Daglige arkiver: 10. februar 2022

Prisvinnere av årets forskningspresentasjoner – Forskerskolen i klinisk medisin

Flott innsats av K2s kandidater i årets konkurranse.

Vi gratulerer!

Prisvinnerne er:

Beste posterpresentasjon
1. plass: Trond Røed Pettersen – 10 000 NOK: Perceptions of effifficacy and safety of generic medicines in patients aftfter percutaneous coronary intervention
2. plass: Kristine Fjellanger – 5000 NOK: iCE: a novel approach to automated multi-criterial radiotherapy treatment planning
3. plass: Dafni Skiadopoulou – 3000 NOK: Identifification of sequence variants by proteogenomics

Beste muntlige presentasjon
1. plass: Karine Eid – 10 000 NOK: Childhood abuse and the risk of multiple sclerosis. A prospective, population-based cohort study
2. plass: Martha Haugstøyl – 5000 NOK: Karakterisering av naturlige dreperceller (nk celler) i fettvevet hos personer med fedme
3. plass: Elisabeth Nilsen Husebye – 3000 NOK: Plasma unmetabolized folic acid in pregnancy and risk of autistic traits and language impairment in antiseizure medication-exposed children of women with epilepsy

Åpen klasse – 10 000 NOK
Jan-Inge Bjune
: Irx3 utøver epigenetisk kontroll over fettcelledannelse

Publikumsfavoritt (ingen pengepremie)
Håkon Magne Vegrim: Maternal Epilepsy, Prenatal Exposure to High Dose Folic Acid, and Risk of Childhood Cancer: A Nordic Registry-Based Cohort Study

Les hele saken her!

Interessert i innovasjon? Få opptil 500 000 kroner og hjelp til å utvikle din idé

 

 

 

Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og med UiB idé kan studentar og forskarar teste ut og utvikle innovasjonsideane sine. Studentar kan få opptil 100 000 kroner i støtte, og forskarar 500 000 kroner. Du får òg råd frå profesjonelle rådgivarar. Søknadsfristen er 15. mars. Les meir om programmet på uib.no/ide, og bli med på informasjonswebinar 7. februar. Studentar kan òg melde seg på UiB idé vors 14. februar. I år er det i tillegg muleg å søkje om opptil 25 000 kroner gjennom UiB tidleg idé, og her kan ein søkje heile året.

Innhenting av forslag til tema for masteroppgave i odontologistudiet

Det medisinske fakultet er i ferd med å iverksette ny studieplan for odontologistudiet.
En av endringene i den nye studieplanen er at studentene skal starte arbeidet med masteroppgaven tidligere, og at arbeidet med oppgaven skal strekke seg over en lengre periode.

Programutvalg for odontologiske fag ber instituttene om å innhente forslag til tema for nye oppgaver fra sine fagmiljøer. Vi er avhengig av at alle fagmiljøer som underviser tannlegestudenter tilbyr oppgaveforslag. Øvrige fagmiljøer henstilles også om å komme med forslag til relevante oppgaver. Frist for tilbakemelding er mandag 31. januar. Bruk gjerne det vedlagte skjemaet, ett skjema pr oppgaveforslag.

Informasjonsskriv – mer info.

Skjema oppgaveforslag

Invitasjon til seminar: UiB AI #1 How AI helped solve Protein Folding – and why it matters

Styringsgruppen for UiB AI ønsker velkommen til seminar 24. februar kl. 10. 00 i Universitetsaulaen. Seminaret varer til 11:30 og avsluttes med lunsj og diskusjon 11:30-12:00.

Dette er det første i en serie av seminarer om kunstig intelligens ved UiB. Seminarene skal være en møteplass på tvers av fag og fakultet, der ulike eksempler på bruk av kunstig intelligens i forskning blir presentert.

  1. februar kommer Inge Jonassen (Institutt for informatikk) og Nathalie Reuter (Kjemisk institutt) for å snakke om hvordan AI har bidratt til å løse problemet med proteinfolding.

Siden det er fysisk deltagelse og servering, er det viktig at alle melder seg på via påmeldingslenken på seminarsiden. Mer informasjon om seminaret og lenke til påmelding finner dere her:

How AI helped solve Protein Folding – and why it matters | UiB AI | UiB

Velkommen!

TMS Starting Grant

Trond Mohn forskningsstiftelse (TMS) har lyst ut ny runde med rekrutteringsstipend med endelig frist 8. mars (mer info her). Siden det er en begrensning i antall nominerte kandidater hvert institutt kan fremme, ber vi interesserte søkere sende en skisse på 1-2 sider som beskriver kandidaten, prosjektet, forskningsmiljøet og kandidatens CV (TMS ønsker en CV på inntil tre sider som inkluderer de viktigste og mest relevant publikasjoner).

Den interne fristen er 18. februar. Skissen og CV-en kan sendes til amra.grudic@uib.no med kopi til Pål Njølstad, Silke Appel og Mia Holmaas.

Det er verdt å merke seg at dette stipendet gir en mulighet til å hente inn eksterne kandidater, noe både stiftelsen og Det medisinske fakultet oppfordrer sterkt til.