Category Archives: Disputaser

Dissertation Kjerstil E. Hestetun – June 23nd 2022

Prøveforelesning:      Torsdag 23. juni 2022 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:                «The role of immunotherapy in upper and lower GI cancer»

Disputas:                    Torsdag 23. juni 2022 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:      “Predictive and prognostic markers in localized colon cancer. With emphasis on the biomarkers maspin, mismatch repair deficiency, CDX2, tumor grade, PD-L1, and tumor-infiltrating lymphocytes”

 1. opponent: Professor Mef Nilbert, Lund universitet, Sverige
 2. opponent: Ph.d. Kjetil Boye, Oslo universitetssykehus
 3. medlem av komiteen: Forsker Bergithe Oftedal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Åpent for alle interesserte

Diputas – Olena Fedotkina

Prøveforelesning: Fredag 13. mai 2022 kl. 10.15

For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding

Oppgitt emne:  “Type 2 diabetes as a multifactorial disease determined by lifestyle, genetic and epigenetic factors”

Disputas:  Fredag 13. mai 2022 kl. 12.15

For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding

Avhandlingens tittel:  “Intrauterine and genetic risk factors for proliferative diabetic retinopathy”

Hovedveileder: professor Valeriya Lyssenko
Medveileder: professor Stephanie Francoise Claire Le Hellard

1.opponent: Professor Robert Wagner, University Hospital Tübingen, Tyskland

2.opponent: Professor Benedicte Lie, Universitetet i Oslo

3.medlem av komiteen: Professor Ola Myklebost, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Simona Chera.

lenke for digital diputas her

Åpent for alle interesserte

Disputas – Mette Engan

Prøveforelesning: Torsdag 19. – mai 2022 kl. 9.15

Sted: Auditorium 4, BB Bygget, Jonas Liesvei 91

Oppgitt emne «Med søkelys på fysisk aktivitet og tilhørende helseutfall – hva vet vi om konsekvensene av høy fødselsvekt og senere sårbarhet for sykdom i barnealder, ungdom og voksenlivet?»

Disputas: Torsdag 19. – mai 2022 kl. 11.15
Sted: Auditorium 1, BB Bygget, Jonas Liesvei 91

Avhandlingens tittel: “Physical activity and exercise capacity in survivors of preterm birth. A population-based cohort study of long-term consequences of prematurity”

Hovedveileder: førsteamanuensis Hege Clemm
Medveiledere: professor Thomas Halvorsen, førsteamanuensis Maria Vollsæter, professor Ola Drange Røksund

 1. opponent: Ph.d. Håvard Skjerven, Oslo Universitetssykehus
 2. opponent: Ph.d. Lene Haakstad, Norges idrettshøyskole
 3. medlem av komiteen: Professor Nils-Halvdan Morken, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Harald Wiker

Åpent for alle interesserte

(Norsk) Disputas- Aril Løge Håvik

Prøveforelesning:     Fredag 06. mai 2022 kl. 10.15

Sted: Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: «Vestibular and other schwannomas of cranial and peripheral nerves – a biological perspective»

Disputas:  Fredag 06. mai 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

 

 

 

Avhandlingens tittel: “Genetics of vestibular schwannoma. Genetic landscape of irradiated and radiation-naïve benign and malignant vestibular schwannoma”

Hovedveileder: professor Per Morten Knappskog
Medveiledere: professor Morten Lund-Johansen og ph.d. Ove Bruland

1.opponent: Professor Cordula Matthies, University Hospital Wurzburg, Tyskland

2.opponent: Professor II Rolf Skotheim, Universitetet i Oslo

3.medlem av komiteen: Professor Øystein Fluge, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Lars Helgeland.

link for digital dissertation here:

Åpent for alle interesserte

(Norsk) Diputas-Hege Fredriksen Berg  

Hege Fredriksen Berg

Hovedveileder: professor Camilla Krakstad
Medveiledere: ph.d. Erling Høivik

Prøveforelesning:     Torsdag 21. april 2022 kl. 10.15

Sted: Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne: «Clinical implementation of multi-omics methodology in cancer diagnostics»

Disputas:  Fredag 22. april 2022 kl. 08.15
Sted: Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:
“Organoid models and novel biomarkers for improved treatment of endometrial cancer”

 

 1. opponent: Ph.d. Gema Moreno-Bueno, Universitetet i Madrid, Spania
 2. opponent: Ph.d. Mads Haugland Haugen, Oslo Universitets sykehus
 3. medlem av komiteen: Ph.d. Gro Vatne Røsland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Harald G. Wiker.

