Månedlige arkiver: februar 2023

Belmont Forum call for international cooperation on climate, environment and health

The Research Council of Norway contributes with NOK 15 million to Norwegian project participants and their partners in low and lower middle income countries (LLMICs).

The purpose of the call is to improve understanding among the climate, environment, and health pathways to protect and promote ecological, planetary, and human health in the face of climate challenges.

https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/International-joint-calls/klima-miljo-og-helse-2—belmont-forum-utlysning/

https://www.belmontforum.org/

Ukens leder

Helse Vest sin utdanningspris til geriatriundervisningen

Helse Vest sin utdanningspris for 2022 gikk denne gangen til undervisningsgruppen i geriatri ved instituttet. Tildelingen skjedde under Samarbeidsorganet i undervisning sitt møte på Clarion Hotell Bergen Airport i forgårs.

Geriatri er et lite men viktig fagområde og absolutt i tiden jfr. oppslagene i media siste uka!

Oppbyggingen av miljøet har en lang historie. Gudbrand Fossan og Olav Sletvold var pionerer i Bergen sent på 1980-tallet, etterfulgt av en periode med liten aktivitet. Et samarbeid mellom Kavlifondet, Helse Vest og UiB gjorde at Anette Hylen Ranhoff fra 2008 kunne ansettes i en delt stilling mellom Diakonhjemmet Sykehus i Oslo og K2, UiB. Hun har møysommelig og systematisk bygget opp en entusiastisk gruppe her i Bergen med fokus på klinikknær og tverrfaglig undervisning, og med bruk av innovative metoder og stort engasjement. Undervisningen har svært gode tilbakemeldinger fra studentene. I tillegg har Ranhoff bygget opp en forskningsgruppe med flere doktorgrader de siste årene.

K2 gratulerer så mye og er kjempestolt av gruppen!

Pål R. Njølstad

Fra venstre: Instituttleder Pål R. Njølstad, og prisvinnerne Katinka Nordheim Alme, Elisabeth Skaar, Marit Stordal Bakken, Susanne Hernes og Anette Hylen Ranhoff. Privat foto.

Annual Research Presentations 2023

The Research School in Clinical Medicine hosted the 17th Annual Research Presentations on January 25th-27th. PhD-students, medical research-track students, post docs and researchers at K1, K2 and Haukeland University Hospital displayed posters and gave oral presentations that had previously been presented at international conferences in 2022.

On the first day of the event, 34 posters were presented in the main lobby of Haukeland University Hospital.

On the second day, 12 oral presentations were given.

The presentations were evaluated by committees consisting of senior PIs and the winners of this year’s award were:

Prices for best poster
(Jury: Valeriya Lyssenko and Camilla Tøndel)
1st    Christina Engebrethsen – “Homologous recombination deficiency in breast cancer”
2nd   Kira Höffler – “Epigenome-wide association studies in Cases and Controls with high and low genetic risk for schizophrenia”
3rd    Annabel Ohldieck “High-normal blood pressure in midlife is a stronger risk factor for incident hypertension 26 years later in women than men: Hordaland Health Study”

Prices for best oral presnetation
(Jury Simon Dankel, Vibeke Andresen and Stian Knappskog)
1st     Andreas Mathisen – “Hnf1a is a key regulator of Beta-cell identity and function”
2nd    Christiane Gjerde – “Establishment of peritoneal dECM scaffolds for 3D culture of ovarian cancer organoids”
3rd     Christoffer Velde – “Congenital hyperinsulinism of infancy in Norway – A systematic evaluation of cases and identification of new causes»

Open class (post docs etc)
Marta Kaminska – “Bestatin as a promising periodontitis drug candidate”

People’s choice award
Marta Kaminska – “Bestatin as a promising periodontitis drug candidate”

We are looking forward to seeing all of you and your projects in the 18th Annual Research Presentations by the Research School in Clinical Medicine in January 2024

Foto; from left: Marta Kaminska, Kira Höffler, Christiane Gjerde, Andreas Mathisen, Christoffer Velde, Christina Engebrethsen og Annabel Ohldieck.

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ? Digitalt frokostseminar mandag 20.februar på Zoom kl. 0830-1000

Det gode arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ?
Digitalt frokostseminar mandag 20.februar på Zoom kl.0830-1000

Arbeidsmiljø – organisasjonskultur – medvirkning

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

20. februar arrangerer Vernetjenesten ved UiB semesterets første frokostseminar. Det foregår stadig viktige prosesser og endringer som påvirker UiB som organisasjon og arbeidsplass. Universitetsstyret skal i styremøte 2.februar i år vedta UiBs nye strategi. Strategien inneholder et eget kapitel om universitetssamfunnet og organisasjonen og herunder arbeidsmiljø. Denne våren arbeides det også med å lage ny handlingsplan for Helse Miljø og Sikkerhet for UiB, og det er også en prosess i gang der vi etter hvert vil få nye systemer for saksbehandling og arkiv.

Vi ønsker i dette seminaret å belyse:
– betydningen av en god organisasjonskultur og medvirkning fra ansatte
– betydningen av innflytelse på egen arbeidshverdag for å bygge gode arbeidsmiljø

Som bidragsytere til webinaret har vi invitert:
– Førsteamanuensis
Marit Christensen ved Institutt for psykologi ved NTNU.
– Assisterende universitetsdirektør, UiB
Tore Tungodden
– Seksjonssjef, seksjon for arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling , HR-avdelingen UiB
Ingve Bergheim.  

Seminaret arrangeres digitalt mandag 20.februar kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her

Påmelding innen arbeidsdagens slutt fredag den 17.februar.  

 Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og
Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.