Daglige arkiver: 8. september 2022

Horizon Europe courses

In cooperation with the Research Council of Norway, Europa Media is organising practical training courses on the development and management of the Horizon Europe programme. All courses are only open for Norwegian organisations, and completely free to attend. See all courses at Forskningsrådets arrangementer (forskningsradet.no)

Momentum – karriereutviklingsprogram for yngre forskere

Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre forskere – postdoktorer, forskere eller førsteamanuensis som ønsker å satse på en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet

Momentumprogrammet er planlagt å starte opp igjen for femte gang februar 2023. Det åpnes nå for søknader.

Søknadsfrist er 23. september 2022, kl. 17.00.

https://www.uib.no/forskning/110617/momentum-%E2%80%93-karriereutviklingsprogram-yngre-forskere

Disputas Nils Oskar Jögi

 

Nils Oskar Jögi – Foto: Johan Huimerind

 

Prøveforelesning:      Mandag 19. september 2022 kl. 10.15

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne:
«The human IgE system – friend or foe – evolutionary role in protection against parasites versus allergy development»

 

 

 

 

Disputas:                    Mandag 19. september 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Avhandlingens tittel:      “Helminth exposure and its association with allergies and lung function in Northern European cohorts”

  1. opponent: Dr.med. Charlotte Suppli Ulrik, Universitetet i København, Danmark
  2. opponent: Professor Lars K. Poulsen, Københavns Universitetssykehus, Danmark
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kurt Hanevik, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Hege Synnøve Havstad Clemm.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Helene Hersvik Aarstad

Prøveforelesning:      Fredag 16. september 2022 kl. 10.15
Sted:                             Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Oppgitt emne:
«Inflammatory networks in cancer development and treatment response»

Disputas:                    Fredag 16. september 2022 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72
Avhandlingens tittel:
“The cytokine network in cancer patients studies of head and neck squamous cell and renal cell carcinoma”

  1. opponent: Professor Antti Makitie Universitetet i Helsinki, Finland
  2. opponent: Professor Åslaug Helland Universitetet i Oslo
  3. medlem av komiteen: Professor Einar Klæboe Kristoffersen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jone Trovik.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding