Velkommen til K2-konferansen på Solstrand!

Neste uke går K2s konferanse på Solstrand av stabelen. Dette er andre gang vi arrangerer kombinert HMS-dag og strategiseminar for alle, noe som før var organisert som separate dager og der kun forskningsgruppelederne var invitert til strategiseminaret.

Vi har satt sammen et program som vi håper er av interesse og skaper nysgjerrighet og debatt. De fire kjerneoppavene for vårt samfunnsoppdrag er representert.

Innen forskning skal vi lære mer om hvordan søke EU-midler og diskutere hvordan bedre utnytte vår store forskningsfordel – å være nært knyttet til Haukeland universitetssjukehus. Dekan Per Bakke og administrerende direktør Eivind Hansen vil innlede til en debatt. Denne vil også inkludere hvordan bedre utnytte våre felles ressursen innen undervisning. Enhet for læring vil presentere nye tanker om eksamen som læringsform. Dette vil bli satt ut i praksis ved at alle skal gjennomføre en OSKE-eksamen – det blir nok konferansens høydepunkt!

Kampen om oppmerksomhet i det offentlige rom blir større og større og viktigere og viktigere. En egen sesjon er derfor viet forskningsformidling.

Innovasjon inkluderes nå i mange utlysninger om midler til forskning, og vi skal derfor lære mer om hvilke muligheter Eitri har for å styrke innovasjon innen vårt arbeide. Og jeg vil informere om det som er blitt en ny økonomisk virkelighet ved K2 og hele fakultetet for øvrig og be om innspill til hvordan dere synes vi kan møte denne.

En svært viktig del av alle konferanser er den sosiale dimensjonen. Og nå etter snart to år med redusert sosial kontakt pga. koronaviruspandemien skal det bli herlig å få treffe og interagere med folk fra hele instituttet igjen!

Vel møtt!

Pål

instituttleder

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *