Daglige arkiver: 3. februar 2022

Endelig «hjemme»!

Biskop Per Lønning hadde «Endelig hjemme» som tittel på en bok han skrev da han fikk kallet som biskop i Bjørgvin bispedømme og returnerte til Bergen etter 18 år i Oslo. Etter knapt 2 år med store og historisk uvanlige restriksjoner på aktivitet på jobb og i fritiden på grunn av koronaviruspandemien, kan vi som UiB-ansatte nå vende tilbake til vår vanlige arbeidsplass på campus – endelig «hjemme»!

Regjeringen har som kjent fjernet en-metersregelen i undervisning for universiteter og høyskoler. Vi skal nå tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning.

Det blir ikke lenger et krav om å legge til rette for hjemmekontor og arbeidsgivere skal vurdere hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass. Eventuelle avtaler om bruk av hjemmekontor i deler av arbeidstiden i tiden fremover skal avtales mellom leder og ansatt. På K2 delegeres denne myndigheten til forskningsgruppelederne når det gjelder de vitenskapelig ansatte og til administrasjonssjefen (Mia) for de administrativt og teknisk ansatte. Forskningsgruppelederne skal avtale dette med instituttleder (meg).

Det er likevel fortsatt stort smittepress i samfunnet og høyt sykefravær. Bruk av digitale møter og hjemmekontor vil fortsatt kunne være aktuelle virkemiddel ved K2 for å hindre at mange blir syke samtidig og for å sikre kontinuitet i arbeidsoppgaver og funksjoner.

Det blir som kjent heller ikke lenger antallsbegrensning på arrangement innendørs. På arrangement med faste, tilviste plasser fjernes avstandskravet når man sitter på plassen. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.

Det blir godt å vende tilbake til normale forhold på jobb og i fritid. Det føles som å være hjemme igjen etter en lang reise.

Ha en riktig god helg!

Pål

Instituttleder

 

Prøveforelesning Anders Madsen – 11. februar

Prøveforelesning:                         11. februar 2021 kl. 09:15

Sted:                              Lenke til digital prøveforelsning

Oppgitt emne:                “SARS-CoV-2: lessons learned from influenza regarding correlates of protection and immunological imprinting”

Bedømmelseskomite:

Professor Anke Huckriede, University Medical Center, Groningen, Nederland
Professor Guus Rimmelzwaan, University of Veterinary Medicine, Hannover, Tyskland
Professor Harald G. Wiker, Universitetet i Bergen, Klinisk institutt 2, komiteens leder

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø

Åpent for alle interesserte

Disputas Calum Leitch – 11. februar 2022

Calum Leitch – Foto/ill.: Spiros Kotopoulis

Prøveforelesning:      Fredag 11. februar 2022 kl. 10.15

Sted:      Auditorium B-302, Haukeland universitetssjukehus, Jonas Lies vei 65.

Oppgitt emne:                «Precision medicine strategies for AML»

Disputas:                    Fredag 11. februar 2022 kl. 12.15

Sted:     Auditorium B-302, Haukeland universitetssykehus, Jonas Lies vei 65.

 

Avhandlingens tittel:      “Dentification and development of small molecule therapies for the treatment of acute myeloid leukaemia”

  1. opponent: Førsteamanuensis Kim Theilgaard-Mønch, Universitetet i København
  2. opponent: Professor Gunhild Mari Mælandsmo, Oslo Universitetssykehus
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis, Nils Halberg, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Bernt Bøgvald Aarli.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Link til digital disputas.

Disputas Umael Khan – 11. februar 2022

Umael Khan – Foto/ill: Jørgen Barth

Prøveforelesning:      Fredag 11. februar 2022 kl. 10.15

Sted:       Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28.

Oppgitt emne:                «Myocardial strain in the different chambers: normal reference values and clinical applicability in adults»

Disputas:                    Fredag 11. februar 2022 kl. 12.15

Sted:     Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28.

 

Avandlingens tittel:      “The impact of image acquisition and processing parameters on speckle tracking echocardiography in neonates”

  1. opponent: Førsteamanuensis Assami Røsner, Universitetet i Tromsø
  2. opponent: Førsteamanuensis Tor Biering-Sørensen, Universitetet i København
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Peter Schuster, Universitetet i Bergen

Disputase blir ledet av professor Stig Urheim.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Lenke til digital disputas