Daglige arkiver: 15. oktober 2021

Ikke bare jeg, men også vi

For tiden diskuteres strategi både på fakultetet og instituttet; hvordan kan vi bli en bedre organisasjon for forskning, undervisning og formidling – og i forlengelsen av dette, hvordan skal vi gjøre K2 og UiB til en merkevare som tiltrekker seg de beste studentene, medarbeiderne og bevilgningene.

Selv om vi er individualister, handler det om å samarbeide, ha prosjekter som er tverrfaglige og tverrfakultære. Men det stopper ikke der. Vi må ha et godt samarbeid med helseforetaket om vi skal vinne fram i konkurransen om forskningsmidler og kunne gi våre studenter den beste undervisningen.

Hvordan dette skal gå til er ikke alltid opplagt. Det er et ledelsesansvar å vise vei, men like viktig er at alle ansatte involveres i prosessen og blir engasjert i felles prosjekter og mål. Dette blir tema på K2 sitt strategiseminar 24-25 februar på Solstrand og vi i ledelsen håper så mange som mulig kan delta, ikke minst fra våre campi utenfor Bergen.

Samarbeid bygges gjennom møter og felles møteplasser viktig. Førstkommende onsdag arrangeres Fakultetets dag i Auditoriet AHH fra kl 10-13. Samme ettermiddag blir Bjørn-Tore Gjertsens tildeling av Kong Olav den Vs kreftforskningspris feiret i Store auditorium. Bli med å feire de som har utmerket seg det siste året og diskuter samarbeid og strategi med dine kollegaer

Eystein Husebye

Nestleder

Kristine Aasebø – disputas 22. oktober 2021

Foto: Jørgen Barth

Kristine Aasebø

Prøveforelesning:    Fredag 22. oktober 2021 kl. 10.15

Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:                 “The role of liquid biopsies in diagnostics and disease monitoring of colorectal cancer”

 

 

Disputas:                  Fredag 22. oktober 2021 kl. 12.15

Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:       “Presence and effect of tumour biomarkers in a population-based series of metastatic colorectal cancer patients”

  1. opponent: Professor Mef C. Nilbert, University of Copenhagen, Denmark
  2. opponent: Professor Åslaug Helland, Universitetet i Oslo
  3. medlem av komiteen: Professor Anders Molven, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Svein Færestrand.

Åpent for alle interesserte

Link til digital disputas

Pressemelding

Marta Erdal – disputas 27. oktober 2021

Prøveforelesning:    Onsdag 27. oktober 2021 kl. 10.15

Sted:                                Olavssalen i Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

Oppgitt emne:                 “The role of health economic studies for the approval and clinical implementation of new COPD pharmaceuticals in Norway”

 

Disputas:                  Onsdag 27. oktober 2021 kl. 12.15

Sted:                                Olavssalen i Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

Avhandlingens tittel:       “Chronic obstructive pulmonary disease (COPD): exacerbations and costs”

  1. opponent: Ph.d. Gunnar Einvik, Akershus Universitetssykehus
  2. opponent: Førsteamanuensis Karin Lisspers, Uppsala Universitet
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Mette Vesterhus, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jon Hardie.

Åpent for alle interesserte

Lenke til digital disputas

Pressemelding

Masterprosjekter i biomedisin

Programutvalget på Institutt for Biomedisin ønsker å oppfordre det vitenskapelige fagmiljøet til å tilby masterprosjekt i biomedisin som skal gjennomføres i perioden høst 2022 – vår 2023. Bruk vedlagt mal. Vi ønsker at bidragene er formulert på engelsk.

Vi vil gi ut de inn sendte prosjektet til studentene i løpet av høstsemesteret

Vennligst send inn masterprosjektet innen 31. Oktober til Siri Tangen Aaserud, masterkoordinator, Institutt for biomedisin, eller til studie@biomed.uib.no

ERC online kurs med Yellow Research organisert av UiO og NFR (NB! påmeldingsfrist 17.10)

Her er to muligheter for lære om ERC søknader: først et kurs, deretter en lesedag

KURS 21. oktober:
ERC online kurs med Yellow Research organisert av UiO og NFR.
Mer informasjon her

Påmelding innen 17.10. 

LESEDAG 3. november (to mulige tidspunkt å velge mellom):

ERC Proposal Reading Day in Bergen

UiB, Bjørn Christiansens hus, Christies gt 12, Seminar room 111

Wednesday November 3rd 2021 at 10:15 to 13:00

Deadline Sunday October 31st 2021 at 23:58

11 of 20

ERC Proposal Reading Day in Bergen

UiB, Bjørn Christiansens hus, Christies gt 12, Seminar room 111

Wednesday November 3rd 2021 at 13:15 to 16:00

Deadline Sunday October 31st 2021 at 23:58

14 of 20