Daglige arkiver: 5. desember 2022

Disputas – Emma Satrell

Prøveforelesning:      Fredag 16. – desember 2022 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Olavsalen, Haukeland universitetssykehus, Gamle hovedbygg, Jonas Liesvei 71

Oppgitt emne:                «Risiko for sykdom hos barn med medfødte misdannelser i lunger og luftveier – behandling og oppfølging fra barneår og inn i voksenlivet.»

Foto/ill.: Vestre Viken HF

 

Disputas:                     Fredag 16. – desember 2022 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Olavsalen, Haukeland universitetssykehus, Gamle hovedbygg, Jonas Liesvei 71

Avhandlingens tittel:      «Alveolar function following extremely preterm birth»

  1. opponent: Professor Kim Nielsen, Rigshospitalet, Danmark
  2. opponent: Ph.d. Petra Um-Bergstrøm, Karolinska Institutet
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Marianne Aanerud, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko

Åpent for alle interesserte

Pressemelding