Utlysning av nasjonale ressurser til forskere med behov for mye regnekapasitet og stordatatjenester, frist 3. februar

Sigma2 har et samarbeid med de fire BOTT-universitetene UiB, UiO, UiT og NTNU om å drifte de nasjonale tjenestene innen høykapasitetsberegninger (HPC) og lagring av vitenskapelig data (også sensitive data).

To ganger i året lyser vi ut ressurser til forskere som trenger svært mye regnekapasitet og / eller datalagringstjenester for stordata (også sensitive data). Neste frist er fredag 3. februar, og i den forbindelse håper jeg dere kan hjelpe meg å dele informasjon om utlysningen i relevante kanaler hos dere. Hos UiB er det fra før særlig forskere fra Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som bruker tjenester fra oss.

Alle detaljer om utlysningen finnes her

Eventuelle spørsmål om utlysningen kan rettes til contact@sigma2.no.

Med vennlig hilsen

Kjersti Strømme
Kommunikasjonsleder / Head of Communications
Sigma2 AS
Tel: (+47) 952 88 257
www.sigma2.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *