Disputas – Mette Engan

Prøveforelesning: Torsdag 19. – mai 2022 kl. 9.15

Sted: Auditorium 4, BB Bygget, Jonas Liesvei 91

Oppgitt emne «Med søkelys på fysisk aktivitet og tilhørende helseutfall – hva vet vi om konsekvensene av høy fødselsvekt og senere sårbarhet for sykdom i barnealder, ungdom og voksenlivet?»

Disputas: Torsdag 19. – mai 2022 kl. 11.15
Sted: Auditorium 1, BB Bygget, Jonas Liesvei 91

Avhandlingens tittel: “Physical activity and exercise capacity in survivors of preterm birth. A population-based cohort study of long-term consequences of prematurity”

Hovedveileder: førsteamanuensis Hege Clemm
Medveiledere: professor Thomas Halvorsen, førsteamanuensis Maria Vollsæter, professor Ola Drange Røksund

  1. opponent: Ph.d. Håvard Skjerven, Oslo Universitetssykehus
  2. opponent: Ph.d. Lene Haakstad, Norges idrettshøyskole
  3. medlem av komiteen: Professor Nils-Halvdan Morken, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Harald Wiker

Åpent for alle interesserte

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *