Skeivt kulturår 2022

Universitetet i Bergen har nettopp gjennomført Skeivt kulturår 2022. Gjennom Skeivt arkiv og flere sterke fagmiljøer, har UiB en viktig rolle i forvaltningen av landets skeive historie og stor relevans for vår egen samtid.

Kulturåret ved UiB har vært organisert ved en styringsgruppe ledet av Benedicte Carlsen, Professor, viserektor for forskning og internasjonale relasjoner. Prosjektgruppen har vært ledet av Bjørn André Widvey, Skeivt arkiv.

Det jobbes nå med å utarbeide en rapport om kulturåret. Rapporten vil bli publisert digitalt i både norsk og engelsk utgave, med et rikt billedmateriale. Den vil også komme i en trykket utgave.

Har din enhet bidratt med noe i forbindelse med Skeivt kulturår?  Vi vil gjerne få innspill fra alle institutt- og senterledere på hvilken måte dere eventuelt har bidratt.

Vedlagt er påbegynt rapport, som viser hvilken form den vil ha.

Send deres innspill i kronologisk rekkefølge, med leveringsfrist fredag 13. januar 2023.

Selve rapporten vil bli ferdigstilt til tirsdag 31. januar 2023.

Innspillene sendes til Bjørn André Widvey, rådgiver Skeivt arkiv, bjorn.widvey@uib.no, som forfatter rapporten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *