Call for abstracts – Its21.konferansen – frist 15. januar.

Senter for tverrprofesjonell samarbeidsbeidslæring (TVEPS) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin arrangerer den nordiske Its21-konferansen 27-28. april 2023

Tema for konferansen er: “In pursuit of a sustainable future: creating and anchoring interprofessional- and sustainability mindsets in educations and in the work field.”

Tveps etterspør abstracs (frist 15. januar) innenfor temaene «forskningsresultater; innovative eksempler på tverrprofesjonell samarbeidslæring; samfunnsnytte av studenters læring; hvordan kan man redusere ulikhet og øke bærekraft i utdanningene og i samfunnet; hvordan kan man utdanne veiledere som endringsagenter?

Temaene må falle inn under «interprofessional teamwork skills» og «pursuit of a sustainable future».

Les mer på nettsiden for konferansen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *