Daglige arkiver: 23. oktober 2020

Innovasjonsrådgiving

Foto: UiB

Du har sikkert sett at det bygges nytt på toppen av Laboratoriebygget. Det nye bygget – enten det kalles Inkubatorbygget eller Innovasjonsenteret – er UiB og fakultetets mest synlige og konkrete satsing på innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater. Rammer er bra, men viktigere er innholdet: gode ideer fra forskere som ønsker å sette dem ut i livet. Parallelt med det fysiske bygger vi derfor også opp et internt støtteapparat med spesialistkompetanse. MED har som første fakultet egen innovasjonsrådgiver, og fra 2021 får vi en til. Vi er sammen med Innovasjonlederen på instituttet (Emmet Mc Cormack), de første hjelperne på veien mot selvgående selskap, IP-salg, eller en sosial innovasjon som endrer samfunnet.

Hva gjør en innovasjonsrådgiver? Det korte svaret er at vi prøver hjelpe med det som trengs. Jeg har 12 års erfaring fra oppstartsbedrift innen nanomaterialer hvor jeg har vært gjennom alt fra EU-søknader (og rapportering) til produktutvikling (og sertifisering) til patentskriving (og Office actions) til investor-pitching (og business case) til utforming av samarbeidsavtaler, navigering av nye EU-direktiver og tilfeldig kontroll fra skattemyndighetene – men det siste kommer jeg ikke til å hjelpe deg med.

Konkret kan jeg hjelpe med spissing av søknader (spesielt impact og exploitation), spissing av ideer og en første sondering av patenterbarhet (inkludert enkle patentsøk) og kommersielt potensiale/value proposition, mottak av DOFI, og utforming av samarbeidsavtaler med eksterne partnere (spesielt IPR, secrecy og exit clauses). Jeg er også medansvarlig for undervisning i innovasjon og entreprenørskap (ELMED223 og ad-hoc kurs), er fakultetets kontaktperson mot VIS og tjenestekjøpsavtalen der, og er kontaktperson mot Forskning og innovasjonsavdelingen ved UiB og sykehusets innovasjonsavdeling på en rekke områder.

Det aller meste jeg gjør går ut på å vurdere ideer fra flere perspektiv enn det rent faglige – ikke minst fra brukerperspektivet og investorperspektivet, men også det ‘Europeiske perspektivet’ i Horizon Europe (som lanseres 26.oktober!) og de strategiske tankene bak det store fokuset på innovasjon/impact og samarbeid som vi ser i utlysningene.

Har du en god ide som du har lyst til å se bli til noe? Jeg tar gjerne en prat med deg om hvordan.

Andreas Westermoen

Andreas.westermoen@uib.no

Minneord – Gustav Pedersen

Foto: UiB

Gustav Pedersen, sjef for karkirurgisk avdeling, gikk bort den første oktober, etter halvannet års sykdom.

Jeg minnes Gustav som en ung, kunnskapshungrig kollega når jeg kom til Bergen høsten 2002. Han var nysgjerrig, og ville lære seg nye metoder innen faget. Interessen for klinisk forskning resulterte i en PhD i 2007. Samtidig hadde han energi til å være leder for Norsk Karkirurgisk forening 2006-2008. I 2009 reiste Gustav med familien til Malawi og arbeidet der som kirurg. Arbeidet i Malawi gjorde stort inntrykk på ham, og ga en bred forståelse for mennesker; noe han delte med sine kolleger når han kom hjem. I 2012 ble Gustav Pedersen sjef for Karkirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. For ham var det å kombinere forskning og klinikk en selvsagt måte å drive avdelingen på. Gustav var ansatt som førsteamanuensis ved K2. Som foreleser var han opptatt av enkel og tydelig formidling. De siste årene ledet karkirurgisk avdelingen et forskningsprosjekt som inkluderte alle karkirurgiske avdelinger i Norge. Som veileder var han tilgjengelig og positiv, med et smittende engasjement. Gustav var hovedveileder for Lydia Johnsen som nylig leverte inn sitt PhD arbeid – det fikk ikke Gustav oppleve.

Vår varmeste medfølelse går til hans familie i denne vanskelige tiden.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 11 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre