Category Archives: Disputaser

(Norsk) Disputas – Emma Satrell

Prøveforelesning: Fredag 16. – desember 2022 kl. 10.15

Sted: Auditorium, Olavsalen, Haukeland universitetssykehus, Gamle hovedbygg, Jonas Liesvei 71

Oppgitt emne: «Risiko for sykdom hos barn med medfødte misdannelser i lunger og luftveier – behandling og oppfølging fra barneår og inn i voksenlivet.»

Disputas: Fredag 16. – desember 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium, Olavsalen, Haukeland universitetssykehus, Gamle hovedbygg, Jonas Liesvei 71

Avhandlingens tittel: «Alveolar function following extremely preterm birth»

1. opponent: Professor Kim Nielsen, Rigshospitalet, Danmark

2. opponent: Ph.d. Petra Um-Bergstrøm, Karolinska Institutet

3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Marianne Aanerud, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko

Åpent for alle interesserte

Dissertation – Ester Anne Kringeland

Trial Lecture:      Tuesday 06. – desember 2022 kl. 10.15
Location:                              Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Liesvei 72
Subject:                «Impact of gender on cardiovascular risk factors and blood pressure -related heart disease»

Ester Anne Kringelands bilde

Dissertation:                     Tuesday 06. – desember 2022 kl. 12.15
Location:                              Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Liesvei 72
Thesis title:      «Sex differences in blood pressure in midlife: associations with risk factors and acute coronary syndromes in the Hordaland Health Studies»

 1. opponent: Professor Annika Rosengren University of Gothenburg, Sweden
 2. opponent: Professor Gianfranco Parati University of Milano-Bicocca, Italy
 3. medlem av komiteen: Professor Rune Oskar Bjørneklett, Universitetet i Bergen

Dissertation will be lead by professor Francisco Gomez Real.

Open for everyone

Pressemelding

Dissertation Kjerstil E. Hestetun – June 23nd 2022

Prøveforelesning:      Torsdag 23. juni 2022 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:                «The role of immunotherapy in upper and lower GI cancer»

Disputas:                    Torsdag 23. juni 2022 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:      “Predictive and prognostic markers in localized colon cancer. With emphasis on the biomarkers maspin, mismatch repair deficiency, CDX2, tumor grade, PD-L1, and tumor-infiltrating lymphocytes”

 1. opponent: Professor Mef Nilbert, Lund universitet, Sverige
 2. opponent: Ph.d. Kjetil Boye, Oslo universitetssykehus
 3. medlem av komiteen: Forsker Bergithe Oftedal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Åpent for alle interesserte

Diputas – Olena Fedotkina

Prøveforelesning: Fredag 13. mai 2022 kl. 10.15

For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding

Oppgitt emne:  “Type 2 diabetes as a multifactorial disease determined by lifestyle, genetic and epigenetic factors”

Disputas:  Fredag 13. mai 2022 kl. 12.15

For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding

Avhandlingens tittel:  “Intrauterine and genetic risk factors for proliferative diabetic retinopathy”

Hovedveileder: professor Valeriya Lyssenko
Medveileder: professor Stephanie Francoise Claire Le Hellard

1.opponent: Professor Robert Wagner, University Hospital Tübingen, Tyskland

2.opponent: Professor Benedicte Lie, Universitetet i Oslo

3.medlem av komiteen: Professor Ola Myklebost, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Simona Chera.

lenke for digital diputas her

Åpent for alle interesserte

Disputas – Mette Engan

Prøveforelesning: Torsdag 19. – mai 2022 kl. 9.15

Sted: Auditorium 4, BB Bygget, Jonas Liesvei 91

Oppgitt emne «Med søkelys på fysisk aktivitet og tilhørende helseutfall – hva vet vi om konsekvensene av høy fødselsvekt og senere sårbarhet for sykdom i barnealder, ungdom og voksenlivet?»

Disputas: Torsdag 19. – mai 2022 kl. 11.15
Sted: Auditorium 1, BB Bygget, Jonas Liesvei 91

Avhandlingens tittel: “Physical activity and exercise capacity in survivors of preterm birth. A population-based cohort study of long-term consequences of prematurity”

Hovedveileder: førsteamanuensis Hege Clemm
Medveiledere: professor Thomas Halvorsen, førsteamanuensis Maria Vollsæter, professor Ola Drange Røksund

 1. opponent: Ph.d. Håvard Skjerven, Oslo Universitetssykehus
 2. opponent: Ph.d. Lene Haakstad, Norges idrettshøyskole
 3. medlem av komiteen: Professor Nils-Halvdan Morken, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Harald Wiker

Åpent for alle interesserte

(Norsk) Disputas- Aril Løge Håvik

Prøveforelesning:     Fredag 06. mai 2022 kl. 10.15

Sted: Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «Vestibular and other schwannomas of cranial and peripheral nerves – a biological perspective»

Disputas:  Fredag 06. mai 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

 

 

 

Avhandlingens tittel: “Genetics of vestibular schwannoma. Genetic landscape of irradiated and radiation-naïve benign and malignant vestibular schwannoma”

Hovedveileder: professor Per Morten Knappskog
Medveiledere: professor Morten Lund-Johansen og ph.d. Ove Bruland

1.opponent: Professor Cordula Matthies, University Hospital Wurzburg, Tyskland

2.opponent: Professor II Rolf Skotheim, Universitetet i Oslo

3.medlem av komiteen: Professor Øystein Fluge, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Lars Helgeland.

link for digital dissertation here:

