Månedlige arkiver: november 2021

Ukens leder

Strategi for framtiden – gled deg til Solstranseminaret 24-25 februar

Programmet for strategiseminaret på Solstrand begynner å ta form og blir svært spennende. Et hovedtema blir vårt samarbeid med helseforetakene på Vestlandet. Det blir innlegg av både Eivind Hansen og Per Bakke etterfulgt av paneldiskusjon der vi håper instituttets ansatte vil være aktive. Vi har et godt samarbeid, men det kan bli bedre. Konkurransen om de beste forskerne og underviserne er hard og ressursene knappe. Hvordan kan vi utnytte vårt potensiale best mulig? Vi håper at diskusjonen kan føre til 2-3 konkrete forslag som kan settes ut i livet.

Et annet hovedtema blir forskningsfinansiering med vekt på EU-midler. Vi får besøk av Katie Anders fra forskningsavdelingen og vår utsendte i Brussel, Charlotte Eide. Søknadsmuligheter og informasjon om Digital Europe står på agendaen. Relatert til dette blir det innlegg om innovasjon og hvilke muligheter inkubatorbygget Eitri har å by på.

Videre skal vi ha fokus på undervisning og formidling på ulike plattformer der blant annet leder av Senter for undersøkende journalistikk Per Christian Magnus blir med. Hvordan kan vi formidle forskning på en mer edruelig, men likevel spennende måte uten sensasjonsoppslag som skaper urealistiske forventninger?

De enkelte forskningsguppene og miljøene vil også få mulighet til å presentere seg og det vil også bli en konkurranse, kanskje til og med en OSCE-eksamen – den som kommer få se. Så blir det veldig sosialt å treffes på tvers av yrkesgruppe og campi der K2 er representert.

Ha store forventninger og vær aktiv!

God helg
Eystein Husebye
Visestyrer

NFR FRIPRO 2. februar 2022

Her kommer tre viktige punkt om utlysningen av FRIPRO midler fra NFR i 2022.

1_Søkerwebinarer
NFR inviterer i disse dager til søkerwebinarer for utlysningen Forskerprosjekt 2022 som har frist 2. februar 2022.

Webinarene gir oversikt over utlysningen, søknadstypen og hvordan søknadene blir behandlet. De blir spilt inn slik at man kan gå inn og se de flere ganger.

 • november kl 10 webinar på norsk
 • desember kl 10 webinar på engelsk

Mer informasjon finner dere her:

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2021/sokerwebinarer-host-2021/

2_Karantene
Er du prosjektleder for et løpende prosjekt? Du kan likevel søke. Reglen om karantene er fjernet.

3_Skjemaker
Gjør som Pål og Silke sier! Og faktisk som de gjør; meld fra i skjemaker at du skal søke. Vi trenger tilbakemelding for å kunne fordele ressurser både til prosjektbeskrivelsen og budsjett arbeidet.

Ikke nøl; gå inn i dag! 😊 (tar max 45 sekunder)

Registrering av søknad om ekstern finansiering ved K2 / Registration of external funding applications at K2 (uib.no)

Nasjonal erfaringskonferanse om pilotprosjektet med primærhelseteam i fastlegepraksiser

Helsedirektoratet, i samarbeid med deltakende pilotkommuner/fastlegepraksiser, inviterer til konferanse for å dele erfaringer, funn og betraktninger om hvordan det er å jobbe i primærhelseteam (PHT).

Temaer som vil bli belyst gjennom konferansen er:

 • Erfaringer med PHT fra fastlegene, sykepleierne og helsesekretærenes ståsted
 • Kommunene/Kommuneoverlegenes erfaringer med PHT
 • Brukerhistorier
 • Erfaringer med finansieringsmodellene
 • Erfaringer med psykolog i PHT
 • Strukturert oppfølging av pasienter
 • Ledelse i fastlegepraksiser med PHT

En viktig del av konferansen vies også den rykende ferske sluttevalueringsrapporten for 2021 fra evlueringsteamet bestående av UiO, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Evalueringsrapporten ferdigstilles kort tid før konferansen.

Se mer informasjon om arrangementet her: Nasjonal erfaringskonferanse – Primærhelseteam

Konferansen åpner for digital deltakelse eller fysisk deltakelse i Helsedirektoratets lokaler. Påmelding gjøres via lenke innen onsdag 12. januar 2022.

Påmelding: Erfaringskonferanse – Primærhelseteam 20. januar 2022

Konferansen er åpen for alle interesserte.

Frister for sending av julepost 2021

Skal du sende julegaver til utlandet, er det greit å se på fristene. For julepost i Norge anbefales 16. desember, pakker vil sendingstiden øke med inntil 2 dager fra 11.12.2021.

