto/ill: Jørgen Barth

Prøveforelesning:      Fredag 11. februar 2022 kl. 10.15

Sted:       Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28.

Oppgitt emne:                «Myocardial strain in the different chambers: normal reference values and clinical applicability in adults»

Disputas:                    Fredag 11. februar 2022 kl. 12.15

Sted:     Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28.

 

Avandlingens tittel:      “The impact of image acquisition and processing parameters on speckle tracking echocardiography in neonates”

 1. opponent: Førsteamanuensis Assami Røsner, Universitetet i Tromsø
 2. opponent: Førsteamanuensis Tor Biering-Sørensen, Universitetet i København
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Peter Schuster, Universitetet i Bergen

Disputase blir ledet av professor Stig Urheim.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Lenke til digital disputas

Disputas – Libin Shi , 3. februar 2022

Foto/ill.: Nan Wang

 

 

Prøveforelesning:    03 – februar 2022 kl. 10.15

Sted:                                Auditorium B-301, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Liesvei 65.

Oppgitt emne:                 «Sudden cardiac death, causes and prevention»


Disputas:                  03 – februar 2022 kl. 12.15

Sted:                                Auditorium B-301, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Liesvei 65.

Avhandlingens tittel:       “Pulmonary vein isolation in treatment of atrial fibrillation using radiofrequency or cryoballoon ablation: factors associated with better clinical outcomes”

 1. opponent: Professor Mats Jensen-Urstad, Karolinska Institute, Sweden
 2. opponent: Professor Jan Pål Loennechen, Norwegian University of Science and Technology
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Dana Cramariuc, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Lenke til digital disputas