Endelig «hjemme»!

Biskop Per Lønning hadde «Endelig hjemme» som tittel på en bok han skrev da han fikk kallet som biskop i Bjørgvin bispedømme og returnerte til Bergen etter 18 år i Oslo. Etter knapt 2 år med store og historisk uvanlige restriksjoner på aktivitet på jobb og i fritiden på grunn av koronaviruspandemien, kan vi som UiB-ansatte nå vende tilbake til vår vanlige arbeidsplass på campus – endelig «hjemme»!

Regjeringen har som kjent fjernet en-metersregelen i undervisning for universiteter og høyskoler. Vi skal nå tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning.

Det blir ikke lenger et krav om å legge til rette for hjemmekontor og arbeidsgivere skal vurdere hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass. Eventuelle avtaler om bruk av hjemmekontor i deler av arbeidstiden i tiden fremover skal avtales mellom leder og ansatt. På K2 delegeres denne myndigheten til forskningsgruppelederne når det gjelder de vitenskapelig ansatte og til administrasjonssjefen (Mia) for de administrativt og teknisk ansatte. Forskningsgruppelederne skal avtale dette med instituttleder (meg).

Det er likevel fortsatt stort smittepress i samfunnet og høyt sykefravær. Bruk av digitale møter og hjemmekontor vil fortsatt kunne være aktuelle virkemiddel ved K2 for å hindre at mange blir syke samtidig og for å sikre kontinuitet i arbeidsoppgaver og funksjoner.

Det blir som kjent heller ikke lenger antallsbegrensning på arrangement innendørs. På arrangement med faste, tilviste plasser fjernes avstandskravet når man sitter på plassen. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.

Det blir godt å vende tilbake til normale forhold på jobb og i fritid. Det føles som å være hjemme igjen etter en lang reise.

Ha en riktig god helg!

Pål

Instituttleder

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *