«The show must go on!”

COVID-19 slo tilbake akkurat da vi begynte å slappe av: Semesterstart sammenfalt med økende smittetall, og skapte berettiget bekymring og frustrasjon. Bestillingen fra fakultetet var klar: Undervisningen skulle gjennomføres mest mulig i tråd med planene, inkludert klinisk undervisning. Samarbeidsutvalget for UiB og sykehusene er enige om at undervisning må prioriteres, vi har ikke råd til å tape en generasjon studenter!

For oss som underviser eller organiserer undervisning, har det vært mange utfordringer – men heldigvis også seire! Nok en gang har mange både undervisere og administrative kastet seg rundt, brettet opp ermene og fått det til.

Julie har fått tak i UiB-låne-laptoper og det er jobbet med å oppgradere flere rom for zoom-forelesninger. Vi har klart å transformere en god del auditoriumsforelesninger til digitale forelesninger – ofte interaktive og i sanntid via zoom, som er det beste alternativet. Mye gruppeundervisning er gjennomført etter tilpasninger av rom og gruppestørrelser. Ikke minst har vi kunnet tilby studentene våre den kliniske undervisningen som er essensiell for at de skal bli gode klinikere, på tross av alle bekymringene knyttet til en pågående pandemi.

Jeg vil takke særlig UGLEne, semesterstyrelederne og semesterkoordinatorene, som legger ned mye arbeid i vurderinger rundt smittevern og tilpasninger, endring av organisering av undervisningen, og i å besvare en betydelig mengde henvendelser fra studenter og undervisere. Takk også til alle undervisere og klinikere som leser utsendt informasjon og klarer å gjøre de nødvendige endringene og kanskje også finne gode løsninger. Noen klarer også å lage forskning av dette – K2s Marit Stordal Bakken og Katinka Alme fra Geriatri-gruppen har fått akseptert to postere om undervisning til en europeisk geriatrikongress: «The show must go on: Teaching Geriatric Medicine during Covid-19 lock-down».

Det jobbes nå intenst på mange hold for at eksamener, særlig OSKE12, kan gjennomføres så fremt det er mulig ut fra smittesituasjonen på det aktuelle tidspunktet. OSKE-general Rune Nielsen gjør en stor innsats i å utarbeide løsninger som er smittevernfaglig gjennomførbare – et vanskelig, men viktig arbeid. The show must go on!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *