Daglige arkiver: 2. desember 2022

Ukens leder

Kjære alle sammen,

2022 har vært et spesielt travelt år for vår PhD koordinator Irene Hjelmaas og Christina Flornes med hele 41 doktorgrader som utgår fra K2, noe som må være muligens rekordbrytende. For å klare å gjennomføre så mange disputaser er vi avhengig av at alle førsteamanuensis og professorer påtar seg oppgaven som custos av og til, og så er det veldig kjekt å få hjelp av våre professorer emeritus/emerita til det – det går nesten ikke an å slå antall disputaser Birgitta Åsjö har vært custos for i år, tusen takk!

Men tilbake til oppgaven som custos: Custos betyr vokter eller ordensman på latinsk, og som custos er du stedfortreder for dekan Per Bakke og opptrer på vegne av fakultetet. Du går foran når komiteen og kandidaten marsjerer inn og ut av auditoriet i fastsatt rekkefølge for prøveforelesning og disputas, det vil si det er noe veldig høytidelig med denne oppgaven, spesielt når du har på deg kåpen til disputasen. Men det er altså en veldig kjekk oppgave å lede neste generasjon av forskere gjennom prøveforelesning og disputas og lære om hva slags forskning som foregår på K2.

Det er selvsagt også spennende å bare høre på, og her er alle velkomne å være med. Vi prøver å annonsere alle prøveforelesninger og disputaser fra K2 i K2nytt, og en full oversikt fra UiB finnes på websiden (https://www.uib.no/nye-doktorgrader).

Ha en riktig god helg!

Mohn Research Center for Regenerative Medicine (MRCRM) minisymposium

Mohn Research Center for Regenerative Medicine (MRCRM) welcomes all students, faculty and staff to the Mini symposium on Wednesday 7th of December.

The afternoon starts at 11 am with a lunch, and then there are talks from 11.30 am to 2 pm. Both PIs and junior scientists present very interesting work, within the wide range of regenerative medicine.

At 2 pm there will also be an official opening ceremony of the Ex-vivo Facility, the clean room facility where stem cell and advanced cell therapy products for Helse Vest will be produced.

The full program, time, place and abstracts can be found here: MRCRM Mini Symposium – Helse Bergen (helse-bergen.no)

Welcome!

(attachment: flyer)

European Innovation Council online Info Day – Work Programme 2023 – 13 December 2022

The European Innovation Council Work Programme 2023 will be presented in this full-day online event on 13 December 2022 dedicated to potential applicants, together with an overview of what has already been achieved under the previous work programmes.

https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-council-online-info-day-work-programme-2023-13-december-2022-2022-12-13_en

Emeriti-lunsj 2022

Endelig ble det tid for julelunsj med K2 sine emeriti for første gang på tre år.  Pandemien har gjort at det dessverre ikke har vært mulig å avvikle de siste årene.

Det ble en veldig fin og hyggelig lunsj for alle.  Eystein Husebye ønsket velkommen og Nina Langeland holdt foredrag om nettopp pandemi, noe som ble etterfulgt av spørsmål og diskusjoner. Arne Skarstein holdt en flott tale, og at man kan samles slik en gang i året er noe alle ønsker og setter stor pris på.

Tusen takk for hyggelig lunsj til en engasjert og aktiv emeriti-gruppe!