Daglige arkiver: 1. oktober 2020

«The show must go on!”

COVID-19 slo tilbake akkurat da vi begynte å slappe av: Semesterstart sammenfalt med økende smittetall, og skapte berettiget bekymring og frustrasjon. Bestillingen fra fakultetet var klar: Undervisningen skulle gjennomføres mest mulig i tråd med planene, inkludert klinisk undervisning. Samarbeidsutvalget for UiB og sykehusene er enige om at undervisning må prioriteres, vi har ikke råd til å tape en generasjon studenter!

For oss som underviser eller organiserer undervisning, har det vært mange utfordringer – men heldigvis også seire! Nok en gang har mange både undervisere og administrative kastet seg rundt, brettet opp ermene og fått det til.

Julie har fått tak i UiB-låne-laptoper og det er jobbet med å oppgradere flere rom for zoom-forelesninger. Vi har klart å transformere en god del auditoriumsforelesninger til digitale forelesninger – ofte interaktive og i sanntid via zoom, som er det beste alternativet. Mye gruppeundervisning er gjennomført etter tilpasninger av rom og gruppestørrelser. Ikke minst har vi kunnet tilby studentene våre den kliniske undervisningen som er essensiell for at de skal bli gode klinikere, på tross av alle bekymringene knyttet til en pågående pandemi.

Jeg vil takke særlig UGLEne, semesterstyrelederne og semesterkoordinatorene, som legger ned mye arbeid i vurderinger rundt smittevern og tilpasninger, endring av organisering av undervisningen, og i å besvare en betydelig mengde henvendelser fra studenter og undervisere. Takk også til alle undervisere og klinikere som leser utsendt informasjon og klarer å gjøre de nødvendige endringene og kanskje også finne gode løsninger. Noen klarer også å lage forskning av dette – K2s Marit Stordal Bakken og Katinka Alme fra Geriatri-gruppen har fått akseptert to postere om undervisning til en europeisk geriatrikongress: «The show must go on: Teaching Geriatric Medicine during Covid-19 lock-down».

Det jobbes nå intenst på mange hold for at eksamener, særlig OSKE12, kan gjennomføres så fremt det er mulig ut fra smittesituasjonen på det aktuelle tidspunktet. OSKE-general Rune Nielsen gjør en stor innsats i å utarbeide løsninger som er smittevernfaglig gjennomførbare – et vanskelig, men viktig arbeid. The show must go on!

Nasjonal sikkerhetsmåned

Oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned. Ved Universitetet i Bergen vil vi derfor sette et ekstra søkelys på informasjonssikkerhet denne måneden.

UiB skal være et trygt og sikkert studie- og arbeidssted enten vi sitter hjemme eller på campus. Derfor ønsker vi at alle studenter og ansatte skal ha et bevisst forhold til sikkerhet.

Mange ansatte og studenter har allerede gjennomført e-læringskurs i Personvern og informasjonssikkerhet i Mitt UiB for å øke sin sikkerhetskompetanse. Har du ikke rukket å ta kurset ennå, vil vi oppfordre deg til å gjøre det nå https://mitt.uib.no/enroll/L9JDD6.

Følg også med i internavisen På høyden https://pahoyden.no/, som denne måneden vil løfte frem aktuelle tema som utfordringer på hjemmekontoret, hvem som kan hjelpe deg, og ikke minst hvordan du får varslet om brudd på IT-sikkerhet.

Her kan du lese mer om Nasjonal sikkerhetsmåned ved UiB https://www.uib.no/foransatte/120401/oktober-er-sikkerhetsm%C3%A5ned.

Sikresiden.no har også mye god informasjon om informasjonssikkerhet og personvern https://www.sikresiden.no/?locality=196.

Tusen takk til Bergithe Oftedal for innsatsen som «frontrunner»

Bergithe var K2 sin «frontrunner» i Koronatiden og var vår primære kontakt for spørsmål angående digital undervisning. Nå har fakultetet bestemt at de skal slutte med frontrunnerprogrammet. Fra nå av er studieadministrasjonen førstelinjekontakt (studie@kliniskmedisin.uib.no). Dessuten er det mange nyttige nettressurser tilgjengelige, denne nettsiden (https://www.uib.no/med/136919/undervisning-h%C3%B8sten-2020-ved-det-medisinske-fakultet) er for eksempel et godt utgangspunkt for hjelp til selvhjelp. Også læringslabben har mange nyttige råd (uib.no/læringslab). På Teams kan «K2 digital undervisning» anbefales for alle forelesere. Vi har også skaffet flere låne PCer til undervisning, ta kontakt med Julie (julie.stavnes@uib.no).

Søknadsrunden til Norges forskningsråd 2021

Som skrevet om i nyhetsbrevet for to uker siden blir det endringer i NFRs utlysning for år 2021. Den tidlige fristen kombinert med endringer i UiBs økonomisystemer gjør at vi ønsker å få en oversikt over potensielle søkere så tidlig som mulig. Vi har full forståelse for at det er vanskelig å vite om en skal søke mens en venter på svar fra årets søknadsrunde. Vi har derfor lagt inn muligheter til å krysse av for dette i registreringsskjemaet. Det er selvsagt også fult mulig å ombestemme seg.

Skjemaet er veldig enkelt, og vi setter stor pris på om du kan krysse av for dine valg i de få feltene: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9075970

Amra

English: PhD students: Posters for the Ocean Sustainability Conference In Bergen

Dear PhD students (even some who have already (just!) finished, some who are about to finish!!),

For the second year in a row, UiB will host the Ocean Sustainability Conference in Bergen, hosted by Ocean Sustainability Bergen (OSB) led by Prof. Lise Øvreås on November 11, 2020.

This year we invite motivated students from Mat.Nat., Social Science, Medicine and Law, indeed ALL faculties, to present posters on their research related to Ocean biodiversity, sustainability, blue carbon, marine innovation, marine exploration, seafood, human health, policy and climate change themes. We will host a hybrid conference this year, with most participants following online and some in the Aula. Thus, we are thinking a bit out-of-the-box when it comes to the poster session:

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 8 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre