Ukens leder

Nye muligheter i Horizon Europe

Mens vi venter på tilbakemelding fra Forskningsrådet på søknadene sendt i vår kan det være en ide å studere utkastet til utlysningene under området Helse i Horizon Europe. Det er mange utlysninger som er relevante for K2 sine forskere. De ulike såkalte destinasjonene i programmet er

Destination 1 – Staying healthy in a rapidly changing society

Destination 2. Living and working in a health-promoting environment

Destination 3. Tackling diseases and reducing disease burden

Destination 4. Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care

Destination 5. Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society and reducing disease burden

Dere vil finne utlysninger som passer ditt fagområde. Flere utlysninger under Destinasjon 1 er innrettet mot persontilpasset medisin. Under destinasjon 5 er det mulig å søke om prosjekter som integrerer artifisiell intelligens og helse, blant annet utvikling av nye verktøy bade for helsepersonell og pasienter for forebygging og behandling av sykdom. Utlysningen er ennå ikke publisert, men dere kan få tilgang til utkastet ved å kontakte vår forskningsrådgiver Susanna Pakkasmaa. Hun og Forskningsavdelingen kan være behjelpelig med råd og veiledning for dem som er interessert. Susanne er ellers interessert i å møte instituttets forskningsgruppeledere for å bli mer kjent i miljøet.

Vurder å søke om EU-midler både som partner og koordinator

Lykke til med fremtidige søknader

Med vennlig hilsen
Eystein Husebye
Nestleder K2

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *