Daglige arkiver: 1. september 2022

NFR Webinar: A.3 – Looking for partners and joining consortia (short webinar)

Dette kurset vil hjelpe deg å forstå hvilken type partnere du skal se etter i Horizon Europe, hvis du foreslår et samarbeidsprosjekt i Horizon Europe eller bare leter etter et konsortium å bli med i.

Du vil lære hva som kjennetegner et vinnerkonsortium i Horizon Europe, og du vil få praktiske råd og verktøy som du kan bruke når du søker etter prosjektpartnere.

Når: 19. september 2022 08.45 – 11.00

Påmeldingsfrist: 12. september kl.15.00

Les mer A.3 – Looking for partners and joining consortia (short webinar) (forskningsradet.no)

Workshop on “Strengthening research careers”

The European Commission has the pleasure to invite you to the online workshop on “Strengthening research careers: a focus on competences, balanced talent circulation and intersectoral mobility” that will take place on the 12th of September from 09:30 to 12:30 and from 13:30 to 16:00.

This workshop will present the main findings and outcomes from the study ‘Knowledge Ecosystem in the new ERA’ on the competence framework for researchers (morning session, including the potential uses and applications of the framework) and on balanced talent circulation (afternoon session, including issues of geographical brain drain and intersectoral mobility). Illustrations of cases will be presented for each of the topics, and pathways for further action will be discussed.

The detailed programme is attached. The workshop is organised in two sessions: morning and afternoon. Participants can attend either one of the sessions, or both, by registering via the link below.

Register her

More information here

Påmeldingsfrist for kandidater, i morgen. FW: Kurs i brukermedvirkning 30. nov – 2. des

Nedenfor er det informasjon fra VIS Innovasjon om et kurs i brukermedvirkning i medisinsk og helsefaglig forskning som holdes på Eitri 30/11-2/12. Det er to ulike påmeldingskanaler for dette kurset.

  1. Ph.d.-kurs på 2 stp med emnekode CCBIONEUR910 som har påmeldingsfrist via studentweb i morgen, 1. september. Dette er veldig kort frist, men kan dere kikke på det og se om dere vil tipse noen av kandidatene deres om dette kurset?
  2. Andre uten studiepoeng, for eksempel brukermedvirkere og medlemmer i pasientorganisasjoner eller andre som jobber med tilrettelegging for brukermedvirkning, kan også søke om å være med.

Da bruker man skjemakerskjemaet: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13146183

Her er påmeldingsfristen utvidet til 15. september. Er det andre hos dere som kan tenkes å være interessert?

Et tilsvarende kurs ble holdt i 2021 og her en nyhetssak om det: https://www.uib.no/k1/149886/viktige-bidrag-fr%C3%A5-pasientens-synsvinkel-i-forskinga

Takk for hjelpen.

Vennlig hilsen
Hege Ommedal

WUN Research Development Fund 2022

Hei alle

UiB er medlem i et internasjonalt nettverk med andre universitet der formålet er samarbeid om forskning på globale samfunnsutfordringer relatert til FNs bærekraftsmål. Det lyses nå ut såkornmidler på inntil £ 10 000 for å etablere forskningssamarbeid. Alle forskere ved UiB er invitert til å søke. Ikke minst oppfordres de yngre til å søke og dette kan være en fin anledning for yngre forskere hos oss å hente inn midler. Intern frist for å søke er 2. oktober og søknad sendes til rosa.nogueira@uib.noosa.nogueira. Vedlagt er info om utlysningen.

Hilsen Amra

Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2023-24

Minner om søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for det akademiske året 2023-24: 1. oktober 2022

Ca. 30-35 stipender tilbys, i alle fagfelt på Master, PhD, post-doc og seniorforsker nivå. Stipendbeløp: opp til NOK 200,000.-

Informasjon om Fulbrightstipender for norske studenter:

https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/studentstipend/

For studenter er minimum oppholdstid i USA ett akademisk år, med følgende unntak:

  • PhD-studenter (stipendiater) kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder.
  • studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder i USA. Dette forutsetter at de har en grad tilsvarende en bachelor innen sommeren før utreise, og at fagene som tas i USA er på graduate-nivå.

Informasjon om Fulbrightstipend for norske forskere:

https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/forskere/

  1. oktober er også søknadsfrist for Fulbright Norway Distinguished Arctic Chair Award for 2023-24:
    https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/forskere/arktis-stipend/

Studentstipend (fulbright.no)