Daglige arkiver: 22. desember 2022

Ukens leder

God Jul!
Enda et år er snart omme. Det har for de fleste vårt en trave høst med søknadsfrister, kongresser, møter og nye studentkull. Så nå er det godt å kunne se frem til en høytid med mulighet for ro og ettertanke.

Covid-19-pandemien er i skrivende stund en økende utfordring, spesielt for helsevesenet, selv om de nye variantene synes mildere. Heldigvis er strengde hygieniske tiltak som sosial distansering, munnbind og hyppig spritvask, samt kommunikasjon og undervisning gjennom digitale medier, ikke nødvendig slik situasjonen er nå. Men FHI spår en julehøytid med stor grad av interkurrente sykdommer i befolkningen på grunn av sammenfall av flere epidemier med gastroenteritter, influensa og RS-virus i tillegg til covid-19.

2022 har for K2s del vært preget av nye utfordringer knyttet til økonomien. En rekke kutt i bevilgningene fra KD, UiB og fakultet har snudd opp-ned på den økonomiske situasjonen ved instituttet. Siden over 90% av vår økonomi er knyttet til stillinger, er frysing av ledige stillinger dessverre det som må til for å komme over en kneik. I tillegg arbeider vi med hvordan vi bedre kan utnytte areal og undervisning; arealeffektivisering og hvordan frigjøre tid til forskning gjennom mer effektiv undervisning, slik at vår vitenskapelige aktivitet ikke rammes.

I denne nye situasjonen er det viktig at vi har en felles forståelse for utfordringen og at vi må stå sammen om den. Så er det også som nevnt også en mulighet til å tenke nytt og finne nye løsninger som likevel kan bedre våre primæroppgaver: forskning, undervisning, innovasjon og kommunikasjon. K2 Retreat 2 på Solstrand gikk som planlagt til tross for den stramme økonomien. Dette møtet er svært viktig for strategidiskusjoner og utvikling av nye ideer. Vi har derfor som mål å gjennomføre K2 Retreat 3 i 2024. Vi skal ikke la oss knekke, vi skal klare å komme styrket ut av situasjonen!

For mange er jula årets høydepunkt der familie og venner samles til en høytid fylt av tradisjoner og følelsen av tilhørighet, etterfulgt av romjula som kan gi mulighet for annen aktivitet hjemme i Bergen, turer til fjells eller andre steder.

Det som de fleste av oss tar for gitt, er ikke nødvendigvis slik for alle. Noen har mistet en de var glad i, eller har ingen nære venner eller familie som samles i år. Og vi har siste året tatt imot mange flykninger fra krigens meningsløse hendelser i Ukraina. Klarer vi å tenke ekstra mye på disse og kanskje inkludere dem i vår egen julefeiring?

Jeg vil avslutningsvis takke hver og en av dere for små og store bidrag til våre primæroppgaver og for at dere skaper et godt sted å være.

Med ønsker om en fredelig jul og alt godt for 2022.

Skeivt kulturår 2022

Universitetet i Bergen har nettopp gjennomført Skeivt kulturår 2022. Gjennom Skeivt arkiv og flere sterke fagmiljøer, har UiB en viktig rolle i forvaltningen av landets skeive historie og stor relevans for vår egen samtid.

Kulturåret ved UiB har vært organisert ved en styringsgruppe ledet av Benedicte Carlsen, Professor, viserektor for forskning og internasjonale relasjoner. Prosjektgruppen har vært ledet av Bjørn André Widvey, Skeivt arkiv.

Det jobbes nå med å utarbeide en rapport om kulturåret. Rapporten vil bli publisert digitalt i både norsk og engelsk utgave, med et rikt billedmateriale. Den vil også komme i en trykket utgave.

Har din enhet bidratt med noe i forbindelse med Skeivt kulturår?  Vi vil gjerne få innspill fra alle institutt- og senterledere på hvilken måte dere eventuelt har bidratt.

Vedlagt er påbegynt rapport, som viser hvilken form den vil ha.

Send deres innspill i kronologisk rekkefølge, med leveringsfrist fredag 13. januar 2023.

Selve rapporten vil bli ferdigstilt til tirsdag 31. januar 2023.

Innspillene sendes til Bjørn André Widvey, rådgiver Skeivt arkiv, bjorn.widvey@uib.no, som forfatter rapporten.

Use infrastructure to boost your research

Helse Bergen and the Faculty of Medicine invite to an information event about how our four European Research Infrastructures can help you and your research.

Through local, national and international collaboration, you can increase the quality of your research and improve your chances with funding opportunities.

Helse Bergen and the University of Bergen are members of the four European Research Infrastructures:

  • ECRIN – European network for clinical trials, Norwegian partner is NorCRIN
  • EATRIS –  European network for Translational Medicine
  • BBMRI – European infrastructure for Biobanking, Norwegian partner is Biobank Norway
  • ELIXIR – the European Research Infrastructure for Life Science Data, with its Norwegian Node ELIXIR Norway

We want to tell you how these infrastructures can help you and your research.

We invite you to an information event on the 5th of January at 13:00 at the EITRI Medical Incubator.

NorCRIN, EATRIS, BBMRI and ELIXIR will be presented and we will talk about specific calls for funding and how scientific collaboration can help you make progress with your research.

We will be available for 1-to-1 conversation before and after the info meeting.

More information here

Call for abstracts – Its21.konferansen – frist 15. januar.

Senter for tverrprofesjonell samarbeidsbeidslæring (TVEPS) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin arrangerer den nordiske Its21-konferansen 27-28. april 2023

Tema for konferansen er: “In pursuit of a sustainable future: creating and anchoring interprofessional- and sustainability mindsets in educations and in the work field.”

Tveps etterspør abstracs (frist 15. januar) innenfor temaene «forskningsresultater; innovative eksempler på tverrprofesjonell samarbeidslæring; samfunnsnytte av studenters læring; hvordan kan man redusere ulikhet og øke bærekraft i utdanningene og i samfunnet; hvordan kan man utdanne veiledere som endringsagenter?

Temaene må falle inn under «interprofessional teamwork skills» og «pursuit of a sustainable future».

Les mer på nettsiden for konferansen