Daglige arkiver: 15. desember 2022

Forskerlinjen ved det medisiske fakultet søker forskningsprosjekter og veiledere til studenter på kull 21 og 22

Kjære kollega,

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2023. Det er en absolutt fordel at aktive interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2023.  Til enhver tid er det ca. 80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Om du har et prosjekt du ønsker å knytte en forskerlinjestudent til, kan det meldes inn her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7920722. Vi ber om at alle punkter fylles ut. Du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget.

Frist for innlevering: 31. januar 2023.

«Mingledag» TORSDAG 9. FEBRUAR 2023 kl. 10.30-13.00
Som tidligere ønsker vi å initiere kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands. 

Dette arrangementet er populært både blant forskere og studenter. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB for de som ønsker å ha med seg en poster, men det går helt fint å bare stille med seg selv også.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet | Det medisinske fakultet | UiB.

Vennlig hilsen
Anne Berit Guttormsen
Professor
Leder av Forskerlinjen.

The Letten Prize

Call for applications for the Letten Prize 2023
The call for applications for the Letten Prize 2023 is now open. The application deadline is February 6th, 2023.

The Letten Prize
The purpose of the prize ‘is to recognize younger researchers’ contributions in the fields of health, development, environment and equality in all aspects of human life’. Furthermore, ‘the prize aims to raise public awareness of how research can be used to solve global human development challenges’. The Letten Seminar, hosted in connection with the prize ceremony, is particularly dedicated to the latter. Read more about the initiators’ vision for the prize here.

Bibliotekets kurs- og veiledningstilbud for Det medisinske fakultet

Bibliotek for medisin tilbyr kurs til studenter som del av studieplanen.

Vi tilbyr også kurs med påmelding for ansatte ved Det medisinske fakultetet og ansatte ved Helse Bergen. Dersom en gruppe ansatte har behov for kurs utover vårt kurstilbud, er det mulig å avtale et tilpasset kurs eller avdelingsbesøk.

Ved behov for individuell veiledning i litteratursøk til et prosjekt kan ansatte og stipendiater bestille tid hos en av våre bibliotekarer. Bibliotek for medisin tilbyr veiledning via Teams, Zoom, telefon eller epost.

https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Bibliotekkurs for ansatte våren 2023

Bibliotek for medisin tilbyr kurs til ansatte ved Det medisinske fakultetet, og ansatte ved Helse Bergen, våren 2023 – meld deg på!

  • Introduksjon til Endnote
  • Søkekurs i PubMed og Embase
  • Introduksjon til systematiske oversikter
  • Litteraturstudier for studenter

Kursene skal holdes som hybridløsning, hvor det er mulighet for å delta både fysisk og digitalt via Zoom. Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene. Det siste kurset er spesielt for studenter som vil vite mer om litteraturoppgaver, og som ikke har hatt eget kurs om det.

Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding

Innhold i kursene:

Les videre