Åpent for alle interesserte

Disputas-Reidun Aarsetøy

Foto/ill.: Hildegunn Aarsetøy

 

Prøveforelesning:Torsdag 07.April -2022 kl.10.30 
Sted: Aulaen, 2 etg. Sydbygg- Stavanger

Oppgitt emne:  «Coronary angiography following successful resuscitation after cardiac»

Disputas: Torsdag 07. april – 2022 kl. 12.30

Sted:  Aulaen, 2 etg. Sydbygg- Stavanger

Avhandlingens tittel:  “Biomarkers related to outcome in patients with out-of-hospital cardiac arrest and in hospitalized patients with clinically suspected acute coronary syndrome”

 1. opponent: Professor Kjetil Sunde, Universitetet i Oslo
 2. opponent: Professor Sigrun Halvorsen, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Professor Eva Gerdts, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Alf Inge Larsen.

Åpent for alle interesserte

 

 

 

Disputas – Erik Jerome Stene Packer

Erik Packer

Disputas: Onsdag 30. mars 2022 kl. 12.15

 

Sted: Birkhaugsalen, HUS, Jonas Lies vei 65

Avhandlingens tittel: “Mechanical assist in cardiac arrest: Optimising circulatory support. Experimental Studies”

 

 

 

 1. opponent: Professor Truls Myrmel, UiT Norges arktiske universitet
 2. opponent: Førsteamanuensis, Margaret McEntegart, Universitetet i Glasgow, U.K.
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kristin Greve-Isdahl Mohn, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Svein Færestrand.

Zoom: Disputasen stømmes digitalt 

Åpent for alle interesserte

Disputas-Cathrine Horn

Cathrine Horn

Fredag 25. mars 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

 

Avhandlingens tittel:  “Role of dietary carbohydrate quality and quantity in visceral obesity reduction. Results from a randomized controlled trial (CARBFUNC)”

 

 

 

 1. opponent: Førsteamanuensis Anne-Marie Aas, Universitetet i Oslo
 2. opponent: Førsteamanuensis Faidon Magkos, Universitetet i København
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Eirik Søfteland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Francisco Gomez Real.

Åpent for alle interesserte

 

Dissertation Calum Leitch – February 11th

Calum Leitch – Foto/ill.: Spiros Kotopoulis

Trial lecture:      Friday 11th of February at 10:15

Place:      Auditorium B-302, Haukeland universitetssjukehus, Jonas Lies vei 65.

Subject:     «Precision medicine strategies for AML»

Disputas:                    Friday 11th of February at 10:15 

Place     Auditorium B-302, Haukeland universitetssykehus, Jonas Lies vei 65.

Title:      “Dentification and development of small molecule therapies for the treatment of acute myeloid leukaemia”

 1. opponent: Førsteamanuensis Kim Theilgaard-Mønch, Universitetet i København
 2. opponent: Professor Gunhild Mari Mælandsmo, Oslo Universitetssykehus
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis, Nils Halberg, Universitetet i Bergen

Custos: Bernt Bøgvald Aarli.

Open for all

Presserelease

Link to digital dissertation.

Dissertation Umael Khan – February 11th.

Trial lecture:      Friday , February 11th at 10:15

Place:       Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28.

Subject:    «Myocardial strain in the different chambers: normal reference values and clinical applicability in adults»

Dissertation: :                    Friday , February 11th at 12:15

Place:    Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28.

 


Title:
  “The impact of image acquisition and processing parameters on speckle tracking echocardiography in neonates”

 1. opponent: Førsteamanuensis Assami Røsner, Universitetet i Tromsø
 2. opponent: Førsteamanuensis Tor Biering-Sørensen, Universitetet i København
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Peter Schuster, Universitetet i Bergen

Custos:  professor Stig Urheim.

Open for all.

Pressemelding

Lenke til digital disputas

Public defence – Libin Shi , February 3rd. 2022

Foto/ill.: Nan Wang

 

 

Prøveforelesning:    03 – februar 2022 kl. 10.15

Sted:                                Auditorium B-301, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Liesvei 65.

Oppgitt emne:                 «Sudden cardiac death, causes and prevention»


Disputas:                  03 – februar 2022 kl. 12.15

Sted:                                Auditorium B-301, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Liesvei 65.

Avhandlingens tittel:       “Pulmonary vein isolation in treatment of atrial fibrillation using radiofrequency or cryoballoon ablation: factors associated with better clinical outcomes”

 1. opponent: Professor Mats Jensen-Urstad, Karolinska Institute, Sweden
 2. opponent: Professor Jan Pål Loennechen, Norwegian University of Science and Technology
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Dana Cramariuc, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Lenke til digital disputas

Disputas – Ronja Bjørnstad, 4. februar 2022

Prøveforelesning:    04. – februar 2022 kl. 09.15

Sted:                                Prøveforelesningen blir heldigital, lenke kunngjøres i pressemeldingen

Oppgitt emne:                 “The evolving relevance of chemotherapy, immunotherapy and targeted therapy in cancer management and their on and off target cellular effects.”

Disputas:                  04. – februar 2022 kl. 11.15

Sted:                             Disputasen blir heldigital, lenke kunngjøres i pressemeldingen

Avhandlingens tittel:       “Towards improved cancer therapy using new molecules and drug carriers”

 1. opponent: Professor Ole-Morten Seternes, Norge arktiske universitet
 2. opponent: Forsker Sigrid Skånland, Oslo Universitetssykehus
 3. medlem av komiteen: Professor Anette Susanne Bøe Wolff, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Svein Haavik.

