Daglige arkiver: 7. desember 2018

Tilslagsåret 2018

For alle bedrifter er det viktig at kontantstrømmen er god og forutsigbar. For K2 sin del gjelder det at vi får tilslag på søknader om eksterne midler, spesielt fra kilder som dekker indirekte prosjektkostnader. Nå som vi nærmer oss slutten av året kan vi oppsummere hva vi har oppnådd i 2018.

I går tikket meldingen inn at Per Eystein Lønning og Stian Knappskog har gjort storeslem med hver sin FRIMEDBIO-bevilgning – utrolig imponerende når vi vet hvor lav innvilgningsprosenten er på disse prosjektene. Tidligere i uken fikk Karl-Henning Kalland og Eystein Husebye tilslag på hvert sitt prosjekt på NFR sitt program BEHANDLING. Tidligere i høst lyktes Rebecca Cox med en søknad til forskningsrådets program GLOBVAC. Jeg vet ikke om K2 blir norgesmestre i NFR i år, men det kan ikke være langt unna.

Når det gjelder EU-søknader har vi fått innvilget et ERC Starting Grant (Randi Bertelsen), en partnersøknad innen Innovative Medicines Initiativ (IMI, Roland Jonsson), et partnerskap i Era-Net innen persontilpasset medisin, et JPI innen antimikrobiell resistens (Nina Langeland) og et ERAPerMed-prosjekt (Steinar Skrede). Piotr Mydel har kommet gjennom nåløyet og fått innvilget et prosjekt fra Natioanl Institutes of Health

Videre har vi fått midler fra NovoNordiskFonden (Eystein Husebye), og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning innen farmasi (Svein Haavik). Sist, men ikke minst, har vi tradisjonen tro fått god uttelling fra Helse Vest med 6 nye forskerprosjekter (åpen prosjektstøtte, Eva Gerdts, Kristin Aakre, Nina Langeland, Per Eystein Lønning, Stian Knappskog, Pål Njølstad) og bra tilslag på Ph.d.- og postdoc stillinger fra både Helse Vest og UiB.

Når det gjelder de større programmene for forskningssentra startet K.G. Jebsensenter for translasjonell kreftforskning opp i år med Per Eystein Lønning som leder. Like heldig har vi ikke vært med karrierestipendene fra Bergen forskningsstiftelse; ingen fra Det medisinske fakultet nådde opp med sine søknader om karrierestipend i år som i fjor.

Alt i alt er instituttledelsen svært fornøyd med tildelingsåret 2018. Samtidig ser vi muligheten til å øke porteføljen av EU-prosjekter. Det hadde også vært ønskelig med en større bredde av K2-forskerne blant dem som får tilslag, her må de som lykkes hjelpe de andre til å suksess.

I lys av endringene hos NFR der bl.a. malene og vurderingskriteriene endres fra 2019, kommer Amra og de andre rådgiverne ved fakultetet til å arrangere workshop om endringene. Datoen spikres når NFR gir ut endelig informasjon en gang i slutten av januar, men mest sannsynlig tirsdag i første uken i februar.

NFR informerer om at de arrangerer webinar om endringene 14.desember.

UiB har også hentet inn Sean McCarthy til å holde kurs om «impact» som vil få en betydelig plass i NFRs nye mal. Han kommer til Bergen 10. januar og det er bare å melde seg på dersom det passer. Det gjelder også for forskere tidlig i karrieren.

Helt til slutt: En stor takk til alle som har hjulpet til med rådgivning og budsjettering – viktige faktorer i vår suksess. Så er viktig at de som ikke har fått ikke gir opp, men jobber med å forbedre søknadene og komme sterkere tilbake neste år.

Hilsen Eystein, Amra og Julie

Internt kurs: Arbeide med genmodifiserte organismer (GMO)

Helsedirektoratet (HD) gjennomførte høsten-16 et tilsyn ved MedFak vedrørende arbeide med GMO. Ved tilbakemeldingen fra HD ble det gitt en anmerkning om at en del av personalet som arbeider med GMO ikke hadde tilfredsstillende innsikt i lovverket, og da spesielt om hvordan risikovurderinger og arbeidsrutiner bør gjennomføres.

Det vil derfor bli arrangert et internt kurs for å belyse disse problemstillingene der det vil det bli lagt vekt på innesluttet bruk av GMO, og da spesielt genmodifiserte mikroorganismer (GMM). Men ettersom det alltid vil være en viss fare for utilsiktet utslepp så vil risikovurderinger i forhold til ytre miljø også bli gjennomgått.

Temaer som vil bli tatt opp:

  • Hva kommer inn under begrepet GMO?
  • Hvordan søkes det om tillatelse for innesluttet bruk (gjennomgang av søknadskjema).
  • Kombinasjonsbruk (GMM i forbindelse med dyreforsøk)
  • Risikoklassifisering
  • Risikovurdering (helse- og miljø)
  • Arbeidsrutiner, inklusiv avfallshåndtering
  • Transport av GMO
  • Rutiner ved uhell og utslepp

Kurset vil være gå over 2 dager med 2 timer pr dag

Tid:       Torsdag 13.desember kl 10-12
Fredag  14.desember kl 10-12

Sted: Haukeland campus, men nærmere sted vil bli gitt senere til påmeldte

Påmelding her.

