Daglige arkiver: 15. september 2022

Siste frist for registrering av RESTFERIE 2022 er 1. oktober.

Alle ansatte skal registrere sin ferie i selvbetjeningsportalen. Dette gjelder uavhengig av tittel eller stillingsandel.

Ferien skal registreres i portalen for godkjenning, påført i merknadsfeltet at den er avtalt med nærmeste leder.

Dersom man er usikker på hvilke dato man skal avvikle ferie, legg inn ferien uansett og endre i etterkant.

Det er svært viktig at alle legger inn sin ferie for hele året. Dette fordi alle skal planlegge og avvikle ferien man har opparbeidet seg til ferieåret, samt at lønns- og ferieregnskapet skal vise korrekte tall.

Det siste blir fulgt opp av HR- og Økonomiavdeling og instituttet må månedlig rapportere tallene.

Lenken og veiledning til portalen finnes her: Selvbetjeningsportalen | Ansattsider | UiB

Merk at du må velge knappen ‘Fraværssøknader’ og ‘Opprett søknad’.

Dersom noen trenger ytterligere veiledning, ta kontakt med meg.

Mia Holmaas
Adm.sjef K2

SEMINAR: Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner:

Bruk av kunstig intelligens i tolkning av hjerteultralydbilder og -data

Mandag 19.09.22 kl. 12-13 rom 8.1-8.2. Laboratoriebygget. Professor Lasse Løvstakken og forsker Bjørnar Grenne fra NTNU foreleser. Seminaret er åpent for alle interesserte.

Kunstig intelligens er metoder som kan bedre diagnostikk og databehandling fra ultralydbilder. Vi får besøk av forskerne Bjørnar Grenne og Lasse Løvstakken fra senter for innovative ultralydløsninger (CIUS) ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk på NTNU som vi fortelle om sin forskning på feltet.

Scientific Computing Training events in autumn 2022

Hi,

The scientific computing group at UiB IT department is collaborating nationally and internationally to provide training on practical scientific computing related topics.

These are free online courses and target students, researchers, and employees of any background who are eager to learn basic scientific computing skills or improve their existing knowledge on the topic.

This autumn we are collaborating three courses:

  1. CodeRefinerey Online Workshop: September 20-22 and 27-29. Please see the course page for more details https://coderefinery.github.io/2022-09-20-workshop/
  2. NRIS HPC On-boarding: October 18-20. Please see the course page for more details https://documentation.sigma2.no/training/events/2022-10-hpc-on-boarding.html
  3. NRIS Best Practices on HPC : November 1-2. Please see the course page for more details  https://documentation.sigma2.no/training/events/2022-11-best-practices-on-NRIS-clusters.html

Please advertise these courses at your department to people who are interested in attending these courses. If you have any question kindly reply to this email.

Thank you!

Best Regards,
Dhanya Pushpadas 

Valg av hovedverneombud (HVO) ved Det medisinske fakultet – hovedverneområde 3.0

Innenfor hvert hovedverneområde skal det velges ett hovedverneombud og varahovedverneombud (stedfortreder).

Til hovedverneombud kan velges verneombud innenfor området eller annen arbeidstaker i området som har eller har hatt tillitsverv ved virksomheten.

Alle ansatte innenfor et hovedverneområde og lokale fagforeninger som organiserer ansatte i det aktuelle området, har rett til å foreslå kandidater.

Kandidatforslag til hovedverneombud og vara kan sendes inn ved å fylle ut dette skjemaet https://forms.office.com/r/dvLTpCiPJV  innen mandag 17. oktober.

Kandidatene som foreslås må være spurt på forhånd.

Se ellers nyhetssak her:

UiB velger nye verneombud | HMS-portalen | UiB

 

Course: Improve Your Academic Writing and Presentation Skills in English

Mastering academic English can be as important as mastering your discipline itself. This is a course for PhD candidates and Postdoctoral fellows at the Faculty of Medicine and the Faculty of Psychology who wants to improve their academic writing and presentation skills in English. There will be courses targeting other Faculties later this autumn.

Target group

PhD candidates and Postdoctoral fellows who want to improve their academic writing and presentation skills in English.
This course is especially targeting the Faculty of Medicine and Faculty of Psychology.

Application deadline

Application deadline is at 3 pm the 3rd of October 2022.

More information and Registration Improve Your Academic Writing and Presentation Skills in English | UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere | UiB

Nordic AI Meet and Research School Annual Conference

For PhD candidates across Norway working on AI linked topics, Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA) is planning two important activities in November.

  1. Nordic AI Meet, 14-15 November :https://nordicaimeet.com/ to bring a wide range of expertise in form of keynotes, select presentations & posters from PhD students across Nordics apart from Industry engagement and other fun activities.
  2. Research School Annual Conference, 16 November :https://www.nora.ai/research-school/symposium.html. The research school conference is more like an unconference as it will have components that foster tighter collaboration among PhD students and also enable them to meet each other face to face. There will be a mingling welcome dinner for the conference on 15thNovember in Kristiania University College Campus in Oslo Center. Seats are limited for the 16 November event. Registration is free but it will be on first come first serve basis.

Kurs i personvern og informasjonssikkerhet

UiB behandler store mengder personopplysninger og informasjon, både innen forskning og administrasjon. Du som ansatt må kjenne til hvordan personopplysninger behandles og hvordan du kan ivareta informasjonssikkerhet, både for deg som person og for UiB.

Alle våre ansatte gjennomfører et grunnleggende kurs innen personvern og informasjonssikkerhet. Kurset består av korte moduler, som hver tar noen minutter å gjennomføre.

Denne e-posten sendes til deg fordi du ennå ikke har gjennomført kurset. Vi håper du kan ta deg tid dette!

Lenken under går til kurset på Mitt UiB:
Klikk her for å starte kurset