Pressemelding

Link til digital disputas.

(Norsk) Disputas David Erik Forsse

David Forsse

Trial lectue:    Oktober 1st, at 11:15

Subject:                 “Medical treatment options for endometrial carcinomas”

Dissertation:                  Oktober 1st, at 13.15

Subject:      “Novel preoperative biomarkers and evaluation of altered treatment strategies to improve outcome for endometrial cancer patients”

 

 

 1. opponent: Førsteamanuensis Francesco Fanfani, Università Cattolica del Sacro Cuore, Rome, Italy
 2. opponent: Professor II Annika Auranen, University of Turku, Finland
 3. medlem av komiteen: Professor Stian Knappskog, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Elham Baghestan

Open for all.

Link to digital disputas/prøveforelsning

Pressemelding

Dissertation – Yasaman – September 15th

Yasaman Pakdaman

Trial lecture:     Wednsday September 15th at 10:15

Subject:        “Targeted molecular therapy in monogenic neurodegenerative diseases: Challenges and opportunities”

Link to digital dissertation

Dissertation:                  Wednsday September 15th at 12:15

Subject:       “Dysfunction of the protein quality control system in neurodegeneration: a study of the co-chaperone and ubiquitin ligase CHIP in vitro and in zebrafish”

 

 1. opponent: Professor Nico Dantuma, Karolinska Institute, Sverige
 2. opponent: Forsker Kaja Kristine Selmer, Oslo Universitets Sykehus
 3. medlem av komiteen: Professor Silje Skrede, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Lars Herfindal.

Open for all.

Link to digital dissertation

Pressrelease.

(Norsk) Disputas – Divya Sri Priyanka Tallapragada – 24.06.21

Divya Sri Priyanka Tallapragada

Trial lecture:              Thursday, 24 June 2021, kl 13.15

Topic:                             “The thrift gene hypothesis – just a hypothesis or why we are getting obese?”

Defence:                      Thursday, 24 June 2021, kl 15.15

Dissertation:                  “Novel adipose genes in substrate- and depot-dependent lipid accumulation”

1st opponent:                  Senior Lecturer Ingrid Wernstedt Asterholm, University of Gothenburg, Sweden

2nd opponent:                 Professor Ola Hansson, Lund University, Sweden

Committee leader:          Professor Stian Knappskog, University of Bergen

The defence will be led by Professor Emerita Birgitta Åsjø

Link to digital defence

Pr

Disputas – Elvira García de Jalón Viñegra, 25.06.21

Trial lecture:      Friday June 25th, at 10.15

Topic:                “Imaging agents with a theranostic potential”

Difence:                    Friday June 25th at 12.15

Title:      “Preclinical molecular imaging in oncology – From chemical synthesis to clinical translatable applications”

 1. opponent: Professor Frauke Alves, Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin, Tyskland
  2. opponent:                 Førsteamanuensis Jørn H. Hansen, UiT – Norges arktiske universitet   3. medlem av komiteen: Professor Frits A. Thorsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Open to all.

Link to digital defence

Press release

(Norsk) Disputas – Einar Marius Hjellestad Martinsen , 25.06.21

Einar Marius Hjellestad Martinsen

Trial lecture:          Friday June 25th, at  10.15

Topic:                           “Use of broad-spectrum antibiotics and the composition of the pulmonary microbiome”

Defences:                                  Friday June 25th, at 12.15

Avhandlingens tittel:          “The mycobiome in COPD: Descriptive and longitudinal analysis, and participation in research bronchoscopy studies”

 1. opponent: Professor Paul Bowyer, Universitetet i Manchester
 2. opponent: Førsteamanuensis Anne Hildur Henriksen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 3. medlem av komiteen: Professor Mai Tone Lønnebakken, Universitetet i Bergen

Custos:  professor Anette Susanne Bøe Wolff.

Open for all.

Lenke til digital disputas

Pressmelding

Dissertation: Stein-Erik Hafstad Solvang 16.06.21

Trial lecture June 16th at kl. 9.15

Subject: Oppgitt emne: “Inflammation in normal aging and frailty, what are the mechanisms and clinical implications”

 

 

 

Dissertation June 16th at 11.15

Avhandlingens tittel: “The kynurenine pathway in cognition, dementia, and aging”

 1. opponent:  Professor Sophie Erhardt, Karolinska Institutet, Sverige
 2. opponent: Dr.med. Hege Ihle-Hansen, Oslo Universitetssykehus
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Rune A. Kroken, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Tone Merete Norekvål.

Open for all

Lenke til digital disputas

Pressemelding

Hovedveileder: dr.med. Lasse Mælver Giil
Medveiledere: professor emeritus Jan-Erik Nordrehaug og professor emeritus Grethe Tell