Påmeldingsfrist: fredag 7.desember

Kursansvarlig:
Professor Audun Helge Nerland,
Klinisk institutt 2
tlf 55974653
mail: audun.nerland@uib.no

Forskere på Twitter: Kommunikasjonsfrokost 13. desember kl. 08 i Media City Bergen

Kommunikasjonsfrokost 13.desember: Forskere på Twitter

Hva kan du oppnå ved å bruke Twitter til forskningsformidling? Møt tre aktive UiB-tvitrere på morgenkvisten og lær mer om mulighetene.

Twitter er en arena for forskningsformidling, hvor du kan knytte kontakter, bidra i samfunnsdebatten og påvirke beslutningstakere. Men hvordan skal du gå frem? På denne kommunikasjonsfrokosten vil du få høre hvordan tre UiB-ansatte bruker Twitter som et nyttig redskap i sine jobber og få et innblikk i hvilke muligheter Twitter kan gi, i tillegg til konkrete tips og råd om hva det vil kreve av deg.

Vi serverer enkel frokost og lussekatter fra kl. 08.00. Program kl. 08.30 – 09.30.

Innledere:

Andreas Hadsel Opsvik er en skrivende, filmende og snakkende kommunikatør, i tillegg til å være altfor aktiv på sosiale medier, i følge ham selv. Andreas vil snakke om hvordan han jobber med Twitter i forskningsformidling, forbereder Twitter-arbeid til store konferanser, og gi generelle tips om hvordan nå ut i Twitter-landskapet.

Dorothy Dankel er marinbiolog og forsker og er ansatt ved Institutt for biovitenskap. Hun arbeider tverrfaglig med ressursforvaltning og underviser bl.a. i FNs bærekraftsmål, bioetikk og vitenskapsfilosofi.  Dorothy bruker Twitter strategisk i jobbsammenheng og vil bl.a. dele hvordan hun bruker Twitter både sosialt og faglig under konferanser.

Erik Knudsen er postdoktor ved The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE) og Institutt for informasjons- og medievitenskap. Han forsker blant annet på hvordan folks meninger og politiske preferanser former folks tillit til og bruk av nyhetsmedier. Twitter er en av Eriks viktigste kilder til ny forskning og viser til fordeler og ulemper med Twitter som arena for forskningsdebatt og som kilde til å motta og spre ny forskning.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte UiB-ansatte. Påmelding innen mandag 10. desember pga. matbestilling.

Informasjonen finnes også i kalenderoppslag på Ansattsidene.

Velkommen!

FORSKERLINJEN VED DET MEDISINSKE FAKULTET SØKER FORSKNINGSPROSJEKTER OG VEILEDERE TIL STUDENTER PÅ KULL 18

Kjære kollega,

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2018-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2019. Det er en absolutt fordel at aktive interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2019, senest våren 2019.  Til enhver tid er det om lag 80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Forslag til prosjekter leveres etter en mal som du finner her. Bruk folkelig språk. Vi ber om at alle punkter fylles ut. Du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget. Ved opptaket i 2018 var det 22 søknader til 17 plasser.

Frist for innlevering: 11. januar 2019. PROSJEKTER BES SENDT PÅ EPOST TIL marianne.stien@uib.no.

«Mingledag» tirsdag 22.01.19

Som i fjor ønsker vi å initiere større kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands. Vi vil forsøke å dele dere inn etter institutt. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB, tirsdag 22.1.19, kl. 12.00 -15.00. Tilbakemeldingene vi har fått på dette opplegget er svært bra, både fra studenter og forskere.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen.

Vennlig hilsen

Anne Berit Guttormsen
Professor
Leder av Forskerlinjen.

Nordic Centre Fudan: Calls for funding applications, handbooks, and more

UiB har hatt mangeårig samarbeid med Nordic Centre Fudan (Shanghai, Kina). Her kan man blant annet søke om mobilitetsmidler:

“Researchers (PhDs, Post Docs, and Professors) from Fudan University, Duke Kunshan University and Nordic Centre (NC) member universities can apply for the grant. The grant can be used for Nordic researchers to visit Fudan/Duke Kunshan University and for Fudan/Duke Kunshan researchers to visit NC member universities.”

Man kan også søke om støtte til å holde seminarer/workshops/konferanser. Senteret tilbyr også samarbeid om kortere kurs for studenter, opp til og med ph.d.-nivå.

Mer info finner du her.

 

Kurs: Helseinnovasjon og entreprenørskap

Helseinnovatørskolens kurs “Helseinnovasjon og entreprenørskap”  er et kurstilbud i innovasjon og entreprenørskap for fremtidens leger og helseforskere i Skandinavia. Her lærer deltakerne blant annet hvordan de kan kommersialisere forskning og ideer, og hvordan innovasjon kan komme til nytte i kliniske sammenhenger.

Mer om kurset og påmeldingskjema finner dere her.

Dette synes deltakerne om kurset.

Søknadsfrist 21.desember!

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 22 nyere publikasjon. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia