Daily Archives: Friday March 18th, 2022

Dear all of you!

Now it has already been more than 3 weeks since we finally got to meet at Solstrand again for our strategy seminar. It was incredibly nice to meet so many of you! I hope that there are more people who thought that it was nice and useful to have the seminar, but feel free to give feedback here (link).

Speaking of meeting people: 17-18 June 2022 it is UiB’s turn to organize the NorDoc conference for PhD candidates from Nordic countries with scientific presentations and debates from leading researchers. The goal is to raise awareness of responsible research and innovation as a strategy for achieving sustainability in health and medical science.

The program is available here: https://www.uib.no/en/med/149977/programme-nordoc-2022 The conference offers PhD candidates not only network opportunities, but also workshops on career development and transferable skills. So, this can be very useful to you!
The registration deadline is 16 April.

 

Center seminar on hypertension in women

Center for research on heart disease in women:

Center seminar on hypertension in women

Program: Monday 28.03.22 @ 12-13 Professor Eva Gerdts: Hypertension in women. Consultant PhD Grethe Åstrøm Ueland: Autonomous cortisol secretion – a new cause of treatment resistant hypertension in women? Plenary discussion. The seminar will be held in Norwegian

https://www.uib.no/en/femaleheart/152215/center-seminar-hypertension-women

 

Disputas – Erik Jerome Stene Packer

Erik Packer

Disputas: Onsdag 30. mars 2022 kl. 12.15

 

Sted: Birkhaugsalen, HUS, Jonas Lies vei 65

Avhandlingens tittel: “Mechanical assist in cardiac arrest: Optimising circulatory support. Experimental Studies”

 

 

 

  1. opponent: Professor Truls Myrmel, UiT Norges arktiske universitet
  2. opponent: Førsteamanuensis, Margaret McEntegart, Universitetet i Glasgow, U.K.
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kristin Greve-Isdahl Mohn, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Svein Færestrand.

Zoom: Disputasen stømmes digitalt 

Åpent for alle interesserte

Til enheter med reserverte plasser

Vi viser til informasjon på Ansattsider, UiBhjelp og PåHøyden vedr. iverksetting av styrevedtaket fra høsten 2019 om ny parkeringsordning på UiB.

Dette medfører at alle reserverte plasser for enheter på UiB fjernes fra 01.04.2022(omgjøres til frie plasser for ansatte/studenter) og det innføres betalingsparkering fra 01.06.2022.

Dette gjelder også for de enhetene som har sine reserverte plasser i garasjen i Dokkeveien. Skiltene for reserverte plasser vil bli fjernet suksessivt fom. 01.04.2022 og plassene går automatisk over til å være frie plasser for ansatte/studenter som kan benyttes med parkeringstillatelse i appen AimoPark Norway (krever registrering i UiBs parkeringssystem først).

Reserverte plasser som fortsatt vil finnes på UiBs parkeringsområder er plasser reservert for:

HC (krever HC-tillatelse fra kommunen i tillegg til parkeringstillatelse fra UiB
EL-biler (frie plasser, men avsatt til EL-biler)
MC (områder for motorsykler ol)
Tjenestebiler (med UiBlogo eller riksvåpenet, private biler kan ikke defineres som tjenestebiler)
Servicebiler (håndverkere/leverandører)

Informasjonen vil også bli sendt i ephorte, men vi ber om at berørte ansatte informeres.

Generell info om parkering på UiB https://www.uib.no/foransatte/124117/parkering-p%C3%A5-universitetet

More research for the students!

Foto av Ingvild Festervoll Melien

Many of our students want to learn more about research and an academic career path but find it difficult to get in touch with the faculty’s researchers. These are not necessarily students who are looking for, for example, a summer job/scholarship or PhD scholarship, but simply students who would like to learn more about research and academia.

It is a long-term goal for the faculty to recruit more people with education in medicine, odontology, nutrition, or pharmacy into permanent university positions. We believe this will strengthen both teaching and research in the long term, and that making the faculty’s research activities more accessible to students will contribute to this goal.

We are now looking for researchers at all levels who want to sign up as contact persons for students who want to learn more about research.

Note that there are no promises of further work into the research group, neither from the student’s nor the researcher’s side in this, even if meetings occur.

However, if you choose to participate in this, you must respond to inquiries you may receive from students, and you must be available for meetings with students (for example in the form of conversations, guided tours in the lab, invitation to group seminars).

Your name with contact information (e-mail) and a short description of your research field will be posted in the channels where we usually have contact with the students.

We hope many will contribute to this “student portal for research”.

If you are interested, please send your name, department affiliation and 4-5 easy-to-understand sentences about your field of research to Amra Grudic-Feta (Amra.Grudic@uib.no)

 

Bli med på Vestlandets største kunnskapsarena for digital helse

Digital helse-dager er en helt fersk konferanse om helsenæring, digitalisering og innovasjon i helse- og omsorgstjenesten.

Konferansen er 1. og 2. juni i Bergen – og her er tre gode grunner til å delta:

 

1. Vi bryter siloer og skaper helhetlige digitale løsninger sammen

2. Vi lar pasienter og brukere utfordre oss

3. Vi gir ordet til kommune, sjukehus, akademia og næringsliv, for å se muligheter på tvers

Konferansen arrangeres av HVL, Helse Bergen og Alrek helseklynge. De to konferansene THOM (HVL) og KlinIKT (Helse Bergen), som har blitt arrangert i en årrekke, er slått sammen for å skape en felles arena for samhandling og digital helse.

Les mer om konferansen og meld deg på her

Klikk her for å komme til hjemmesiden

Disputas-Cathrine Horn

Cathrine Horn

Fredag 25. mars 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

 

Avhandlingens tittel:  “Role of dietary carbohydrate quality and quantity in visceral obesity reduction. Results from a randomized controlled trial (CARBFUNC)”

 

 

 

  1. opponent: Førsteamanuensis Anne-Marie Aas, Universitetet i Oslo
  2. opponent: Førsteamanuensis Faidon Magkos, Universitetet i København
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Eirik Søfteland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Francisco Gomez Real.

Åpent for alle interesserte