For at du skal være sikker på at dine julebrev og pakker kommer frem til mottaker før jul, anbefaler vi å sende innen datoene som er oppgitt for det enkelte land.

Her er fristene når du skal sende brev:

Sverige og Danmark – 14. desember
Resten av Norden – 10.desember
Tyskland – 13.desember
Øvrige Europa – 8. desember
USA og Canada – 6. desember Øvrige land i verden – 1.desember

Her er fristene for julepakker:

Ekspress utland: 21 desember EU
Innland:
– Bedrift og På døren: + 1 dag fra 23. november
– Servicepakken: + 1-2 dager fra 23 november Pakke utland – (CarryOn)  

Mer informasjon om julefrister og fremsendingstider for pakker (pdf)

Ha en fantastisk Jul.

Hilsen Knut-Egil, Nestleder TPS.

Disputas – Christina Saghaug, 9. desember 2021

Prøveforelesning:    Torsdag 09. desember 2021 kl. 10.15

Sted:                                Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28. Prøveforelesningen vil i tillegg strømmes. Se pressemelding for lenke.

Oppgitt emne:                 «Antigenic variation of protozoa»

Disputas:                  Torsdag 09. desember 2021 kl. 12.15

Sted:                                Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28. Disputasen vil i tillegg strømmes, lenke kunngjøres i pressemeldingen

Avhandlingens tittel:       “Genetic variability of proteins involved in metronidazole metabolism and detoxification in Giardia lamblia”

 1. opponent: Professor Norbert Müller, Universitetet i Bern, Sveits
 2. opponent: PhD Pavla Tumova, Charles Universitet, Praha, Tsjekkia
 3. medlem av komiteen: Professor Harald Wiker, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Anette Susanne Bøe Wolff

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Ukens leder

Hovedmål for Det medisinske fakultet

Dekan Per Bakke har satt i gang en prosess der Det medisinske fakultet ønsker å identifisere noen få hovedmål som er felles for hele fakultetet. Det dreier seg om å beskrive mål som vi alle skal/vil/ønsker å arbeide for, og som gjør oss stolte av å være en del av dette fakultetet. Tanken er at dette skal være mål for et gitt tidsrom, feks. fem år.

Noen momenter mht. målene:

 • De bør være noe å jobbe mot og strekke seg etter, men ikke urealistisk å få til og ikke være avhengig av usannsynlige bevilgninger
 • De må være del av det oppdraget Det medisinske fakultetet har som universitet og i tråd med strategier for K2, fakultet og UiB
 • De må kunne integreres med andre institutt
 • De bør kunne måles – oppnådde vi det som var målene?

Prosessen ved K2 vil gå gjennom forskningsgruppene som har fått denne informasjonen for vel en uke siden. Ta kontakt med ledelsen av deres gruppe for å delta i diskusjonen om forslag til mål. Fristen for forskningsgruppenes innspill til ledergruppen ved K2 er 26. november.

Lykke til med prosessen og diskusjoner!

Pål Rasmus Njølstad

Trond Mohn stiftelse inviterer til årsmarkering

Trond Mohn stiftelse inviterer til årsmarkering i Universitetsaulaen fredag 3. desember 2021 kl. 13:00 – 15:00

Utdeling av årets vinnere TMS Starting Grants og presentasjon av UiBs internasjonalt anerkjente forskningsmiljø innen helseprioriteringer med Ole Frithjof Norheim i spissen og Trond Viggo Torgersen som moderator.

Les mer her

UiB-innsikt 20.11: vaksiner og Bergens vaksineforskning

«Vaksiner er et brennbart tema, ikke minst i disse tider. Bergen har tidligere hatt vaksineproduksjon, nå er det vaksineforskning som gjelder. Forskere fra Bergen sitter rundt bordet når viktige vaksineavgjørelser tas, det er tatt patenter og studenter deltar i kliniske forsøk. Hva betyr denne forskningen for deg og dine – og hvordan foregår den egentlig? Kom og hør ekspertene fortelle!»

PANEL

 • Kristin Greve-Isdahl Mohn – Vaksineforsker ved Influensasenteret og Pandemisenteret, UiB
 • Ole Frithjof Norheim – Leder av Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS), UiB
 • Halvor Sommerfelt –Leder av Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner (CISMAC), UiB
 • Magnus Vollset – Førsteamanuensis og helsehistoriker, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Debattleder:
Marion Solheim – Kommunikasjonsleder, Det medisinske fakultet, UiB

Arrangør: Det medisinske fakultet og UiB innsikt.

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Kan streames her

Se også informasjonsplakat her.