Åpent for alle interesserte

(Norsk) Diputas-Hege Fredriksen Berg  

Hege Fredriksen Berg

Hovedveileder: professor Camilla Krakstad
Medveiledere: ph.d. Erling Høivik

Prøveforelesning:     Torsdag 21. april 2022 kl. 10.15

Sted: Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne: «Clinical implementation of multi-omics methodology in cancer diagnostics»

Disputas:  Fredag 22. april 2022 kl. 08.15
Sted: Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:
“Organoid models and novel biomarkers for improved treatment of endometrial cancer”

 

 1. opponent: Ph.d. Gema Moreno-Bueno, Universitetet i Madrid, Spania
 2. opponent: Ph.d. Mads Haugland Haugen, Oslo Universitets sykehus
 3. medlem av komiteen: Ph.d. Gro Vatne Røsland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Harald G. Wiker.

Åpent for alle interesserte

Disputas-Reidun Aarsetøy

Foto/ill.: Hildegunn Aarsetøy

 

Prøveforelesning:Torsdag 07.April -2022 kl.10.30 
Sted: Aulaen, 2 etg. Sydbygg- Stavanger

Oppgitt emne:  «Coronary angiography following successful resuscitation after cardiac»

Disputas: Torsdag 07. april – 2022 kl. 12.30

Sted:  Aulaen, 2 etg. Sydbygg- Stavanger

Avhandlingens tittel:  “Biomarkers related to outcome in patients with out-of-hospital cardiac arrest and in hospitalized patients with clinically suspected acute coronary syndrome”

 1. opponent: Professor Kjetil Sunde, Universitetet i Oslo
 2. opponent: Professor Sigrun Halvorsen, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Professor Eva Gerdts, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Alf Inge Larsen.

Åpent for alle interesserte

 

 

 

Disputas – Erik Jerome Stene Packer

Erik Packer

Disputas: Onsdag 30. mars 2022 kl. 12.15

 

Sted: Birkhaugsalen, HUS, Jonas Lies vei 65

Avhandlingens tittel: “Mechanical assist in cardiac arrest: Optimising circulatory support. Experimental Studies”

 

 

 

 1. opponent: Professor Truls Myrmel, UiT Norges arktiske universitet
 2. opponent: Førsteamanuensis, Margaret McEntegart, Universitetet i Glasgow, U.K.
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kristin Greve-Isdahl Mohn, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Svein Færestrand.

Zoom: Disputasen stømmes digitalt 

Åpent for alle interesserte

Disputas-Cathrine Horn

Cathrine Horn

Fredag 25. mars 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

 

Avhandlingens tittel:  “Role of dietary carbohydrate quality and quantity in visceral obesity reduction. Results from a randomized controlled trial (CARBFUNC)”

 

 

 

 1. opponent: Førsteamanuensis Anne-Marie Aas, Universitetet i Oslo
 2. opponent: Førsteamanuensis Faidon Magkos, Universitetet i København
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Eirik Søfteland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Francisco Gomez Real.

Åpent for alle interesserte

 

Dissertation Calum Leitch – February 11th

Calum Leitch – Foto/ill.: Spiros Kotopoulis

Trial lecture:      Friday 11th of February at 10:15

Place:      Auditorium B-302, Haukeland universitetssjukehus, Jonas Lies vei 65.

Subject:     «Precision medicine strategies for AML»

Disputas:                    Friday 11th of February at 10:15 

Place     Auditorium B-302, Haukeland universitetssykehus, Jonas Lies vei 65.

Title:      “Dentification and development of small molecule therapies for the treatment of acute myeloid leukaemia”

 1. opponent: Førsteamanuensis Kim Theilgaard-Mønch, Universitetet i København
 2. opponent: Professor Gunhild Mari Mælandsmo, Oslo Universitetssykehus
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis, Nils Halberg, Universitetet i Bergen

Custos: Bernt Bøgvald Aarli.

Open for all

Presserelease

Link to digital dissertation.

Dissertation Umael Khan – February 11th.

Trial lecture:      Friday , February 11th at 10:15

Place:       Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28.

Subject:    «Myocardial strain in the different chambers: normal reference values and clinical applicability in adults»

Dissertation: :                    Friday , February 11th at 12:15

Place:    Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28.

 


Title:
  “The impact of image acquisition and processing parameters on speckle tracking echocardiography in neonates”

 1. opponent: Førsteamanuensis Assami Røsner, Universitetet i Tromsø
 2. opponent: Førsteamanuensis Tor Biering-Sørensen, Universitetet i København
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Peter Schuster, Universitetet i Bergen

Custos:  professor Stig Urheim.

Open for all.

Pressemelding

Lenke til digital disputas

Public defence – Libin Shi , February 3rd. 2022

Foto/ill.: Nan Wang

 

 

Prøveforelesning:    03 – februar 2022 kl. 10.15

Sted:                                Auditorium B-301, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Liesvei 65.

Oppgitt emne:                 «Sudden cardiac death, causes and prevention»


Disputas:                  03 – februar 2022 kl. 12.15

Sted:                                Auditorium B-301, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Liesvei 65.

Avhandlingens tittel:       “Pulmonary vein isolation in treatment of atrial fibrillation using radiofrequency or cryoballoon ablation: factors associated with better clinical outcomes”

 1. opponent: Professor Mats Jensen-Urstad, Karolinska Institute, Sweden
 2. opponent: Professor Jan Pål Loennechen, Norwegian University of Science and Technology
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Dana Cramariuc, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Lenke til digital disputas