Ukens leder

Eitri helseinkubator åpnet offisielt 01. November. Ledet av Torleif Markussen Lunde og Maija Slaidina, rommer den nye helseinkubatoren Eitri over 2400 m2 over 2 etasjer, inkludert 3 laboratorier, over 100 kontorplasser samt små og store møterom, dedikert til innovatører. Eitri er lokalisert ved siden av laboratoriebygget og BBB. Under åpningsseremonien var prominente gjester fra UiB og HUS til stede, inkludert UiB’s rektor Margareth Hagen og vise-administrativ direktør fra HUS, Clara Gram Gjesdal, som i sine taler la vekt på viktigheten av multidisiplinært samarbeid og innovasjon innen helsesektoren. Også innvesteringsforvalter Kristin Odfjell og administrerende direktør Stine Fiksdal fra VIS holdt taler under åpningen. Fredrik Saoera stod for underholdningen.

I etterkant av den storslåtte åpningen inviterte Eitri, i samarbeid med senter for fremragende forskning CCBIO og Neuro-SysMed, til dette årets Falch-forelesning med professor Rober S. Langer ved Massachusetts Institute of Technology. Professor Langer holdt en inspirerende forelesning med tittelen “Creating and implementing breakthrough technologies in biotechnology and nanotechnology”. Videre har Eitri denne uken arrangert CCBIONEUR912: Health Innovation course. Kurset har som overordnet mål å oppmuntre og legge til rette for at PhD studenter og unge forskere kan identifisere og evaluere det innovative potensiale av deres egne forskningsprosjekt, samt gi kunnskapen de trenger til å gjøre dette. Kurset gav både inspirasjon og praktisk kunnskap om hvilke veier en kan ta for å realisere det innovative potensiale av forskningsprosjekter. Faglig kompetanse fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved det Medisinske Fakultet, UiB, og fra det lokale Innovasjonssenteret VIS, gav en god forståelse av lovverket og det praktiske rundt forskningsbasert innovasjon, inkludert hvordan beskytte og utnytte deres intellektuelle verdi.

Jeg syntes det er rimelig å si at Eitri har hatt en ilddåp over de siste ukene og det blir spennende å se hvordan prosjekter og innovasjon fra Haukeland campus utvikler seg innen dette unike økosystemet! Ikke vær redd for å ta kontakt med Eitri, eller meg direkte dersom du er interessert i mer informasjon om Eitri eller hvordan Eitri kan hjelpe din innovative forskning.

Kontakt: https://www.eitrilab.no/

Avvikling og registrering av ferie

Vi minner om at all ferie skal registreres i Selvbetjeningsportalen innen 01.10.

Hovedferien omfatter etter ferieloven 15 feriedager og gis i perioden 1. juni – 30. september. Ved utløpet av denne perioden forventer UiB at alle ansatte har avviklet minst 15 feriedager. Normalt vil ansatte også ha avviklet noe ferie i forkant av hovedferien.

HR sender nå ut brev til de som ikke har registrert inn ferien om umiddelbart å registrere avviklet ferie i Selvbetjeningsportalen og søke om tiden for avvikling av restferien i inneværende år. Dersom det er noe ferie det vanskelig lar seg gjøre å avvikle i inneværende år, eller av andre grunner ønsker å overføre til neste år, kan det søkes om overføring av inntil 14 feriedager i henhold til ferielov og tariffavtale. Ved vurdering av slike søknader skal arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og plikter etter ferieloven vektlegges: «Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Arbeidstaker plikter å avvikle feriefritiden hvert år».

Dersom det ved årsslutt fortsatt mangler registrering av ferie i Selvbetjeningsportalen og avtale om overføring ikke foreligger, vil all opptjent ferie anses som avviklet i inneværende år og følgelig bli slettet i våre systemer.

Åpning av anatomisk læringslab, BBB – åpent hus

Mandag 15. november åpner vi fakultetets nye «anatomiske læringslab» ved BB-bygget. Det er etablert og innredet ved hjelp av midler fra «Vestlandslege»-prosjektet, men det kommer alle studentene som vi underviser i anatomi til gode. Det inneholder fire store berøringsskjermer og programvare for interaktivt anatomisk atlas, pluss en rekke fysiske anatomiske modeller. I tillegg kan ytterligere modeller lånes ut fra Makroanatomisk avdeling. Rommet skal være et rom for aktivitet, gjerne i grupper – her skal det ikke være en stille lesesal!

Alle, både ansatte og studenter, som ønsker å stikke innom for en kikk og en demonstrasjon er velkomne mellom kl. 14 og 16 på mandag 15. november!

Sted: Anatomisk læringslab, innenfor Anatomisk samling, 2. etasje (inngangsetasjen) i BB-bygget.

Masterprosjekt i farmasi 2022/2023

Senter for farmasi vil med dette oppfordre fagmiljø til å tilby masterprosjekt i farmasi som skal gjennomføres i perioden høst 2022 – vår 2023. Dersom fagmiljøene har pågående eller planlagte forskningsprosjekter som kan være aktuelle for mastergradsstudenter i farmasi, ønsker vi at veileder utarbeider et kort sammendrag for aktuelle prosjekter og sender dette til marte.arvik@uib.no  innen 20. desember 2021.

Mer informasjon.

Søknadsmal.

Ukens leder

Kjære alle,

Tilbake i stolen igjen etter en spennende og travel prosess med å koordinere en SFF-søknad! Jeg synes produktet ble veldig bra og håper NFR er enig 🙂

Jeg vil rette en stor takk til Silke Appel som vikarierte for meg samt resten av lederteamet ved K2 som naturligvis fikk flere arbeidsoppgaver.

I 2019 arrangerte vi for alle ansatte ved K2 en «K2 Retreat» på Solstrand som vi har fått veldige gode tilbakemeldinger på. Planen var derfor å gjenta denne – hvert annet år pga. økonomiske forhold. Korona-pandemien gjorde imidlertid at vi dessverre ikke kunne arrangere den i 2021. Siden samfunnet er åpnet opp igjen med mindre restriksjoner, blir det som dere har fått informasjon om tidligere en ny «K2 Retreat» 24-25. februar 2022. Vi får håpe smittetallene holder seg på et akseptabelt nivå slik at det ikke innføres restriksjoner igjen på denne typen arrangementer.

Jeg vil minne om påmeldingsfristen som er alt 21. november. Dere kan melde dere på her: K2 KONFERANSEN 2022 / K2 CONFERENCE 2022 (uib.no).

Håper å se så mange som mulig av dere på Solstrand og at dere engasjerer dere i diskusjoner, grupper og annen aktivitet. Konferansen blir ikke bedre enn det deltakerne gjør den til!

Ha en riktig god helg!
Pål

Nominasjon til Kong Olav Vs Kreftforskningspris 2022

Kreftforeningen tildeler hvert år Kong Olav Vs kreftforskningspris til en kreftforsker eller en forskergruppe som har bidratt til å fremme norsk kreftforskning. Denne prestisjetunge prisen har blitt utdelt siden 1992 og er på 1 million kroner.

Du inviteres til å nominere kandidater for Kreftforskningsprisen i 2022 gjennom våre nettsider. Frist for nominasjonen er 20. desember 2021.

Les retningslinjer og vurderingskriterier for prisutdelingen

Nominér kandidat gjennom våre nettsider

HMS-vernerunde 2021

Årets HSM-runder er berammet til 16. og 17. november.

16.11 fra kl 13: KK og Glassblokkene
17.011 fra kl 12.00 Laboratoriebygget

Vennligst fyll ut aktuelt skjema og ha det klart til runden, spesielt viktig hvis det er noe du ønsker å forandre på.

Skjema kan eventuelt sendes til siv.bedringaas@uib.no

Håper vi ser deg på runden.

MVH
Siv Lise

HMS-info

Årets søknader for HMS-midler er nå behandlet. K2 fikk tilskudd til disse tiltakene:

 • Støyreduserende tiltak ved analyseinstrument ved Flow Kjernefasilitet
 • Punktavsug med hette og fleksibel arm i laboratoriet,  Glassblokkene
 • stor førstehjelp / akuttbag med ekstra geler for brannskader. Skal henge i felles arealet i 8 etasje, Laboratoriebygget

Neste søknad vil bli sendt ut i god tid før fristen.

Mvh
Siv Lise, HMS-utvalget

Åpent møte om gjengangere innen forskningsetikk 22.11 på Akademiet

Møtet er på huset, Drammensveien 78, den 22. november 2021, fra klokken 17:00 til 20:00 (med lett bevertning i pausen).

Det blir innledninger fra Ole Mathias Sejersted og Bjørn Torgrim Ramberg, Ole Andreas Rognstad, Knut Ruyter, Aud V. Tønnesen og Mari Elken. De vil ta for seg spørsmålet om forskningsetikk ulike ståsted; både faglige og organisatoriske.

Møtet vil bli tatt opp for de som ikke har anledning til å se det fysisk. Opptaket vil bli lagt ut på vår YouTube-kanal og nettsider.

Med vennlig hilsen,
Anne Helene Bakke
Studentmedarbeider
Det Norske Videnskaps-Akademi